Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Tercie A měsíc po zániku republiky

28. června 2009 / 3. srpna 1

Dobrý podvečer u prvního prázdninového článku, tentokrát k příležitosti měsíce po zániku RTA. Jak naše třída vypadá? V jakém stavu je první patro? Článek bude krátký, většina již byla popsána v článku Tercie - souhrn.

Končí již druhý prázdninový den. Ne zcela, prázdniny se začnou až ve středu, ale díky ředitelskému volnu v pondělí a úterý je tento víkend už přímo spojen s prázdninami. Tedy před dvěma dny jsme dostávali vysvědčení a přestože jsou již mnozí na dovolené, rád bych se ještě vrátil ke školnímu roku.

 

Šest měsíců existovala v Tercii A republika - Republika Tercie A (RTA). Vznikla koncem listopadu 2008 a půl roku ovlivňovala dění ve třídě, jak politiku, tak kulturu. V mnoha případech představovala hlavní téma diskuze, nejen zde na TV Nora, mám na mysli přímo přestávky (či hodiny) ve škole. Měla pět vlád, z čehož ta pátá nevládla dlouho (den) a RTA zrušila.

 

Anarchisté (z těch hlavních: J. Ko., P. V., V. Č.) byli od začátku proti republice. Pokoušeli se jí zničit různými nelegitimními způsoby, ale nepovedlo se jim to. Na začátku dubna 2009 získali velkou podporu holek i umírněných anarchistů, kteří dosud drželi s republikány. Následovali dva měsíce bezmocné čtvrté vlády, během kterých byla stále zřetelnější převaha anarchistů. Páté volby do vlády se konaly podle gregoriánského kalendáře 27. května 2009 (1. tserventse 1). Drtivě v nich vyhráli anarchisté. Provedli několik změn a dalšího dne, ve čtvrtek 28. května 2009 republiku (ze dne voleb přejmenovanou na Anarchie Tercie A - ATA) zrušili.

 

Tyto události jsou již každému z nás zajisté známy. Už v minulém článku byly nalíčeny důsledky, které zánik RTA měl na společnost ve 104 i v okolí a nyní je rozeberu podrbněji:

 

Velitel ozbrojených sil RTA v době první až čtvrté vlády - J. Fa. - měl (a pořád má...) negativní mínění o Kvartě A a Sekundě B. Kromě nevydařené války se Sekundou B se tyto postoje na zahraničních krocích RTA moc neprojevili. Přesto využili anarchisté jeho averze vůči těmto třídám a do předvolebního letáku k pátým volbám napsali: "Nechcete se už dívat na kvartány a sekundány skrz prsty proto, že nepřistoupili na naši hru?" Anarchisté se netajili vůlí zlepšit vztahy ke Kvartě A a k Sekundě B. Pravdou je, že obě tyto třídy se s naší třídou do sporu několikrát dostaly.

 

Tercie A (ještě před vznikem republiky) se v říjnu 2008 cítila ohrožena spojenectvím svých dvou úhlavních nepřátel. V tuto chvíli přistoupil J. Ko. na jednání o vzniku republiky, i anarchisté se báli útoku a žádný z nich neodporoval navrženým plánům, naopak spolupracovali: P. V. si přál řídit obchod Tercie A - později se stal ministrem obchodu, J. Kl., J. Fi. a J. Ko. ustavili diplomatickou radu, která měla kontrolovat kroky zvoleného Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin Tercie A (tzv. podepisovače, zvolen 9. října 2008, jeho zástupcem se stal téhož dne L. Kn.) M. Mi. Po podpisu spojenecké smlouvy s Primou B (15. října) se situace uklidnila, bezprostřední ohrožení pominulo. Tato krize, jakási díra v anarchii, ukázala ochotu anarchistů spolupracovat ve prospěch republiky v případě vnějšího ohrožení. Ukázala jejich tehdejší vlastenecké cítění a skutečnost, že považují Kvartu A a Sekundu B za potenciální nepřátele, proti kterým je nutno spolupracovat s republikány, byť za cenu pádu anarchie a vzniku republiky. V květnu již anarchisté projevují náklonnost k bývalým možným nepřátelům v rámci kampaně proti republikánům. Nějaký jev, událost či fakt je přiměli obrátit se opačným směrem a podporovat Sekundu B a Kvartu A proti RTA.

 

Za poslední měsíc se tvář prvního patra hodně změnila, je otázné, zda v důsledku zániku RTA. Téměř každý řekne, že na tom republika žádný podíl nemá... Má! Přestože neměla prostředky k tomu, aby tyto události nějak zvrátila, dávala podvědomí společnosti spojitost se sebou. Zánik RTA znepokojil Primu B, která se dílčímu útoky na 104 i A-terciány snažila zvrátit situaci zpět. Poté co se jí to nepovedlo podléhá Prima B i Tercie A zhoubnostem sekundánské společnosti. Vliv Sekundy B, kterou již dávno neměl pod kontrolou J. Kol., ale J. Č., se záhy projevil po celém prvním patře a jeho růst byl strvzen vztahem J. Č. s H. B. z Primy B. koncem první poloviny června 2009.

 

Ona "sekundánská" společnost se zformovala začátkem naší Tercie pod vlivem Kvarty A. Do tercií začala výrazněji pronikat až přibližně v dubnu 2009, kdy už měla republikánská vláda ve 104 jen malý vliv, ale nelze popřít skutečnost, že se tato infekce šířená ze 109 ve třídách aliance rozmohla až po 28. květnu. Nezasažena zůstala prozatím pouze Prima A, která však nemá dostatečný vliv (kvůli věku), obchodní (kvůli melému počtu holek) ani vojenské (kvůli nazájmu kluků o politiku a vstup do armády), aby tvořila zbylým třídám protiváhu. Z Primy B je v této společnosti jen minimul lidí, ale ta už po ztrátě spojence nemá vůli cokoliv podnikat. Sekunda A je postižena asi nejvíce, 109 ovládá většinu jejího obchodu a kluci ze 106 jsou proti tomu zcela bezmocní. Jejich třída je pod vlivem B-sekundánů přibližně od lyžařského výcviku letošních sekund a byla také jejich první obětí. Tercie B je spíše pod vlivem Kvarty A, ale Sekundě B tvoří významné obchodní partnery. A My? My do této společnosti přispíváme významným počtem osob, z nichž několik je na B-sekundánské obchodní sítě přímo napojeno.

 

Před koncem školního roku nebylo zvláštností vidět na chodbě prvního patra hloučky osob, které mnoha způsoby porušují školní řád věcmi, které zde ani nechci popisovat. A tyto hloučky se skládají z osob ze šesti tříd (pokud místo Primy A počítám Kvartu A), včetně té naší...!

 

Toto je také nepřímým důsledkem zániku RTA. Z toho je jasně patrné, že RTA měla aspoň malou schopnost této demoralizaci čelit. Musím konstatovat, že měsíc po nastolení anarchie v Tercii A je stav prvního patra katastrofální a nejsou poskytovány lepší vyhlídky do příštího roku. Na druhou stranu je možné, že se mnozí z této špatné doby poučí a podpoří potenciální vznik RKA ve Kvartě. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji hezký zbytek dne.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.