Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Historie Lukáška a jeho neřešitelného pravidla

1. prosince 2012 / 4. letna 5

Stříhání se během let své existence stalo neoddělitelnou a zřejmě nejdůležitější částí naší specifické třídní kultury. Za tu dobu se (ač v nevelké míře) rozšířilo nejen do jiných tříd, ale i za hranice školy. Bez něj bychom to už nebyli my. I proto je třeba si tuto slavnou, ale jak už krize ukázaly, mnohdy křehkou tradici, opatrovat.

Stříhání má složitá pravidla, která zpočátku stanovovala tradice, později stříhací konference a dnes ITO (Mezinárodní organizace stříhání). Nejsložitějším pravidlem, které se téměř už tři roky nedaří vyřešit je Lukáškovské pravidlo - každá jednání dosud ztroskotala. V uplynulých dnech se stříhači opět začali tímto pravidlem zabývat. Podívejme se však na celou záležitost od počátku.


Lukášek (v počátcích označován občas pouze Lukáš, brzy ale převážilo zdrobnělé označení) vznikl jako osmý znak rozšířeného Stříhání koncem března / tupna nebo začátkem dubna 2009 / kvetna 1 v Tercii. Problém, který se vleče už dlouhá léta byl zaset už v okamžiku Lukáškova vzniku. S ohledem na Lukáškův smrdutý dech a vražedné lupy se dohodlo, že Lukášek zabije všechny lidi (totiž Noru a Kačince) a jelikož i sám byl zařazen do této skupiny, měl zabíjet i sám sebe. Tento nápad přišel všem velmi zajímavý a byl přijat bez promyšlení sáhodlouhých důsledků.

 

Se základními znaky měl Lukášek prohrávat, nejasný byl ale jeho vztah ke hmyzu. Dnes už by asi stěží kdo uvěřil, jaký bouřlivý vývoj mohl v této záležitosti probíhat. Lukášek porazil Chrobáka, neboť ten měl být vždy nejslabším znakem. S Pavoukem a Komárem měl ale remizovat. Situace se změnila v průběhu dubna / kvetna s nástupem upgradů. Lukášek v té době obdržel svůj upgrade Pravítko, které jako svůj jediný porážený standardní znak mělo zaplácnout Komára. Kvůli tomu byl upraven vztah Lukáška s Komárem na výhru Komára - aby měla soustava Lukáška s Pravítkem větší účinek a zároveň jako posílení slaboučkého Komára.

 

Do konce Tercie se k Lukáškovi pozornost moc neupínala. Jako plnohodnotný znak porážel všechny ostatní znaky, které nově přišly, výjimku tvořilo jen Péro, které, ač bylo neplnohodnotné (prohrávalo s upgrady), mělo porazit vše živé, tedy i Lukáška. Po vymyšlení Lesa (dva a více Stromů), který ztrácel Noru a Kačince bez Trakaře, Lukášek stejnému osudu unikl, neboť při své hlouposti se prý nemohl ani ztratit.

 

Při sestavování tabulky všech znaků a soustav na začátku Kvarty byly vztahy Lukáška ke hmyzu zpochybněny a určilo se, že se jeho vztah k Pavoukovi a Chrobákovi prohodí (tedy porazí Pavouka a remizuje s Chrobákem). To se některým nelíbilo a vyřešila to až první stříhací konference konaná 15. září 2009 / 22. tupna 1, která se přiklonila ke vztahům z Tercie. Definitivně stanovila, že Lukášek porazí Chrobáka, remizuje s Pavoukem a prohraje s Komárem. Během podzimu přišla s Lukáškem nesouvisející krize o předávání neutrality, kterou ukončila až druhá stříhací konference 15. prosince 2009 / 18. letna 2. Ta si konečně povšimla, že když padnou ve hře pouze Lukášci, tak Stříhání nemá vítěze, což by se tehdy nebylo mělo stát. Určila tedy, že v tomto případě bude výjimka a Lukášci spolu remizují.

