Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Poprvé po 3/4 roce rozšířeného stříhání se konala konference

15. září 2009 / 22. riina 1

Ave! Z loňska mě znáte jako redaktora zabývajícího se historií a politickou scénou ve třídě. Již loni zde byly publikovány články o stříhání, ale ne ode mě. Tohle je tedy můj první článek na toto téma. Předpokládám, že jste předchozí články četli, úvodní připomenutí bude proto jen velmi krátké.
205 - Obtížně se mi zde píše tohle číslo, byl jsem zvyklý na 104... K věci: dneska se konala vůbec první oficiální stříhací konference. V minulosti měla spousta jednání podobný charakter, ale nebyla nazvána konferencí a scházely jim některé prvky té dnešní. Je tedy pozoruhodné, že se první konference koná po tak dlouhé době stříhání...

Po jak dlouhé době?
Klasické stříhání (Kámen, Nůžky, Papír) se rozmohlo na začátku druhého pololetí v Sekundě, snad v souvislosti s měsíční nudou aktivní anarchie v únoru a březnu 2008. Po úpadku se znovu prosadilo na konci Sekundy v Žihli a po ní. Když se na začátku Tercie začaly zavádět, nyní už tradiční, "kroužky" (hloučky kluků) ve vestibulu stanice Náměstí Míru, brzy stříhání ovládlo hlavní část jejich náplně.

Vývoj jednotlivých znaků zde rozhodně popisovat nebudu, tohle rozšířené stříhání začalo v únoru 2009, je pořád velmi populární a momentálně hráči nabízí 16 znaků s velmi komplikovanými pravidly.

Předchozí události
J. Š. se loni už dvakrát pokoušel sestavit tabulku vítězství, remíz a proher v duelech (či ve třech až čtyřech v případě soustav pán + upgrade), ale nepodařilo se mu to. Nyní (19. riina) se o to pokusil potřetí a dotáhl to až do konce. V tomto seznamu se však octlo několik chyb, které bylo třeba poupravit.

První byl vztah Lukáška ke hmyzu. Zde hmyz zahrnuje pouze plnohodnotné znaky, třetinu standardní "devítky", vedle základních znaků a lidí. V Tercii Lukášek jeden hmyz porazil, se druhým remizoval a se třetím prohrál. Jeho vztah ke Komárovi (do té doby neutrální) byl změněn zavedením Pravítka, které mu jako jeho upgrade pomůže komára zabít a proto, pro dosažení větší efektivity tohoto vylepšení byl Lukášek oslaben a ve prospěch Komára ztratil neutralitu. Tohle zůstalo i v nynější tabulce. Avšak jeho vztahy k dalším dvěma hmyzům byly prohozeny.

Původně porážel Chrobáka a remizoval s Pavoukem. Základní pravidlo o Lukáškovi sice říká, že poráží jen lidi, ale vzhledem k povaze Chrobáka, který měl být nejslabší bylo dáno, že porazí i Chrobáka. Naopak neměl důvod porážet Pavouka, který vyhrál jen nad Norou a Kamenem. Vzájemně se nenapadali a tak mezi nimi vznikla přirozená neutralita. Teď však bylo určeno, že Lukášek Pavouka porazí, kvůli tomu, že Pavouk je jeden ze tří odhadovaných dominantních znaků a remizuje se slabým Chrobákem (který je zároveň nejsilnější ve hře díky své spolupráci s upgrady, která mu zajistí bezpodmínečný postup). Tohle bylo záhy zpochybněno a zařazeno na seznam k projednání na dnešní konferenci.

Druhý problém představoval Mrtvý pavouk. Ten je jako takový dosud zpochybňován, přesto je to již znak se vcelku nesporným postavením. Otázkou byla, spíše než jeho existence, jeho plná hodnota a vztahy k některým znakům. Mrtvý pavouk byl vytvořen jako slabý counter na Pavouka s tím, že ho vše ostatní porazí, protože má být nejslabší. Ale nejslabší již měli být Chrobák i Komár a oba porazí více než jeden znak.

Původně měl být Mrtvý pavouk plnohodnotným znakem, tzn. měl porážet upgrady. Kvůli tomu, že byl vymyšlen jako protiklad k Pavoukovi, určilo se, že porazí Kačince, který je znám jako "deratizátor" (navzdory tomu, že deratizátoři ničí hlodavce a nikoliv hmyz, s tím však autoři tohoto přídomku nebyli obeznámeni...) a tedy porazí Pavouka. Také se určilo, se Mrtvý pavouk vyhraje nad Pérem, které poráží pouze všechno živé a mezi to Mrtvého pavouka rozhodně zařadit nemůžeme. Problém byl v tom, že tohle bylo velmi silné a určitě to neodpovídalo představě autora M.Mi. o velmi slabém znaku.

Nejzásadnější však byl třetí problém. Začal soubojem Pravítka proti soustavě Komár + Strom. Postavili se proti sobě V. Ch. s J. Ko., kteří říkali, že Strom přispěje svojí neutralitou s Pravítkem k remíze celého souboje a J. Fa., který prosazoval vítězství Pravítka s argumentem, že uprgadová neutralita je pouze mezi upgrady a nemůže se vztáhnout na celou Soustavu. Podle něho, pokud by se na ni přenášela, musela by se přenést i v případě souboje Trakaře proti soustavě Chrobák + Hovnivá kulička, kde také stojí uprgrade proti upgradu s pánem. V tomto případě bylo podle všech jasné, že vyhraje Trakař. Tento problém se ještě mnohem více rozrostl a definitivně stále vyřešen není.

