Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Lukáškovské pravidlo definitivně vyřešeno

12. dubna 2013 / 16. kvetna 4

Lukášek vyřešen


305 - Konečně!! Po více než třech letech sporů a úmorných jednáních je Lukáškovské pravidlo definitivně vyřešeno! Mnozí si možná ani neuvědomují, jak je tato událost významná; Lukáškovské pravidlo totiž představovalo rozhodně největší problém v dějinách Stříhání. Jen závěrečná jednání se táhla už od listopadu / prosintse loňského roku.

Vývoj Lukáška i s ním souvisejícího pravidla byl podrobně popsán v listopadových článcích, proto celou problematiku jen stručně shrnu.

Lukášek byl problematickým znakem už od počátku své existence. Kromě toho, že jako jediný znak porazil sám sebe, byl obzvlášť nejasný jeho vztah ke hmyzu, který vyřešila první stříhací konference až přibližně půl roku po Lukáškově vzniku. Větší problém se ale zrodil koncem roku 2009 / začátkem roku 2, kdy se na druhé stříhací konferenci začala řešit skutečnost, že v případě, že ve hře padne více Lukášků a žádný jiný znak, celé Stříhání nemá vítěze. Další konference se tímto problémem také zabývaly a na začátku Kvinty se schválilo už poměrně složité znění, které ale po nějaké době opět někteří zpochybnili. Čas od času se o problému během zbytku Kvinty a Sexty někdo zmínil, ale ke shodě nikdy nedošlo.

 

Na podzim v Septimě se ITO k jednání o Lukáškovském pravidle konečně dokopalo, přesto trvalo asi měsíc, než stříhači dospěli ke křehkému kompromisu. Ten potvrzoval, že se samotní Lukášci vyřadí navzájem, ale toto byl jediný případ, kdy měla nastávat všeobecná prohra. Pravítko (Lukáškův upgrade) mělo znesvářené Lukášky zachraňovat, totiž měnit jejich vztah navzájem na spolkovou neutralitu. Další případy byly spornější. Jedním z nich byli Lukášci proti znaku, nad kterým jeden Lukášek vyhraje (tedy Nora, Kačinec, upgrady - kromě Pravítka, Telefon a Mrtvý Pavouk). Někteří prosazovali, aby se Lukášci prioritně vyřadili a vyhrál onen znak. Další navrhované možnosti byly remíza a všeobecná prohra. Po komplikovaných jednáních padlo nakonec rozhodnutí pro remízu. Druhým případem byla situace, kdy do té předchozí přibude znak, který porazí Lukášky, avšak je poražen tím dalším znakem (tedy například: dva Lukášci, Nora a Kámen). Zde se stříhači shodli naopak na vítězství znaku, který s Lukášky prohraje (právě v tom spočíval ten kompromis).

 

Radost ze shody se však ztratila, když se přišlo na složitější situace, na které schválená pravidla nešlo uplatnit. Totiž když trojice znaků, které se navzájem porážejí, má s Lukášky různý vztah (např.: dva Lukášci, Kačinec, Nora a Komár). Shodlo se, že v tomto případě nastane remíza a to se mělo zdůvodnit obecnějším pravidlem, že vztahy Lukášků k poráženému znaku se změní na neutralitu. V takovém případě by ale Nora Lukášky porazila (měla by s nimi neutralitu, zatímco oni by se navzájem vyřadili), takže by se na neutralitu musel měnit i vztah mezi Lukášky samotnými. To by ale vedlo k dalšímu problému - tentokrát s Pavoukem. Neboť v některých případech (třeba: dva Lukášci, Nora a Pavouk) by měl jasně vyhrát Pavouk, ale zmíněná formulace by zajišťovala postup i Lukáškům. Podpis pravidla se tedy nekonal a v jednáních nastala další odmlka.

 

Poslední vzniklý problém šlo vyřešit dvěma způsoby (nebo aspoň o dvou se uvažovalo). Jedním z nich bylo, že třetí bod pravidla (první byl o samotných Lukášcích, druhý o tom, že je Pravítko usmiřuje) by určoval remízu v případě Lukášků a poráženého znaku a přidal by se čtvrtý bod, který by v případech typu 2Lk x No x Ka upravoval vztah Lukášků k poráženým znakům na neutralitu. Tato formulace by nevytvářela problém s Pavoukem, neboť ten má s Lukáškem neutralitu a daná formulace přesně popisuje situaci a Pavouk v ní není zahrnut. Druhá varianta byla právě ta, která sice jedním bodem určovala, že v případě přítomnosti Lukášky poráženého znaku se mění vztah Lukášků mezi nimi navzájem i k tomuto poráženému znaku na neutralitu, ale vznikal zde zmíněný problém s Pavoukem, který by bylo třeba vyřešit.

