Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

ITO a další velké změny

15. října 2010 / 22. listopatu 2

V minulých dnech se na poli Stříhání událo velmi mnoho změn. Pojďme se na ně dnes konečně podívat!

Dobré páteční odpoledne. Víkend je před námi a proto myslím, že je příjemný čas pro trochu aktualit ze světa Stříhání. A že toho skutečně nebylo málo zjistíte za malou chvíli po přečtění tohoto článku. Dost řečí a jdeme na nějaká fakta!

 

ITO

Na poslední Stříhací konferenci se mimo řešení mnoha sporných problémů, které se za strašně dlouhou dobu nahromadily, otevřelo také nové, obsáhlé téma. Stříhači konečně projevili zájem o ukotvení své komunity a tradicí pomocí společné organizace s originální hierarchií. V tomto směru se ukázala skutečná jednota a jednání bez problémů a rychle pokračovala. V dnešní době už je základní obraz organizace navrhnutý a dalo by se i říct schválený, ale k úplnosti vede ještě dlouhá cesta. Já tu dnes hodlám napsat všechny aktuální pokroky v jednání o ITO. Začnu od samotného názvu ITO, jež je zkratkou pro Internationalis Tonsuræ Organisatio, v překladu znamenající Mezinárodní Organizace Stříhání. Tato společnost se má zatím dělit do 4 skupin:

Skupina A - Nejnižší skupina. Pro získání oprávnění stačí vyplnit v časovém limitu lehký test, zaobírající se základními pravidly Stříhání. Máte právo oficiálně vyučovat Stříhání, jste součástí ITO a při Stříhání máte přednost před amatéry bez oprávnění. Nemáte přístup ke konferencím.

Skupina B - Základní skupina. Test je obtížnější, zaobíráte se všemi možnými chytáky a složitými pravidly Stříhání, ale při pečlivém studiu není nemožné získat toto oprávnění. Máte všechna práva jako skupina A s tím, že při Stříhání máte přednost před stříhači skupiny A. Máte přístup ke konferencím a můžete na nich hlasovat.

Skupina C - Elitní skupina. Pro získání oprávnění je třeba vyplnit velmi těžký test, který je pro běžného stříhače nedosažitelně náročný. Zatím nebylo určeno, jestli nebude k získání certifikátu třeba ještě něco víc. V testu se budete pravděpodobně zabírat i historií, zaniklými znaky, neschválenými návrhy a mnoha dalšími složitějšími problémy, které jsou třeba pro vykonávání činností spojených se skupinou C. Samozřejmostí je dokonalá znalost naprosto všech pravidel Stříhání. Vaše pravomoci jsou stejné jako u skupiny B s tím, že máte při Stříhání přednost před stříhači skupiny B. Ke konferencím nemáte pouze přístup, ale je to přímo otázka vaší profesionální cti, zúčastňovat se jich, neboť vy jste tou výkonnou sílou ve Stříhání. Máte právo předkládat návrhy, s čímž se počítá (proto je tak obtížné dostat se do této skupiny).

Skupina Z (D) - Zakladatelská skupina. (Pozn.: někdy se objevuje i jako skupina D, ale nejmenovaný zakladatel při minulé stříhací konferenci podotkl určitý fakt, cituji: "D jako de*il!", což upřímně řečeno nemá vystihovat podstatu této skupiny, proto bylo navrhnuto, aby se skupina jmenovala Z, jako Zakladatelé, u čehož se asi setrvá.) Do této skupiny se zatím a ani v budoucnu nebude dát dostat pomocí testu ani jiným způsobem. Jedná se o nejvyšší skupinu (avšak je nedosažitelná, takže nejvyšší skupinou je ve skutečnosti skupina C) složenou jen z prapůvodců rozšířeného Stříhání. Momentálně je v ní 7 střihačů-zakladatelů, přičemž 8. člen právě usiluje o vstup, ale není jisté, jestli i přes jeho neznalost pravidel bude přijat. Tato skupina má absolutní pravomoci nad celým Stříháním, vlastně se jedná o skupinu "spoluvlastníků" konceptu Stříhání. Předsedají každé s konferencí, které mohou probíhat (kromě speciálních příp.) pouze za přítomnosti jich všech. Mají při Stříháni samozřejmě přednost před všemi skupinami. Všechny jejich úplné pravomoci nejsou zatím dojednány a budou záviset na mnoha faktorech, vč. zkonkretizování pravomocí ostatních skupin

 

Ještě dodám, že zatím existuje pouze skupina Z, do ostatních skupin se zatím nikdo nepokoušel o vstup a to z prostého důvodu, že celý koncept ještě není dořešen a hlavně nejsou ještě sepsány přijímací testy. ITO se tedy momentálně skládá ze 7 (potenciálně z 8) členů a účastníky konferencí a těmi, kdo rozhodují o vývoji Stříhaní a samotného ITO jsou právě oni.