 

Je až udivující, jak dlouho trvalo stříhačům přijít na to, jak obrovský je problém Lukášků. Třetí stříhací konference 18. ledna 2010 / 22. unora 2 se k problému opět vrátila, avšak pouze k jeho malé části. Jelikož výjimka stanovena druhou stříhací konferencí se vztahovala pouze na případ samotných Lukášků, kdosi se pozastavil nad případem Lukášci proti Telefonu. To by totiž měl vyhrát Telefon, což bylo v té době nepřijatelné, neboť bez Nory postoupit nemohl. Konference pouze zjistila, že variant řešení problému je více a odročila je na později.

 

23. února 2010 / 28. presna 2 se konala čtvrtá stříhací konference. Náplní jednání této i předchozí konference byla podoba stříhací ústavy. S jejím pátým bodem, který říkal, že Stříhání musí mít vždy vítěze souvisel i problém s více Lukášky. Po konferenci bylo jasné, že Stříhání nebude mít vždy vítěze, minimálně ne v případě vnějších vlivů (rozkaz nadřízeného, zdravotní problémy), ale definitivní podobě bránilo Lukáškovské pravidlo (tehdy se zřejmě začal používat tento pojem; řeší vztahy více Lukášků). O tom se jednalo, padaly návrhy na různá řešení všech situací, ale nebyly schváleny, tak je zde raději uvádět nebudu.

 

Po delší odmlce v jednáních se k Lukáškům vrátila až pátá stříhací konference 7. října 2010 / 14. listopatu 2 ve Kvintě. Její hlavní náplní bylo projednání (a následné zrušení) posledních úprav ve Stříhání - nového znaku baroka a pravidla o proměně Pavouka na Papír za přítomnosti Trakaře. Kromě toho si ale našla čas na Lukáškovské pravidlo, které „definitivně" schválila. Podle něj měla mezi samotnými Lukášky či Lukášky s Pravítkem nastávat všeobecná prohra, v případě Telefonu bez Nory měl vypadávat Telefon, s Pavoukem měli Lukášci prohrát a proti poráženému znaku či proti poráženému a porážejícímu mělo kolo dopadnout remízou. Toto znění se odsouhlasilo a na šesté stříhací konferenci konané v následujícím týdnu byl schválen i pátý bod ústavy. Konference schválila vznik ITO, a tím ukončila období klasických stříhacích konferencí. Zároveň ale odstartovala další velkou krizi související s novými znaky peß a mazur.

 

Dalším důležitým zásahem do problému bylo zavedení prioritního pravidla. Není jasné, zda se tak stalo někdy během podzimu, ale kvůli probíhající krizi zřejmě až po lyžáku, kde byla ukončena (tedy od konce března 2011 / tupna 3 dál). Prioritní pravidlo stanovilo Lukáškovskému pravidlu dost nízkou prioritu, nepočítaje tabulku nejnižší: mělo být uplatněno až po všech ostatních mimovztahových pravidlech a po něm následovala jen tabulka. Toto pravidlo bylo členy ITO jednomyslně schváleno.

 

Kdysi koncem Kvinty nebo během (spíše počátkem) Sexty se problém Lukášků opět otevřel, neboť několika stříhačům se zřejmě více než rok vyřešené pravidlo přestalo líbit. Podle nových návrhů měl porážený znak vyhrát nad Lukášky, neboť ti by se zabili dříve. Tento koncept si získal těsnou většinu, která jej prosadila, ale ta zase nebyla jednotná v jiných situacích, takže k definitivnímu schválení celého pravidla opět nedošlo.

 

Od té doby byl problém přehlížen. Nikdo jej nechtěl znovu otevřít, protože poslední jednání se nesla ve velmi nepříjemné atmosféře, byla plná intrik, vypočítavosti a zloby. Obě strany byly krajně neústupné, navíc někteří členové ITO byli tak otráveni neustálým řešením problému, že hrozila jejich neúčast na jednáních. Věc však nebyla vyřešena a po celý rok tvořila otevřenou krvácející ránu ve Stříhání. Navíc bylo všem jasné, že to takto zůstat nemůže a dříve nebo později se jednání budou muset opět obnovit. Jak ale napsal V.Č.: „[…] kdo ho (zasedání) navrhne, píchne do docela ošklivého vosího hnízda..."

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.