Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Stříhání

Dnes se konala pátá konference o Stříhání

7. října 2010 / 14. listopatu 2

Chodba 2. patra - Dnes se konala stříhací konference, která měla vyřešit spory ohledně lukáškovského pravidla a projednat nové návrhy změn. Konference proběhla v klidu, beze spamů a všechny otevřené body se podařilo úspěšně dojednat.

Tradice stříhacích konferencí je stará už více než rok. Ta první se konala 15. září 2009 / 22. riina 1 a řešila mnoho nejasných věcí ohledně vztahů mezi znaky a soustavami. Na ní se začala donedávna nejtěžší krize ve Stříhání, tzv. krize o předávání neutrality. Jedná se zřejmě o nejkomplikovanější záležitost v této hře, proto ji nebudu dále rozvádět. Spor byl definitivně vyřešen až na druhé stříhací konferenci 15. prosince 2009 / 18. letna 2. Zde byly také položeny základy stříhací ústavě a zdánlivě se zde vyřešilo lukáškovské pravidlo. To však bylo záhy zpochybněno a problém se táhl téměř rok.

 

Třetí stříhací konference se konala 18. ledna 2010 / 22. unora 2 a projednávala hlouběji stříhací ústavu. Pro malý počet účastníků si však nezískala dostatečnou vážnost a proto se na čtvrté stříhací konferenci, konané 23. února 2010 / 28. presna 2, musely projednat mnohé záležitosti, které byly na třetí konferenci schváleny. Nicméně po této čtvrté konferenci už ústava nabyla určitějších rozměrů, stále však měla daleko do konce.

 

Posledním přídavkem do stříhání bylo pravidlo lesa v červnu 2009. Poslední úpravu pravidel provedla druhá stříhací konference. Poslední změnou ve Stříhání celkově bylo mimokonferenční schválení definice stříhače 29. března 2010 / 3. kvetna 2. Od té doby až do dneška bylo Stříhání nezměněno.

 

Už od začátku Kvinty (pro srovnání: rozšířené Stříhání vzniklo podle pramenů v březnu 2009, v Tercii) sílily snahy protlačit do Stříhání nějaký nový prvek. Víckrát padla věta: "mám(e) nové pravidlo do Stříhání!". Tato spontánní a pokaždé nesmyslná pravidla vznikla jen tak, bez jakéhokoliv předchozího promýšlení jejich dopadů. Neměla však skoro žádnou podporu a rychle se na ně zapomnělo. Prvním pravidlem, které si získalo významnější podporu bylo pravidlo o tom, že Trakař přejede Pavouka a z toho se stane Papír. Pravidlo bylo vymyšleno v učebně 405 před hodinou fyziky, asi ve středu 15. září 2010 / uteri 22. riina 2 (mimochodem rok po první stříhací konferenci), i když možný je i den předtím. Pravidlo bylo namístě schváleno, ale hlasování se neúčastnili všichni uznávaní stříhači, tedy jeho platnost byla diskutabilní.

 

Odpůrci tohoto pravidla J. Fa. a V. Ch. mu vytýkali porušení bodu 6 stříhací ústavy, protože by kolo muselo být rozděleno na více částí, aby mohl být Pavouk změněn na Papír a až poté mohly proběhnout souboje mezi znaky. J. Š. pravidlo obhajoval přirovnáním k situacím, kdy si Hovnivá Kulička nezachovává některé své vlastnosti upgradu (Ch+HkxTr a Ch+HkxPe). Řekl, že Pavouk za přítomnosti Trakaře ztratí své vlastnosti Pavouka a nabude vlastností Papíru. Avšak tyto případy nejsou úplně totožné. "Vlastnosti upgradů" jsou sbírka společných znaků včech čtyř upgradů a nejedná se jen o pouhé vztahy mezi znaky. Navíc Hovnivá Kulička se zde mění za svým upgradovým účelem - pomáhat svému pánovi. Záležitost byla však v tu chvíli považována za schválenou a autoři řešili roli Mrtvého Pavouka v tomto pravidle.