 

Nové znaky

Hlavní novinkou, která právě probíhá je schválení dvou nových znaků, jež přinesli uspokojení i rozkol mezi stříhače. Novými znaky jsou Peß a Mazur. V tomto pořadí vznikly a v tomto pořadí o nich napíšu vše, co vím a že toho není málo sami uvidíte.

Peß - Z uzavřené pěsti vystřete malíček (jako u Telefonu) a palec schováte pod ukazováček, ale to není nutností. Je však nutné držet palec v pěsti, aby nedošlo k záměně s Telefonem. Znak se velmi podobá již zrušené Sekeře. Poráží: Kámen, Noru, Chrobáka, Pavouka, Mrtvého Pavouka, Telefon, Hovnivou kuličku, Strom, Trakař a Mazur; Je poražen: Nůžkami, Papírem, Kačincem, Lukáškem, Komárem, Pérem, Pravítkem a všemi soustavami.

Ovšem pro zpestření tohoto znaku, je zde několik zajímavých pravidel: 1. Pokud je ve hře Kámen, Nůžky a Peß (platí pro jakékoliv počty), tak se nejedná o zjevnou remízu, ale Peß nejprve porazí (sní) Kámen (díky tomu zesílí) a pak ho Nůžky neporazí (srst Peßa zesílí díky tomu, že bude obsahovat prvky Kamene). Ovšem jedná se jen o jednostrannou symbiózu neboť Kámen Peßovi sice pomůže, ale stejně spolu s Nůžkami vypadává. 2. Pokud je ve hře Les složený s více jak 3 stromů, tak si Kačinec a Peß pomohou navzájem, mají neutralitu a Les porazí. Pravidlo neplatí pro Les složený ze 2 Stromů. 3. Toto pravidlo pouze říká, že Peß je poražen jen Lesem z 3 a více Stromů (2 a méně si dokáže označit a najít cestu ven). Pokud je však ve hře i Kačinec, platí samozřejmě pravidlo 2.

Historie tohoto znaku je velmi zajímavá. Peß byl vymýšlen převážně proto, aby porazil výrazné znaky. Minulý půlrok začalo být Stříhání pro některé Stříhače monotématické a tak se snažili nějak ho omezit. Dávání "nepopulárních" znaků nepomáhalo a tak jako první přišlo Baroko (to popsal již můj kolega Firefox, není třeba popisovat). Bylo mu vytknuto, že nesouvisí s naší kulturou a bylo přehlasováno. Avšak během několika málo dnů byl navrhnut Peß. Jeho souvislosti s kulturou jsou zřejmé, není třeba je tu popisovat. Oproti Baroku se trochu změnily porážené znaky a Peß hladce prošel. Ale již teď se někteří Stříhači začali obávat oslabení silných znaků a lehká vlna odporu začala rozpojovat ITO, ale Peßa ještě všichni přenesli.

Mazur - celá ruka je jako papír, přičemž jsou spojeny malíček s prsteníčkem a ukazováček s prostředníčkem. Mezi nimi je výrazná mezera připomínající v. Palec může být v dlani nebo mimo, to je jedno. Znak je totožný jako spock ze Star Treku. Poráží: Nůžky, Chrobáka, Pavouka, Mrtvého Pavouka, Telefon, Péro, Strom, Trakař a Pravítko; Je poražen: Kamenem, Papírem, Norou, Kačincem, Lukáškem, Komárem, Hovnivou Kuličkou, Peßem a všemi soustavami.

Jediná výjimka, která se zde vyskytuje souvisí s Nůžkami a toto pravidlo se přímo váže k historii vzniku tohoto znaku: 1. Když je Mazur ve hře, Nůžky vypadávají a až poté se dějí souboje zbytku znaků. Vypadá jako Telefonové pravidlo, ale Mazur oproti Telefonu nezískává neutralitu a také v případě Mazur, Nůžky a znak porážející Mazur se Stříhání neopakuje bez Mazuru obdobně jako v příp. Telefonu (Telefon, Nora a upgrade mimo Trakař). Výhra Mazuru je sice málo pravděpodobná, ale pokud splní záměr porazit Nůžky, je Mazur uspokojen.

