Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Dnešní jednání o stříhací ústavě vyřešilo několik bodů

23. února 2010 / 28. presna 2

205 - Jednání o stříhací ústavě začala před více než měsícem, ale dosud nic nevyřešila. Některá pravidla byla schválena předtím už dvakrát, ale přesto nebyla platná kvůli malé autoritě konference. Až dnes se konference účastnila dostatečná většina stříhačů, aby to na čem se shodli, už nemohlo být zpochybněno.

Druhá stříhací konference byla neoficiální, přesto je číslována a konala se 15. prosince 2009 / 18. letna 2. Vyřešila problém (prakticky bezvýznamný, ale teoreticky zcela zásadní obrovských rozměrů) ohledně přenosu neutrality upgradů a s ním související problémy. Na této konferenci byla nastíněna myšlenka stříhací ústavy, vytvořilo se několik bodů, o kterých se mělo později jednat. To se však během týdne do zimních prázdnin nestalo a o Vánocích se také nejednalo.

 

Po skončení prázdnin vznikl problém s tím, jak se bude vykládat bod 2 o tom, že se Stříhání nevztahuje na toho, kdo si nestříhal. Zda se smí stříhat o věci, které provede poražený nezúčastněnému nebo ne. Hádky stříhačů o tento bod mnohé odradili od účasti na třetí stříhací konferenci, která začala 18. ledna 2010 / 22. unora 2.

 

Třetí stříhací konference potvrdila následující body:

1) Stříhání má vždycky pravdu.

3) Nelze si stříhat o pravidla stříhání.

Bod 4 udávající 10 minut mezi stříháními o stejnou věc změnila na komplikovanější systém, kdy při dvou stříhačích prvního stříhání je tento interval 8 minut a s každým další stříhačem se přidá jedna minuta. Poté byly schváleny ještě další body:

5) Každé stříhání má vítěze.

6) Souboje všech znaků se dějí najednou, nelze kolo rozdělit na více částí.

7) Maximální počet stříhačů je jedenáct.

Bod 8, o tom, že každý do stříhání vstupuje dobrovolně byl zamítnut s poukazem na to, že povinnost si stříhnout může být zadána předchozím stříháním.

Důležitý bod 9 "Tato ústava, jakož i všechna pravidla a vztahy je závazná pro všechny stříhače. Každý svým vstupem do hry souhlasí s těmito pravidly." se tehdy projednat nestihl.

 

Dnes byla jednání obnovena, je sporné, zda budou spadat pod třetí stříhací konferenci nebo už novou, čtvrtou. Definitivně se potvrdily body 1, 3, 6, 7 a dodatečně schválen bod 9. V bodu 4 o intervalu mezi stříháními o stejnou věc byl interval zjednodušen na 10 minut při jakémkoliv počtu stříhačů, tedy pravidlo bylo navráceno na dobu před třetí stříhací konferencí. S konečnou platností byl zrušen bod 8.

 

Spornější jsou body 2 a 5. Bod 5 je už v podstatě zamítnut, ale názory, jak řešit situaci s více Lukášky se rozcházejí do minimálně tří stran, takže i když bod 5 platit nebude, stejně bude třeba vyřešit toto pravidlo více Lukášků. Kontroverzní bod 2 se dneska začal projednávat, ale pouze na úrovni diskuze. Je pravděpodobné, že ho nahradí jiný bod, který bude danou oblast částečně ošetřovat.

 

Po projednání všech těchto bodů se očekávají ještě dvě témata: tresty a právo na nesplnění úkolu. V obou případech není jisté, zda bude něco takového existovat a jestli ano, jak to bude fungovat. Dnešní konference znamenala sice jen malý pokrok, ale vzhledem k dosud největší účasti je jisté, že dneškem schválené body se už měnit nebudou. Musíme jen doufat, že jednání budou v dalších dnech pokračovat a nenastane další měsíční odmlka.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.