Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Skončila se Kvarta. Co se během ní událo?

30. června 2010 / 5. srpna 2

205 - Dnešním odevzdáním vysvědčení se pro mnohé z nás skončil další rok na gymnáziu. Pro náš ročník konkrétně Kvarta. Přinesla poslední čtvrtina našeho soužití nějaké zásadní změny oproti minulým rokům? Co významného se během ní událo? Pojďme se společně podívat na průběh právě skončeného školního roku.

Dnes se měla v devět hodin začít slavnostní mše k ukončení školního roku. Začala o něco později, sloužil ji kněz M. Mí. K velké radosti několika studentů bylo dáno navzdory novým zvyklostem a v souladu s těmi starými Boží požehnání ještě před proslovem ředitele školy R. M., takže studenti mohli houfně opouštět kostel (zády k mluvícímu řediteli...) s požehnáním. Příležitosti však zdaleka nevyužilo tolik lidí, jako před lety, nejen z naší třídy, ale i z ostatních tříd si chtělo ředitele poslechnout více lidí než obvykle.

 

Po hodné chvíli čekání na třídní učitelku N. Ř. se ta konečně dostavila a po udělení pochval (většinou za podíl na dramatu Hrabě Drákula od E. Š.) a kázeňských postihů (zejména za pozdní příchody či neomluvené hodiny) se přistoupilo k předávání vysvědčení. Oproti pololetí sice zaznamenala Kvarta A nepatrné zlepšení, ale přesto si kvůli průměru výrazně přes 2,00 a pouhým pěti vyznamenaným studentům (V. Č., J. Fa., V. F., T. J. a s průměrem 1,00 M. Mo.) vysloužila kritiku své třídní. Většina třídy se poté odebrala na oběd do McDonald's a poté se roztříštila na menší skupiny. Kvarta se definitivně skončila...

 

Letošní Kvarta A nastoupila svou cestu před deseti měsíci v anarchii. Ta byla už i koncem Tercie, důležitou změnou bylo vyměnění domovské učebny 104, kde naše třída sídlila dva roky, za 205-ku, která se nachází ve druhém patře. Byla to velmi velká rána, Kvarta A nejenže ztratila prostředí, na které byla zvyklá (hlavně padající zadní zeď), ale i polohu v prvním patře. Nyní se ocitla bez někdejších spojenců (letošní Sekundy) vedle dvou Kvint. S ročníkem nad sebou naše třída nikdy nevycházela příliš dobře, v poslední době jsme však s ním žádné spory neměli, takže původní obavy ze sousedství Kvint se nenaplnily a i pro příští roky snad lze očekávat víceméně neutrální vztah k tomuto ročníku. I problém se zdí byl rychle vyřešen, zadní zeď ve 205-ce byla okamžitě nakřupnuta a přes celou plochu zdi se táhne dlouhá prasklina. Velká vzdálenost od prvního patra a trvající anarchie okamžitě vyřadily Kvartu A z koncertu velmocí. Zdálo se, že se první patro dostane pod nadvládu vlivné Tercie B...

 

Důležitým dědictvím z naší Tercie bylo rozšířené stříhání asi z února nebo března 2009 / presna nebo tupna 1. Začátkem září (11. září 2009 / 19. riina 1) se konečně podařila sestavit tabulka vzájemných vztahů znaků a soustav. Obsahovala však chyby a úskalí, které bylo třeba napravit. Za tímto účelem se konala 15. září 2009 / 23. riina 1 první stříhací konference. Dojednala vztah Lukáška ke hmyzu (bylo dle starší tradice opraveno, že s Komárem prohraje, s Pavoukem remizuje a Chrobáka porazí), vítězství Kačince a upgradu nad Mrtvým pavoukem. Nepodařilo se jí však vyřešit proslulý problém s předáváním neutrality z upgradu na pána. Krize se táhla až do konce září / začátku listopatu a poté byla odložena. Znamenala dosud největší spor v dějinách Stříhání.

