Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Stříhači zahájili jednání o definitivní podobě stříhací ústavy

18. ledna 2010 / 22. unora 2

205 - Dneska se začala třetí stříhací konference, ale malý počet účastníků ji značně škodí. Má projednávat stříhací ústavu, které existence se schválila v prosinci 2009 / letnu 2. Očekává se od ní důležitý pokrok v oblasti stříhacího práva.

Nedávno se podle gregoriánského kalendáře začal rok 2010 a já Vás vítám u svého prvního článku v něm. Na začátek trocha rekapitulace pro ty, kdo zaspali dobu:

 

V naší třídě je už asi dva roky velmi oblíbené Stříhání. V zimě 2009 / 1 (dohady ukazují na leden a únor / unor a presen, ale jediné přesně uváděné datum je 13. březen 2009 / 16. tupen 1) se tato hra začala obohacovat o nové znaky, zatím poslední byly přidány asi v květnu 2009 / tservnu 1.

 

V září 2009 / riinu 1 byla odstartována dosud největší stříhací krize. Pár dnů po tom - 15. září 2009 / 23. riina 1 - se konala historicky první stříhací konference. Ta vyřešila několik maličkostí, ale hlavní problém nevyřešila. Problém poté ustoupil do pozadí, ale bránil dalšímu rozvoji Stříhání.

 

Před Vánocemi byla nutnost krizi ukončit už velmi velká - J. Fa. nemohl pokračovat ve své učebnici, pokud bude problém přetrvávat, ale spousta lidí žádala její brzké dokončení. Také proto začala 15. prosince 2009 / 18. letna 2 druhá stříhací konference, i když neoficiální, tedy je sporné, zda ji lze nazvat konferencí. Každopádně velký problém s přenosem neutrality byl vyřešen, takže si toto označení jistě zaslouží. Na druhé konferenci se také začala projednávat i stříhací ústava, ale do toho přišly prázdniny a těžké písemkové období, takže byla oficiálně ukončena až dneska o velké přestávce.

 

Stříhací ústava má obsahovat základní pravidla týkající se hry a práv či povinností těch, kdo se jí účastní. Nemá řešit jednotlivé vztahy mezi znaky nebo jejich výjimky. O její existenci bylo rozhodnuto před více než měsícem a druhá stříhací konference schválila její čtyři body:

 

1) Stříhání má vždycky pravdu.

2) Stříhání se nevztahuje na toho, kdo si nestříhal.

3) Nelze si stříhat o pravidla stříhání.

4) O stejnou věc si lze střihnout nejméně po deseti minutách.

 

Během minulé dekády však vznikl problém s odlišnou interpretací těchto pravidel, zejména bodu dva. Nejsvobodomyslnější názory hlásají, že si každý může stříhat o cokoliv, to ale nejde, protože pokud si člověk A s člověkem B stříhnou o to, že člověk C skočí z okna, tak vznikne kolize zájmů stříhačů s člověkem C, kterému se výsledek Stříhání příčí, zvláště, když se ho neúčastnil. Naštěstí tento názor nemá mnoho přívrženců, většina se shoduje na tom, že si nelze stříhat o to, co udělá někdo, kdo se Stříhání neúčastní. O to populárnější je však podobná teorie, která říká, že osoby A a B si mohou stříhnout o člověka C, pokud to on sám nebude muset vykonat. Mohou si tedy stříhnout, že poražený člověka C vyhodí z okna a už to bude legitimní.

 

Umírněnější stříhači ale odmítají i toto. Myslí si, že si nelze stříhat o cokoliv co se týká osoby, případně i majetku někoho, kdo se daného Stříhání neúčastnil. Taková Stříhání se tudíž stanou neplatnými. Pokud by tento názor převážil, přestalo by Stříhání mít za účel "prudit" ty, kdo si nestříhají. Stříhání by nemohlo dávat podnět k ničení cizího majetku nebo dalším věcem, které si dotyčný nestříhač nepřeje.

 

Podle této teorie má Stříhání kromě zábavy účel také řešit spory a pokud by bylo legitimní si stříhat o otravování ostatních, naopak by to konflikty vyvolávalo. Protiargumentem první skupiny je to, že Stříhání nezbavuje poraženého odpovědnosti za prováděné úkoly, může si tedy za vše zcela sám. Ale pořád je tu problém, že kdyby Stříhání nebylo, nikdo by se jen tak k podobným věcem neodhodlal, zatímco takto je poražený povinen úkol vykonat, tedy i když za to nese plnou odpovědnost, Stříhání tu sehrává důležitou úlohu "vynucovače" vykonání úkolu, proto je pro poškozovaného špatné.

