Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Dnešní den vyřešil doposud největší problém ve stříhání

15. prosince 2009 / 18. letna 2

205 - Dneska začala neoficiální, ale důležitá konference o stříhání. Byl na ní vyřešen dosud největší problém rozšířeného stříhání, totiž soustava komára se svým upgradem stromem proti samotnému upgradu pravítku. Menšina zastávající vítězství pravítka ustoupila většině požadující neutralizaci tohoto případu. Na ošetření vzniklé mezery v pravidlech bylo vymyšleno pravidlo nové.

Nejdřív pár slov úvodem. Rozšířené stříhání začalo v lednu 2009 / v unoru 1 a samozřejmě navázalo na původní hru Kámen, nůžky, papír, která se ve větším měřítku vyskytla v naší třídě již v zimě v Sekundě. Od prvních nových znaků přešlo zásadními změnami a také řadou krizí, nejvýznamnější z nich byla dosud tzv. telefonová krize, přibližně v dubnu či květnu 2009 / v kvetnu či tservnu 1.

 

Na začátku kvarty vznikl nový problém. Jednalo se v podstatě o maličkost, ale ta byla natolik komplikovaná, že do diskuze o ní se mohli zapojit pouze lidé téměř dokonale znalí pravidel stříhání. Krizi odstartovalo první úspěšné dokončení duelové (v případě soustav i pro tři a čtyři hráče) tabulky o stříhání 11. září 2009 / 18. riina 1 a skončila se 30. září / 7. listopatu odložením. Rozsah problému se sice točil pouze kolem upgradů a soustav, ale sahal od přenosu neutrality ze stromu na komára za přítomnosti pravítka, přes trakař proti kuličce s chrobákem, dále odbočkou zahrnoval vztahy soustav s pérem, potom se zabýval upgradovými vlastnostmi hovnivé kuličky v různých situacích za přítomnosti chrobáka a přes telefon sahal až ke zpochybnění druhé části telefonového pravidla.

Tento soupis asi nikomu nic neříká, pochopí ho jen ti, kdo se diskuzí účastnili. Tz byly mnohdy ostré a velmi vyhrocené a v konečném důsledku vyřešily minimum. Pokud se chcete do detailů obeznámit s problémem, můžete si v diskuzi "Dotazy" na námi podporovaných stránkách http://strihani.freepage.cz přečíst téměř čtyři stránky sáhodlouhých, vyčerpávajících a velmi nepřehledných příspěvků od odborníků na stříhání. Zde v článku bude krize popsána jen velmi stručně.

 

Spor začal tak, že co se stane, když se postaví soustava (pán se svým upgradem) komár a strom proti pravítku (upgrade na lukáška)? Byly zde všechny tři možné návrhy výsledků: Výhra soustavy (jindy také "spolku"), neutralita a vítězství pravítka. První možnost postupně odpadla, zato neutralitu začala zastávat drtivá většina. V diskuzi ji zastupovali V. Ch., J. Ko. a J. Š. Naproti tomu menšina reprezentovaná J. Fa. trvala na vítězství pravítka.

První problém byl tzv. přenášení neutrality, tj. zda strom přenese svoji neutralitu s pravítkem na celou soustavu. V tomto bodě se různili i jednotliví zastánci neutrality. J. Fa. poté uvedl jako podobnou situaci soustavu chrobáka s kuličkou proti trakaři, ve které se všichni shodovali na vítězství trakaře a aplikoval zde přenášení neutrality z předchozí situace. Přenos upgradové neutrality z upgradu na soustavu by zde znamenal prohru trakaře. J. Š. a V. Ch. však poukazovali na to, že hovnivá kulička je jiný druh upgradu a nemůže být ve všech případech dávána do jednoho pytle se stromem.

Toto bylo jádro problému. Menšina tvrdila, že kulička si ve všech případech zachová vlastnosti upgradu a vítězství trakaře je způsobeno nepřenášením neutrality. Většina zase říkala, že se neutralita sice přenáší, ale kulička je výjimka a v několika situacích ztrácí za přítomnosti chrobáka vlastnosti upgradu.