 

Od začátku roku se vyostřovala politická situace v prvním patře. Rozpadem důležitého dynastického svazku mezi Terciií B a Sekundou B začal ústup Tercie B z vedoucího postavení na patře, slábla pozice vlivného J. Č., aspoň co do zahraniční politiky. Poklesu vlivu terciánů využily Sekundy, někdejší spojenci naší třídy. Jako sousedé měly pořád častější spory kvůli zániku Republiky Tercie A (RTA) a tudíž i aliance, ve které existoval dle článku 5 alianční smlouvy z 15. a 19. ledna 2009 / 19. a 23. unora 1 mezi tehdejší RTA, Primou A a Primou B mechanismus mírového řešení sporů mezi signatářskými třídami. K vyhrocení došlo během první poloviny října / listopatu, 16. října / 24. listopatu se pak Sekundou B rozšířila zpráva, že jim Áčko vyhlásilo válku. Informace byla zřejmě mylná, ale dost možná ji vypustila samotná Sekunda A, aby vyvolala "obranný" útok Sekundy B a po prokázání mylnosti informace se postavila do pozice napadeného. Podle pozdějších zpráv však Sekunda A válku opravdu vyhlásila a to následkem shození kytky ve 104-ce B-sekundány.

 

Zpočátku měla Sekunda A asi trojnásobnou početní převahu, Sekunda B disponovala dvěma křídopaly (místo kříd však B-sekundáni stříleli namočené kuličky toaletního papíru). Postupně začal narůstat počet vojáků v domobraně Sekundy B, ale 104-ka zareagovala nasezením tvrdých časopisových obušků. Sekunda A na tom byla o něco lépe, měla více jednotek, lepší zbraně na blízkost i podporu svých holek, narozdíl od Sekundy B, přesto ta, zřejmě díky výcviku, měla v bitvách lepší pozice a několikrát 104-ku oblehla. Obě třídy byly téměř dvoutýdenní válkou vyčerpány a tak se zřejmě skončila příměřím. Válka však velmi zpustošila velkou část prvního patra včetně záchodů 103.

 

Co se týče domácí politiky Kvarty A, na přelomu listopadu a prosince 2009 / roku 1 a 2 se pokoušeli republikáni odstranit přetrvávající anarchii. Oznámení o konání prvního referenda bylo na třídní nástěnku vyvěšeno 20. listopadu 2009 / 28. prosintse 1. Hlasování se konalo o týden později. Bylo zorganizováno velmi nepřehledně, kluci se rozhodovali, zda chtějí, aby vznikla republika, holky volily, zda se k ní připojí, pokud vznikne. Problém byl v tom, že referendum se kluků neptalo, zda chtějí být v republice s holkami. Referendum bylo až příliš propracované, disponovalo hlasovací urnou i tištěnými volebními lístky. Hlasovali všichni kluci (16) a sedm holek (z nich 6 platných lístků). Holky chtěly být jednohlasně v republice také, u kluků dopadlo referendum nerozhodně. Během hlasování bylo na urnu provedeno několik úspěšných útoků, při kterých byla mimo polití vodou, pospamování a romačkání také vyhozena z okna a zachycena na parapetu...

 

Konalo se druhé kolo (4. prosince 2009 / 7. letna 2), ve kterém holky, které si zvolily spojení s osudem kluků, měly o tomto osudu rozhodnout. Hlasování bylo pokojnější, ale po jeho skončení byla hlasovací urna anarchisty a několika holkami ukradena a zničena. Druhé kolo bylo okamžitě po navrácení urny prohlášeno za neplatné. Později se speciální tým pokusil zjistit, jak by referendum dopadlo, kdyby bylo platné. Většina holek byla proti republice. Ještě měsíc až dva po této události jednali republikáni o dalším postupu. Nepodařilo se jim však už uspořádat další hlasování. Postup holek považovali za naprosto nepřijatelný. Po celý zbytek Kvarty zůstala v naší třídě anarchie, která mimo mnoha dalších věcí způsobila somro - negativní jev ve společnosti, který ji pomocí chudiny nahlodává, až se nakonec celá ekonomika zhroutí.

