Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Stříhání překonalo další obrovskou krizi

25. března 2011 / 28. tupna 3

205 - Po velmi dlouhé době absence článků o Stříhání (poslední článek o Stříhání byl publikován 15. října 2010 / 22. listopatu 2) Vám zde přináším opět jeden takový. Tato doba byla způsobena obrovskou krizí, která Stříhání v naší třídě postihla. Rád bych v tomto článku shrnul vše, co se ve Stříhání stalo od doby, kdy byla situace ještě aspoň trochu přehledná a stříhači jednotní.

Dlouhou dobu bylo poslední změnou ve Stříhání mimokonferenční schválení definice stříhače dne 29. března 2010 / 3. kvetna 2 (čtvrtá stříhací konference se konala 23. února 2010 / 28. presna 2). Do konce Kvarty již žádné změny projednány nebyly. Další změna se schválila zřejmě 15. září 2010 / 22. riina 2 a podle ní se měl Pavouk za přítomnosti Trakaře měnit na Papír. Legitimita schválení tohoto pravidla byla zpochybněna jednak kvůli absenci některých stříhačů na hlasování, ale také kvůli tomu, že bylo podle některých stříhačů v rozporu s bodem 6 stříhací ústavy o nedělitelnosti kola na víc částí. Spor o toto pravidlo přetrvával až do páté stříhací konference.

 

Další změna přišla 23. září 2010 / 30. riina 2, kdy byl vymyšlen nový (17.) znak Baroko. Baroko se začalo ihned používat navzdory nevoli některých stříhačů. K tomu, aby se Baroko stalo platným znakem Stříhání muselo projít stříhací konferencí. Neboť od definice stříhače požaduje schválení všech pravidel stříhací konferencí.

 

7. října 2010 / 14. listopatu 2 se konala pátá stříhací konference, které se účastnili V. Č., J. Fa., J. Fi., V. Ch., L. Kn., J. Ko., M. Mi., J. Š. a P. Š.. Měla jednat o dvou nových změnách ve Stříhání a definitivně vyřešit lukáškovské pravidlo. Tato stříhací konference v poměru 5:4 zamítla pravidlo o změně Pavouka v Papír za přítomnosti Trakaře. Hlasování o Baroku se skončilo remízou 4:4 (V. Ch. se hlasování zdržel) a jelikož ke schválení je třeba většinu, Baroko bylo zamítnuto. Konference se poté definitivně dohodla na znění lukáškovského pravidla. To je kompletně uvedeno na konci tohoto článku.

 

Další den (8. října 2010 / 15. listopadu 2) však J. Š, přišel s dalším novým znakem - Peßem. Peß byl ihned schválen a jeho schválení začleněno do páté stříhací konference. V následujícím týdnu se konala šestá stříhací konference, ale datum jejího začátku není přesně známo. Projednala vznik ITO (Internationalis Tonsurae organisatio - Mezinárodní organizace Sříhání). Členy ITO se stalo sedm stříhačů (V. Č., J. Fa., V. Ch., J. Ko., M. Mi., J. Š. a P. Š.), přičemž další se mohou stát členy po úspěšném absolvování testů. Kromě ITO konference také schválila bod 5 stříhací ústavy, zahrnující už dříve schválené lukáškovské pravidlo a bod 9 o odpovědnosti za Stříhání.

 

V pátek 15. října 2010 / uteri 22. listopadu 2 byl poměrem 4:3 schválen další nový znak, v pořadí již 18. (za předpokladu, že Peß byl po zrušení Baroka 17.): Mazur. Tím se šestá stříhací konference neoficiálně skončila. Vlastnosti Peßa i Mazuru, stejně jako podrobnosti ohledně vzniku ITO jsou k dispozici v posledním článku o Stříhání „ITO a další velké změny“ ze dne 15. října 2010 / 22. listopadu 2 na stránkách http://strihani.freepage.cz.

 

Proti dvěma novým znakům se však V. Č. a J. Fa. postavili a přestali si stříhat s ostatními stříhači. Začala tak největší krize ve Stříhání, daleko větší než krize s předáváním neutrality na podzim 2009.

 

Zpočátku to vypadalo na neřešitelný problém. Respektive pro některé to problém nebyl, v tuto chvíli už ani nehrozilo dělení Stříhání na frakce (což bylo často navrhované řešení mnoha předchozích problémů), v horším případě by pouze stříhačská komunita přišla o některé stříhače. Zastánci nových znaků poukazovali na kvalitnější a vyrovnanější Stříhání, jež bylo novými znaky způsobeno, protestující si však i nadále odmítali stříhat. Nějakou dobu osmnáctiznakové Stříhání úspěšně fungovalo, ale mnohé rozkol ve Stříhání mrzel. Někteří uzavřeli s protestujícími dohodu o nedávání nových znaků, pokud si s nimi stříhají. Jiní stříhači si sice stříhali, ale s některými znaky nesouhlasili a odmítali je používat.