 

Ve čtvrtek 23. září 2010 / thysis 30. riina 2 přišli M. Mi. a J. Š. s ještě převratnější novinkou. Vymysleli po téměř jeden a půl roce zcela nový znak! (Posledním bylo dosud Péro přibližně z první poloviny května 2009 / tservna 1.) Mělo jím být Baroko, které by se dělalo vystřenou dlaní se skrčeným prsteníčkem. Bylo vytvořeno jako counter na všechny silné znaky, avšak poráželo i mnohé upgrady. V duelu mělo porazit Noru, Nůžky, Pavouka, Trakař, Hovnivou Kuličku, Strom, Mrtvého Pavouka, možná i Péro (nejisté) a samozřejmě Telefon. S kamenem mělo remizovat a s ostatními (Papír, Kačinec, Lukášek, Chrobák, Komár, Pravítko, možná i Péro) prohrát. Baroku byl vyčítán nevhodný název, neodpovídající způsob znázornění, absence tradice, příliš velká síla, neopodstatněný výběr některých vztahů k ostatním znakům, ale i jiné věci. Zastánci Baroka naopak říkali, že nový znak ukončí dominanci nejsilnějších znaků ve Stříhání a nastolí rovnováhu znaků - to odpůrci zpochybňovali.

 

Baroko se několikrát ve Stříhání uplatnilo, ale vzhledem k tomu, že ještě nebylo schváleno byla tato stříhání protiprávní. Vlastně protiústavní, neboť stříhací ústava definuje stříhače jako toho, "kdo si stříhá podle aktuálně stanovených pravidel rozšířeného Stříhání dle nejbližší minulé stříhací konference" a čtvrtá konference Baroko rozhodně neschválila. Aby se vyhovělo tomuto pravidlu a zároveň se vyřešily všechny zářijové / riinové problémy ve Stříhání, svolal J. Š. na dnešní den pátou stříhací konferenci.

 

Baroko způsobilo ve Stříhání ostré spory. Sice nebyly tak vyhrocené, jako během krize o předávání neutrality, znovu vyvstala otázka o dělení Stříhání na frakce, takže jednotné Stříhání bylo vážně ohroženo. Rozpad Stříhání si však žádná ze stran nepřála, a tak všichni souhlasili s tím, že dnešní konference o věcech definitivně rozhodne.

 

Počet účastníků kolísal během jednání od čtyř do devíti, každopádně u hlasování byla přítomna potřebná většina. Někteří stříhači se odmítnutím účasti na konferenci zřekli svého hlasu. Pravidlo o přeměně Pavouka v Papír za přítomnosti Trakaře bylo zamítnuto v poměru 5:4, čímž byl vyřešen i druhý bod a to role Mrtvého Pavouka v tomto pravidle. Následovalo důležité hlasování o existenci Baroka. Ta chvíle rozhodla o budoucí podobě Stříhání. Hlasování předcházela debata o tom, zda by mělo Baroko porážet Nůžky. Pokud ne, tak by ho podpořil i J. Ko. M. Mi. však trval na tom, aby Baroko Nůžky poráželo. Následné hlasování skončilo 4:4, s tím, že V. Ch. se hlasování zdržel. Baroko kromě obou autorů podpořil i J. Fi. a L. Kn. Proti vystoupili V. Č., P. Š., J. Ko. a J. Fa. Jelikož Baroko bylo nový znak, který potřeboval ke schválení většinu, tak neprošlo. V případě remízy nebylo dosaženo potřebné většiny, a tak se projekt Baroka stal během chvíle minulostí.

 

J. Fa. poté prezentoval návrh lukáškovského pravidla vypracovaný 28. března 2010 / 2. kvetna 2. Ten měl řešit různé situce více Lukášků ve hře. Proběhla o něm diskuze a několik úprav. Je možné, že pokud bude zítra stříhací konference pokračovat, tak bude schválen bod 5, jemuž bránilo právě lukáškovské pravidlo. Kompletní vysvětlení lukáškovského pravidla a snad i aktuální znění stříhací ústavy Vám přineseme již zítra, nyní přeji hezký večer,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.