Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Tlachy

Tlach 3

Duben 2009

Proč? Proč!? Proč!!?

Proč jen jsi mi to udělal? Proč jsi mi to udělal krutý světe? Proč? No tak proč? Proč jen jsi to dopustil neblahý osude umolousaných lidí? Proč? Neodpovíš? Ne, neodpovíš. Jsou ti ukradeny neslavné příběhy lidí, kterým jsi zničil život. Copak to nevíš? Ano, zničil jsi mi život. Ale proč? Proč!? Proč se nestaráš o své nebohé obyvatele trpící nouzí? Já bych se na tvém místě staral...ale proč? Proč se starat o své mě devastující parazity? Nebo jsou to přátelé bydlící pod jednou střechou? Ne, nejsou. Ale proč? Proč nejsme se Světem zadobře? Proč ho trápíme? A zároveň proč tomu zatracenému největšímu nepříteli trochu nezatopíme!?

 

Svět mě nenávidí, nenávidí nás asi všechny. Ale proč? Děláme mu něco? Vlastně ano děláme, i když si to úplně neuvědomujeme. Málo kdo z nás běhá v noci s baseballovou pálkou po lese a baví se ničením Světa. Jsou takoví, kteří nabádají lidstvo k šetření Světa, k využívání obnovitelných zdrojů a podobně. Svět je nepochybně miluje, ale příliš jim nepomůže. Až se nás Svět znovu pokusí ztrestat výbuchem sopky či zemětřesením, sejme i je. Ale proč!? Proč tedy být se Světem zadobře? Já doteď třídil odpad, preferoval energii z obnovitelných zdrojů a věřil na globální oteplování. Už ne. Myslel jsem, že jsem se Světem zadobře. Evidentně mě ale Svět nesnáší. Ale proč? Nic jsem mu neudělal! Od této chvíle budu každou noc běhat po lese a ničit Svět, jako pomstu za jeho nenávist ke mně. Ale proč? Zničím já Svět? Nechci si to přiznávat, ale obávám se, že ne. A i kdyby ano, co se pak stane se mnou? Jsem na Světu závislý. Nedokážu bez něj žít. Ale proč? Proč musí být člověk na něčem závislý? Měl bych být nezávislý, přál bych si být nezávislý. Každopádně Svět nemám zrovna v lásce, přinejmenším tak, jak on nenávidí mě. Ale proč? Co proti němu mám? Já mu nic neudělal, on mě velmi mnoho! Tak proč? Proč? Proč doháje? Proč jsi ty mizerný Světe, největší nepříteli a největší závislosti lidstva dopustil tohle? Proč? V čem ti to pomůže? Jak může někdo bez důvodu dopustit něco tak hrozného? Máš důvod? Ano? Ale proč pykám já? Já nemám pykat, ty nespravedlivý soudce. Mají pykat jiní. Trestáš nás jako celek! A proč? A hlavně proč si tolik lidí co ti toho tolik udělali tak užívají tvých slastí aniž by se jim dostalo spravedlnosti?

Ale hlavní otázku mám přímo před sebou: Tak proč!!!!? Proč jsi ty neblahý Světe dopustil tohle? Když mě nenenávidíš, jak jsi to mohl dopustit? A když mě nenávidíš, tak PROČ!? Proč jsi to dopustil? Proč? Proč jsi svému nebohému ctiteli, zachovávateli a příteli dopustil takovouhle křivdu? Proč? Jestli tě nic nenapadá, uchýlím se k použití otřepané hlášky, tentokrát ve zcela jiném smyslu. „Kam ten Svět spěje?“ A hlavně proč? A jestli proti mně nic nemáš, ó překrutý Světe, proč, no tak proč jsi zatraceně dopustil, aby mi došly malinové žvýkačky!!!???

 

Tlach 3 - by Himbajs!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.