 

Po měsících vzájemného vybízení, že je třeba celou záležitost konečně dořešit, se 11. března 2013 / 14. tupna 5 daly věci opět do pohybu. Časem se došlo k tomu, že se situace vyřeší podle druhé varianty a případ s Pavoukem bude vyřešen zvlášť v dalším bodě, tedy bodů bude stejně jako v první variantě. Cílovou rovinku tvořilo jen složité vymýšlení formulace takovým způsobem, aby nebyla nijak napadnutelná; ta byla nakonec odsouhlasena všemi členy ITO (M. Mi. sice nesouhlasil přímo, ale nic nenamítl). Poté se už čekalo jen na vhodnou příležitost k slavnostnímu podpisu, neboť u něj měli být všichni členové. K tomuto historickému okamžiku došlo během některé z přestávek středy 3. dubna 2013 / netele 7. kvetna 5 v naší náhradní učebně 305. Pravidlo bylo podepsáno všemi členy ITO. Pořadí podpisů nebylo nyní abecední, nýbrž se o něj stříhalo.

 

Pár dnů nato přinesl J. Fa. kopii této významné listiny, kterou si všichni studenti - nejen z naší třídy - mohou prohlédnout vyvěšenou na zadní nástěnce v 305ce (znění pravidla si krom toho můžete přečíst i na konci tohoto článku). Pozornost se pak obrátila k tabulce, která už delší dobu mátla stříhače chybou, že Péro prohraje s Telefonem, a kromě toho byla politá vodou. Proto ji V. Ch. svěsil a nedávno byla vyvěšena krásná, nová a zcela správná tabulka. Stříhlo se, že barva vztahu mezi Lukášky bude růžová - je to tedy jediné růžové pole v tabulce (předtím bylo červené s nápisem „Lukáškovské pravidlo"). Na dobu absence tabulky vyvěsil J. Ko. na její místo oznámení, že se mají stříhači s dotazy obracet na zakládající členy ITO (tzv. skupina Z).

 

Takto byl tedy vyřešen největší problém ve Stříhání. Jednání o Lukáškovském pravidle započala 15. prosince 2009 / 18. letna 2 na druhé stříhací konferenci a byla ukončena podpisem 3. dubna 2013 / 7. kvetna 5. To dělá skoro tři a půl roku, konkrétně 1205 dnů. Doufejme, že už se problém neotevře, jak se tomu stalo už víckrát po jeho „definitivním" vyřešení. Ale buďme optimisté - vše nasvědčuje tomu, že nyní je to už definitivní doopravdy.

 

A co bude ITO dělat nyní? Ještě zdaleka není všemu konec. Momentálně jsou k projednání mnohé záležitosti týkající se samotné organizace - úprava kompetentní většiny při hlasování, logo, přijímání nových členů a s ním spojené zkoušky. Kromě toho se občas vyskytnou nějaké nejasnosti, snad se je podaří zdárně vyřešit. Pravidla by měla být už kompletní, pokud se nebude řešit navrhované pravidlo zeď. Co je však mnohem podstatnější - ITO už začalo pomýšlet na tonsurizaci společnosti. Primárně by se měly naučit stříhat holky z naší třídy (ostatně, některé už mají slušné základy), ale snad i někteří kluci by se mohli utvrdit v pravidlech. Do blízkého budoucna by se ale mohla rozběhnout celoškolní kampaň na rozšíření Stříhání. Zatím má vše podobu pouze ústní dohody s A. M., ale Stříhání by si mohlo najít místo na přednáškovém dnu, který hodlá pořádat Žákovská rada našeho gymnázia někdy v červnu. Také se dohodlo, že zjednodušená podoba učebnice Stříhání by mohla vycházet jako seriál ve školním časopise Agónie. To by byla ideální možnost, jak hromadně rozšířit Stříhání do jiných tříd.

 

Přejme tedy Mezinárodní stříhací organizaci hodně zdaru při jednáních a expanzi, o čemž vás budeme samozřejmě informovat. Přeji dobrou noc,

 

Firefox

 

Lukáškovské pravidlo

A)        Pokud jsou ve hře alespoň dva Lukášci, nastává všeobecná prohra, nikdo nepostupuje.

B)        Pokud jsou ve hře alespoň dva Lukášci a Pravítko, mění se vztah mezi Lukášky navzájem na neutralitu a vytvoří s Pravítkem soustavu.

C)        Pokud jsou ve hře alespoň dva Lukášci a alespoň jeden jimi porážený znak, mění se vztah Lukášků k tomuto znaku a také vztah mezi Lukášky navzájem na neutralitu.

D)        Pokud jsou ve hře alespoň dva Lukášci, alespoň jeden jimi porážený znak a znak k Lukáškům neutrální, jenž poráží Lukášky porážený znak, vztah mezi Lukášky navzájem se na neutralitu nemění.

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.