 

Případy, ve kterých rozhoduje, zda si kulička zachová své vlastnosti za přítomnosti chrobáka jsou tři: chrobák + kulička vs. trakař, chrobák + kulička vs. telefon vs. nora a  chrobák + kulička vs. péro. Diskuze se v tomto bodě rozvětvila do tří částí. První z nich, ta základní dořešena tehdy nebyla. Druhá z nich se rozhořela ve spor o druhou část telefonového pravidla, která říká, že telefon je poražen všemi upgrady. Následovalo spojení 1. a 2. proudu sporu, tedy případ: chrobák + kulička vs. trakař vs. nora vs. telefon. Většina by svoje řešení této situace dokázala obhájit jedině rozdělením kola na více částí, což je proti pravidlům, takže poprvé padlo slovo výjimka. Třetí proud diskuze vytvořil samostatný problém o vztahu péra k soustavám.

Kvůli neústupnosti obou stran byl problém odložen a otevřel se jen v několika minulých dnech. J. Fa. se totiž mezičasem jal psát učebnici Stříhání pro střední školy, kterou P. Š. potřebuje co nejdříve pro svůj program, tedy problém musel být ihned znovu otevřen s tím, že by měl být dořešen do začátku vánočních prázdnin. Za tímto účelem se tedy dneska začala konference, která má všechno vyřešit, aby mohla být učebnice dokončena do konce prázdnin.

 

Narozdíl od té minulé, ta dnešní nebyla oficiálně zahájena. Začala se vzpomínáním na to, kdo vymyslel jaký znak. U některých znaků se to však nepodařilo zjistit či byly pochybnosti o zjištěném autorovi, proto se J. Fa. nakonec rozhodl autorství znaků do učebnice neuvádět.

 

Druhé v pořadí bylo projednání výše popisovaných problémů. J. Fa. předtím oznámil, že ustoupí, svým oponentům, pokud budou mít pořád většinu bude pouze chtít vysvětlení jejich řešení. J. Fa. byl podpořen M. Mi. a J. Fi, zbytek však byl proti. Definitivně se tedy rozhodlo že, strom přenese neutralitu s pravítkem i na komára, který by o samotě prohrál a celé kolo skončí remízou. Problémy od tohoto případu odvozené se vyřeší zvláštním pravidlem o kuličce.

Toto pravidlo sice potvrzuje, že kulička je upgrade (což bylo během krize zpochybňováno), ale natolik odlišný, že je nutno provést několik následujících změn ohledně toho, kdy si v kombinaci se svým pánem zachová své vlastnosti upgradu a kdy ne. Zachová si je v případě telofonu a nory v souladu s druhou částí telefonového pravidla (ta říká, že upgrady kromě trakaře vyřadí telefon i za přítomnosti nory a všichni, kdo nedali telefon si stříhají znovu, bez ohledu na to, co dali). Naopak si je nezachová v případě trakaře (takže ani nemůže využít přenos neutrality) a trakař soustavu přejede.

Také si je nezachová v konfrontaci s pérem. Tím se zásadně liší od ostatních upgradů, neboť ty porazí péro i v soustavě. To bylo dneska také určeno a tím zároveň vyřešen i druhý problém, totiž vztah péra k soustavám.

 

Zcela jiný byl problém více lukášků. Ti se mají porazit navzájem, ale pokud by se v nějakém kole setkali pouze samí lukášci, stříhání by nemělo vítěze, což by se nemělo stát. Proto byla zavedena výjimka, že pokud padnou pouze lukášci, tak se vzájemně nezabijí, kolo skončí remízou a stříhá se dál.

 

Také byl schválen nápad zavedení stříhací ústavy. V té bude mimo jiné to, že "stříhání se nevztahuje na toho, kdo si nestříhal", "stříhání má vždycky pravdu", "nelze si stříhat o pravidla stříhání" či "o stejnou věc si lze střihnout nejméně po deseti minutách", aj. Ústavu však čeká ještě dlouhá cesta, příště se bude mluvit o tom, zda se zavedou tresty za porušení stříhání či nesplnění úkolu atp.

 

Až bude ústava hotová, bude následovat soupis všech pravidel, kde každému bude přiřazena určitá váha a tímto mechanismem by se mělo předejít všem sporům v budoucnosti. Jednání budou pokračovat až do začátku prázdnin a my Vás budeme informovat o jejich průběhu. Přeji hezký večer,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.