Dnešní konference
Konference, která se začala hned ráno, před první vyučovací hodinou se dělila na 4 části v závislosti na přestávkách. Konala se tedy před začátkem vyučování, první přestávku, velkou přestávku a během přestávky na čtvrtou vyučovací hodinu.

Začalo se hned třetím problémem (první část zahájil J. Š.), který byl díky tomu, že zmínění tři napsali předchozí večer i pár dnů předtím nevídané množství textu na stránkách http://strihani.freepage.cz velmi naléhavý. V první fázi se ukázala skutečnost, že s J. Fa. je jen J. Fi. a ostatní byli proti nim. Po tomto zjištění již byl výsledek sporu jasný, přesto však byl ve druhé části (zahojoval M. Mi. jako vítěz stříhání) odložen na později. Jako další bod se nadhodil problém s Mrtvým pavoukem, ale ten byl přeskočen a první se vyřešil postoj Lukáška ke hmyzu, podle pravidel z Tercie, tedy, že s Pavoukem remizuje a Chrobáka porazí.

Druhý problém byl poté také vyřešen - Mrtvý pavouk prohraje s Kačincem i s upgrady, což ho řadí mezi neplnohodnotné znaky. Ohledně Kačince převážil příběh, že když Kačinec zabije Pavouka, tak ho nemůže zabít Mrtvý pavouk, protože právě smrt Pavouka mu ním zaručí výhru. Také to bylo pozměněno kvůli tomu, že byl Kačinec až příliš slabý.

Poté se jednání vrátilo zpátky k hlavnímu bodu, kdy J. Fa. argumentoval tím, že pokud by se neutralita přenášela na celou Soustavu, musela by Hovnivá kulička se svým pánem Chrobákem remizovat s Trakařem. Na vyvrácení tohoto se několik lidí přiklonilo k názoru, že Hovnivá kulička není upgrade. To však vyvolalo spor mezi samotnými obhájci přenosu neutrality ze Stromu na soustavu Komár + Strom, a proto ustoupili s tím, že se Hovnivá kulička sice mezi upgrady řadí, ale přestává jím být v soustavě s Chrobákem, neboť představuje šest nových Chrobáků, zatímco  soustava Komár + Strom je zcela nový prvek, a sedm Chrobáků přece s Trakařem prohraje.

Protiútokem ze strany J. Fa. byl případ, kdy by měla Hovnivá kulička eliminovat Telefon. (Ve hře kdyby byly dány: Trakař, Chrobák, Hovnivá kulička, Telefon, Nora, Komár - ten je nutný proto, aby měla Nora soupeře v případě prohry Telefonu, protože se vytvoří trojúhelník Nora x Komár x Chrobák + Hovnivá kulička a ještě Trakař mimo něho) Možnost porážky Telefonu i za přítomnosti Nory mají upgrady kromě Trakaře, tedy Hovnivá kulička, Pravítko a Strom. Nastává ale bezvýchodná situace, protože, kdyby Hovnivá kulička přestala být v soustavě s Chrobákem upgradem, ztratila by schopnost porazit Telefon i za přítomnosti Nory, pokud by však upgradem zůstala, musela by podle pravidla o předávání neutrality aplikovaného v souboji Pravítka proti soustavě Komár + Strom předat neutralitu na celou soustavu, tedy i na Chrobáku a remizovaly by s Trakařem. Tento problém již konference nevyřešila...

Jednání ve vestibulu
Ve vestibulu se na stranu J. Fa. přidal i T. N., ale jen pro vyrovnání počtu. Proti de facto pořád samotnému J. Fa. stáli už jen P. Š. a V. Ch. ostatní už museli odejít dřív. V. Ch. s P. Š. přišli s teorií, že situace, kterou J. Fa. použil ve svém protiútoku je nereálná, protože pokud by už Hovnivá kulička vyřadila Telefon, muselo by se hrát znovu bez Telefonu a Trakaři by nemusela věnovat pozornost. Tedy pokud by byl ve hře Telefon, upgradem by zůstala, aby ho vyřadila, jinak by jím být přestala, aby nemohla předat neutralitu soustavě s Chrobákem a ta pak s Trakařem prohrála. Zde J. Fa. protestoval, že kromě vyřazení Telefonu mohou ve hře proběhnout i všechny ostatní akce, tedy by Hovnivá kulička musela čelit Telefonu a tedy i předat neutralitu zároveň.

Vzhledem k aktuálním informacím, zatím není zřejmé, zda mají k této problematice ostatní jasně jednotný postoj, ale očekává se, že ne. Pokud by se potvrdilo, že je možné aby kulička čelila Telefonu i měla příležitost jako upgrade předat soustavě svoji neutralitu s Trakařem, asi už nebude jiná možnost, než v celé věci udělat "výjimku", která by zajistila, že Hovnivá kulička neutralitu nepředá a zároveň zůstane upgradem a zničí Telefon nebo dát za pravdu menšině, zastávající obecné nepředávání neutrality z upgradu na soustavu.

Sledujte situaci i zítra, sice problém není nijak významný, neboť daná situace nastane obtížně, ale je velmi těžce řešitelný.


Firefox
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.