 

Zpočátku se obě strany snažily vyřešit situaci jednáním. Stávkující strana odmítala porušení zažité tradice, tedy přidávání nových znaků či změny vztahů starších znaků. Jediné změny, které by podpořili by musely mít charakter speciálního mimovztahového pravidla. Jenže taková pravidla nelze uplatnit v duelech a právě kvůli oslabení nůžek v duelu byl zaveden Mazur. Na tomto a podobných problémech jednání ztroskotala.

 

Dne 11. listopadu 2010 / 19. prosintse 2 přišel V. Ch. s návrhem, že by Trakař porážel Nůžky. Protestující strana připustila, že změna vztahu Trakaře a Nůžek by nebyla až tak silným zásahem do tradice, avšak problém byl někde jinde. Nůžky byly znakem, který porážela soustava Kačince s Trakařem jako tzv. spolkový bonus tj, znak, který neporáží žádný prvek soustavy samostatně, ale pouze soustava jako celek. Pokud by Trakař porážel Nůžky, soustava Kačince s Trakařem by přišla o jeden svůj spolkový bonus (druhým je Kámen) a tudíž by prý ztratila na popularitě. V. Ch. a přívrženci jeho návrhu byli přesně opačného názoru, tedy že vítězství nad Nůžkami by posílilo Trakař, který by byl dáván častěji a tím pádem by byl častěji dáván i jeho pán Kačinec, takže celá soustava by se stala populárnější. Těžko říct, která situace by nastala, pokud by návrh prošel. Jednalo se o něm dlouho, mimo jiné i během filmové noci na téma Pán prstenů z 26. listopadu 2010 / 4. tne litovik oslav 2 na 27. listopad 2010 / 5. ten litovik oslav 2, ale ke schválení nakonec nedošlo. Během této noci se definitivně projednaly a schválily i vztahy soustav.

 

Postupem času většina stříhačů přestala dávat nové znaky, ale jejich zrušení podmiňovala kompenzací v podobě oslabení Nůžek. To bránilo jakémukoliv pokroku. Mezitím J. Š. přišel s požadavkem posílení soustav, ale konkrétní návrh v této věci předložen nebyl. Během února 2011 / letna 3 se několikrát diskutovalo o zrušení obou nových znaků, které v té době už nikdo nedával a pouze znemožňovaly J. Fa. si stříhat (V. Č. si už stříhal od doby, co se nové znaky moc nedávaly). Pořád se však čekalo, zda nepřijde nějaký vhodný návrh na oslabení Nůžek, který by sloužil jako kompenzace za zrušení Peßa a Mazuru. Ale kvůli téměř půlroční krizi už tak poklesla četnost dávání Nůžek i když se už nové znaky nepoužívaly, že se postupně začaly objevovat hlasy, že už není třeba Nůžky oslabovat. Toto rozhodnutí zbořilo poslední překážku a na lyžařském kurzu (konaném od soboty 26. února 2011 / ponteli 1. tupna 3 do soboty 5. března 2011 / kuru 8. tupna 3) byli dne v neděli 27. února 2011 / uteri 2. tupna 3 Peß a Mazur zrušeny všemi přítomnými členy ITO (V. Č., J. Fa., V. Ch., J. Ko., M. Mi. a P. Š.; J. Š. na lyžařském kurzu nebyl).

 

Zrušení obou znaků bylo stříhacím společenstvím přivítáno, neboť jako nepoužívané znamenaly zbytečnou přítěž a navíc způsobovaly neshody mezi stříhači. Stříhání nyní opět vyhovuje všem. Během krize se hojně začaly používat slabší znaky, to je určitě dobře. Pokud to takto půjde dál, Stříhání bude jenom vzkvétat.

 

Není jisté, co se teď bude ve Stříhání dít. Je možné, že se bude dodatečně projednávat oslabení Nůžek či posílení soustav. Hotová není ani stříhací ústava a také žádný oficiální dokument popisující fungování ITO, na který se ústava odvolává. Otázkou je i budoucnost stříhacích konferencí, neboť ITO může ve Stříhání schválit cokoliv, takže konferencí už možná ani nebude zapotřebí.

 

Nyní Vám přeji hezký zbytek večera,

 

Firefox

 

Lukáškovské pravidlo

Na základě vztahu mezi více Lukášky (vyřadí se navzájem) a bodu 5) stříhací ústavy, pokud padne více Lukášků najednou, řeší se případ dle situace:

A) Pouze Lukášci – Nastává všeobecná prohra, všichni stříhači vypadávají.

B) Lukášci proti Telefonu – Telefon vypadává, mezi stříhači, kteří dali Lukášky nastává  remíza a všichni musí pokračovat ve Stříhání.

C) Lukášci proti poráženému znaku – Poráženým znakem se myslí znak, který prohraje s Lukáškem: Chrobák, Nora, Kačinec, Trakař, Strom, Hovnivá Kulička a Mrtvý Pavouk. Mezi všemi nastává remíza a všichni musí pokračovat ve Stříhání.

D) Lukášci proti Pavoukovi – Lukášci se vzájemně vyřadí a postupuje Pavouk.

E) Lukášci a Pravítko – Nastává všeobecná prohra, všichni stříhači vypadávají.

F) Lukášci proti Nůžkám a Noře – Nastává remíza, všichni musí pokračovat ve Stříhání.

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.