I historie tohoto znaku stojí za popsání. Po vymyšlení Peßa i když nevědomky, došlo k drobnému posílení Nůžek (Peß Nůžky poráží jen ve speciálním příp.) a protože se za dlouhou dobu Stříhání vždy držely celkem vysoko a poslední dobou byly asi nejčastějším znakem, situace se pro některé Stříhače stala nesnesitelnou. Nůžky vyhrávaly více jak každé druhé Stříhání a tento problém se musel řešit. Celý dnešní den se parta Stříhačů snažila o vynalezení Mazura a to se nakonec o volné hodině podařilo dotáhnout do konce. Během Stříhací konference (nevím jestli se tomu tak dá říkat, přehled o tom má Firefox) byl oznámen Mazur (zprvu označen jako Štípačky) všem členům ITO skupiny Z a hlasování mohlo začít. Dva ze členů zakladatelů byli proti, ale zbytek souhlasil s Mazurem jako novým znakem. Jen tak pro zajímavost, název Mazur prošel celkem těsně, protože návrhů na tento název bylo celkem dost (4 nebo 5). Ovšem Mazur neprošel tak hladce u všech. Již zmínění dva zakladatelé se nesmířili s oslabením Nůžek a bez objasnění přesných důvodů začali držet stávku a přestali Stříhat. Tento návrh z mnou nepochopitelných důvodů označili za spam. Nevím jak dlouho hodlají tento půst držet, ale pokud v tom hodlají pokračovat nadále, mohlo by to pro ně přinést velké potíže, protože zakladatel se bez Stříhání neobejde. Chtěl bych jim jen vzkázat, že násilnou cestou se nic nevyřeší, zkuste jednat a můžeme dojít ke shodě, jako že jsme většinou ke shodě došli.

 

To je k novým znakům vše, myslím, že se v blízké době nebude dále moc do pravidel zasahovat, ale je to jen má prognóza a realita může být rozhodně jiná. Doufám jen, že si nové znaky oblíbíte a že splní svůj účel oživení Stříhání a zníčit stereotyp v Tříznakové krizi (novotvar autora - období nadvlády tří znaků).

 

Trocha etymologie

Pro úplnost bych na závěr chtěl popsat, jak přesněji vznikla zkratka ITO a názvy obou nových znaků.

ITO - jak už jsme si řekli je Internationalis Tonsuræ Organisatio, což pochopitelně pochází z latiny. První a poslední slovo nejsou až tak zajímavé, každý si je dokáže snadno převést do vlastního jazyka, ale velmi zajímavým je slovo Tonsuræ. Zkratka ITO totiž vznikla daleko dříve než její celá slova. Původně ISO (S jako Stříhací) nevyhovovalo a jako jazyk byla zvolena latina. Bylo tedy třeba najít latinský ekvivalent pro Stříhání. Jeden ze zakladatelů si pamatoval, že sloveso stříhat v latině začíná na t, proto nebyl problém ustanovit zkratku ITO. Později se přišlo na to, že dané sloveso je tondeō, ēre. Teď bylo třeba udělat z toho substantivum. To bylo problém až dnes se komplikovanou cestou podařilo nalézt slovo tōnsura, æ, f. Pak už nebyl problém vytvořit genitiv a celý název byl na světě. Mimoto byla nalezena i další latinská slova, jako stříhač a stříhačka. Stříhání tak díky tomu bude vypadat oficiálněji.

Peß - je velmi podobný normálnímu psu až na to, že jeho citoslovci není "haf", ale "peß" přitom čím větší peß, tím hlubší "peß" a naopak. Bylo jasné, že nějaký znak s tímto názvem se bude muset jednou ukázat. Vyslovuje se s výrazným přízvukem na první písmeno s přechodem na následující samohlásku a ß se čte jako anglické th, ale je tu velmi výrazný norovský přízvuk, který je typický pro naši komunitu.

Mazur - zkrácenina od slova Mazurský sýr, ke kterému se váže velmi vtipný a zajímavý příběh, který se stal M. Mi. Odkud pochází slovo Mazurský nevím, ale určitě si to dokážete někde snadno dohledat.

 

Tak to je myslím vše, co je třeba znát (hlavně si víc nepamatuji). Pokud jste dočetli až jsem děkuji za přečtení, doufám, že vám to pomůže zorientovat se v novinkách, protože to rozhodně není jednoduché, ale o to zábavnější. Těším se zase někdy na viděnou!

 

Wroted by potihcpd!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.