 

Ta mírnější skupina míní, že Stříhání, jako neomylný soudní prvek by špatné být nemělo a ze zásady si o úkoly na jiných nestříhá. Té druhé části, která Stříháním raději spory vyvolává než řeší, samozřejmě špatná povaha Stříhání vyhovuje. Zde se dostáváme k podstatě Stříhání: je to zejména řešení sporů vedle zábavy či zábava neomezená, spory mnohdy vyvolávající?

 

Dneska mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou J. Fa. oficiálně zahájil třetí stříhací konferenci, která má za úkol potvrdit již schválené body ústavy, schválit ještě další a tím tedy stříhací ústavu dokončit. Konference však měla velmi nízkou účast, každopádně může se jí účastnit každý, kdo stříhat umí a rozhodnutí na ní padlá budou platit pro celou stříhací komunitu. Proto nemá smysl, když někteří konferenci bojkotují, neboť právě ta jim dává možnost vyjádřit svoji nespokojenost s pravidly a podílet se na jejich potenciální úpravě.

 

V poměru 3:0 bylo potvrzeno pravidlo Stříhání má vždycky pravdu. Sporné druhé pravidlo se odložilo a třetí (Nelze si stříhat o pravidla stříhání.) bylo schváleno poměrem 3:1. Čtvrté skončilo 2:2 a muselo se začít jednat. Dosud platilo, že o stejnou věc se smí stříhat až za deset minut. Velký vliv to mělo hlavně na "odcházení v metru" (postupné rozpouštění kroužku ve vestibulu), kdy se muselo pokaždé ještě deset minut o něčem mluvit, než se ti, co chtějí odejít mohli pokusit kroužek znova rozpustit.

 

Teď byla nutná lhůta svázána s počtem účastníků prvního Stříhání. Při dvou lidech je nutno počkat osm minut a každý další člověk přidává jednu minutu. Tedy při maximu jedenácti lidí by mezera mezi Stříháním o stejnou věc činila sedmnáct minut.

 

O volné hodině (6. vyučovací) v učebně 101 přišla řada na nová pravidla. Už druhá konference vyřešila problém s více Lukášky, ale nebrala ohled na vlastnosti Telefonu, který v žádném případě nemůže postoupit, pokud ve hře není Nora. Více Lukášků se vzájemně povraždí, pokud je ve hře ještě jiný znak, ale pokud je tím znakem Telefon, tak ten přece bez Nory postoupit nemůže. Variant řešení tohoto problému je několik a projednávat se budou až později.

 

Poté se jednohlasně schválily další dva body ústavy. Souboje všech znaků se dějí najednou, nelze kolo rozdělit na více částí. Tohle pravidlo je spíše pro odborníky a má za úkol zabránit podobným sporům jako byla poslední velká krize. Druhým bodem je staré pravidlo povolující maximální počet Stříhačů jedenáct, s tím že pokud jakýkoliv znak dosáhne počtu dvanáct a více, bez ohledu na všechny ostatní znaky vyhrává. Tohle kvůli maximálnímu počtu nelze, ale díky Hovnivým kuličkám je možné, aby bylo dosaženo počtu třináct Chrobáků i při daleko menších počtech stříhačů.

 

Posledním projednaným pravidlem bylo to, že každý do Stříhání vstupuje dobrovolně. Tohle pravidlo se ale zamítlo s poukazem na to, že pokud někdo prohraje Stříhání o tom, že si stříhne, musí si v požadovaném Stříhání stříhnout i navzdory své vůli, tedy nedobrovolně. Ve všech ostatních případech je ale vůle člověka si stříhnout požadována. Je tedy otázkou, zda se tohle pravidlo, akorát přeformulované do ústavy začlení, každopádně by vypadalo trochu vtipně, pokud by byly v ústavě výjimky...

 

Zítra bude pravděpodobně třetí konference pokračovat a kromě dodělání ústavy, což je ještě poměrně dlouhá cesta, ji bude čekat asi i spor o podstatu celého Stříhání. Nyní přeji příjemný zbytek podvečera,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.