Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Tlachy

Tlach 13

Říjen 2009

*SPAM* *SPAM* *SPAM* *SPAM* *QYX* *QYX* *QYX* *QYX*

A je tu další tradiční úterní chvilka s poezií. Tak jdeme na samotné dílo.

 

V básni se jedná o slabotonický poemový memoár využívající elegické distichon (pravidelné střídání pětistopého daktylu – pentametru a šestistopého daktylu – hexametru), slabotonický veršový druh a rým střídavý vzoru ABAB:

 

Hrábě

 

Pepa ležel pod velkým krásným lým stolem

a prostor šedé letadlo firmy Air Gambie lelo

a pak přímo dolů spadlo na zem za domem,

a hodného moc chytrého Pepu to bohužel zabilo.

 

Josef Nerým

 

V této básni autor naráží na skutečný fakt, který pochopíme při důmyslném pročtení mezi řádky. V období, kdy toto psal, byl velmi zasmušilý ze své nedávné hrozivé příhody. Nyní se vám pokusím osvětlit celý jeho příběh:

Spojení „pod stolem“ je samo o sobě bráno jako místo k uschování, úkryt, temnota. Význam temnoty je zde upevňován přívlastky (velký, krátký). Slovo bílý by zde mohlo mnohé mást, pokud má jít o výraz temnota, ale jde zde o antitezi (přirovnání opakem), tudíž to ještě více tmu umocňuje. Básník (personifikoval se jako on tím, že použil slangový výraz jeho jména jako název postavy) jde tedy ven do tmy. Dále je tu myšlenka, že letadlo létá. Kde létá? Na nebi. Při pohledu na nebe a zvlášť v noci nás to nutí k zamýšlení, básník při své chůzi přemýšlel a byl duchem nepřítomen v reálném světě. Přemýšlel opravdu zamyšleně, což je vyjádřeno slovem „prostorný“. Nebudu překládat každé slovo i když by to za to stálo, protože je to velmi zdařilá báseň se složitým filosofickým podtextem. Takže zkratkou - pád letadla znázorňuje náraz, básník do něčeho narazil. Narazil za domem (bývá tam zahrádka) na zemi (spadlo letadlo - básník ten den sázel semínka na zahrádce). Byl hodný - shrabal to, nenechal to ležet. Ovšem nechal ležet na zemi hrábě. A zde byl krásně využit obrat chytrý (chytrost je v mozku v hlavě), který nám vystihl, že si básník stoupl na hrábě, které ho praštily do hlavy s velikou ránou. Tak takto asi vypadá myšlenka této básně a ještě jednou bych pochválil krásné střídání elegického distichon. Pro větší přehled máte tlustým písmem v textu znázorněné silné daktylové stopy.

To je ode mě dnes vše, těším se s vámi na viděnou u další poetické chvilky a na závěr dodávám své zdroje a odkazy:

Zapůjčeno ze sbírky vrcholného umění z Archívu Pražského.

Kompletní rozbor najdete též v tomto archívu v 16-ti svazcích.

 

Tlach 13 - by Himbajs!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.