 

15. prosince 2009 / 18. letna 1 se konala druhá stříhací konference (tentokrát neoficiální), která dlouho trvající krizi ukončila. Problém o přenášení neutrality byl vyřešen speciálním pravidlem o Hovnivé kuličce, která si v případě Chrobáka a Trakaře nezachová vlastnosti upgradu a soustava Trakaři podlehne. Také si je narozdíl od jiných upgradů nezachová v souboji s Pérem, kde Péro porazí soustavu Hovnivé kuličky. Po vyřešení tohoto problému bylo potvrzeno přenášení neutrality ze stromu na Komára v případě Pravítka.

 

Zdánlivě byl vyřešen problém více Lukášků, kteří se bez přítomnosti jiného znaku nemají zabít navzájem. Toto téma však bylo ještě několikrát otevřeno a dodnes není definitivně vyřešené. Také byl zde schválen nápad stříhací ústavy. Ta se projednávala od půlky ledna 2010 / unora 2 do konce března 2010 / zatsatku kvetna 2 a definitivně schválila šest bodů: 1) Stříhání má vždycky pravdu, 3) Nelze si stříhat o pravidla Stříhání, 4) O stejnou věc se smí stříhat minimálně za deset minut, 6) Souboje všech znaků se dějí najednou, kolo nelze rozdělit na více částí, 7) Maximální počet stříhačů je jedenáct, 8) Tato ústava, všechna speciální pravidla a vztahy mezi znaky jsou závazné pro všechny stříhače. Každý svým vstupem do hry s nimi souhlasí. Kvůli těmto bodům byla schválena i definice stříhače: Stříhač je ten, kdi si vědomě stříhá podle aktuálně stanovených pravidel rozšířeného Stříhání dle nejbližší minulé stříhací konference.

 

Zbývají problémy s více Lukášky, o možnost stříhání si o nezůčastněné proti jejich vůli, otázkou je autorita stříhacích konferencí, tresty za nevykonání úkolu i právo poraženého na jeho nesplnění jsou prozatím neotevřené body stříhací ústavy.

 

Během února 2010 / presna 2 se ve třídě rozmohla zajímavá a trochu brutální hra propiska. Hrála se venku na sněhu s jednoduchými pravidly: vyhodí se propiska a kdo se jí zmocní, měl bod. Obvykle se hrálo do deseti bodů. Dvakrát vyhrál P. Š., čtyřikrát (možná pětkrát) J. Ko. a osmkrát (možná sedmkrát) J. Fa. Koncem období se hrála i týmová propiska, Kdy každý tým měl jednoho chytače, který se měl zmocnit propisky a ostatní byli odstavovači, kteří měli odstavit soupeřova chytače a zároveň bránit svého chytače před soupeřovými odstavovači. Chytači během čtyř her byli  J. Fi. (4 body), M. Mi. (5), J. Ko. (8) a J. Fa. (28...).

 

Další tři měsíce byly poznamenány již zmíněným somrem. Hrála se během nich fotbalová liga na papíře, která se sice nedohrála, ale zřetelně vedl J. Š., který by nejspíš i zvítězil. Zvolili se předsedové (V. Č. a L. L.) i zástupkyně na Studentské radě (E. Š. a J. He.), která na nedávném jednání 22. června / 27. tserventse odhlasovala studentský dohled nad tokem financí. Rada má v úmyslu zlepšit žalostný stav tělocvičny i její výbavy.

 

V poslední době byly i zřetelné spory s třídní N. Ř. Ta u většiny studentů není právě populární, vztahy ochladilo i zamítnutí mott předložených třídou (Na Sr At; Když máš hlad, musíš somrovat), ale zejména podraz, když slíbila zařízení třídního výletu, ale později (bylo už opravdu pozdě) řekla, že kvůli vyrušování při hodině se výlet ruší. Naštěstí si aspoň třetina třídy dokázala zorganizovat výlet na vodu 25. až 26. června / 30. tserventse až 1. srpna. Přes tohle všechno byla dneska obdarována hromadou květin a bonboniér.

 

Důležitou událostí byl Hrabě Drákula. Veršované drama od E. Š. nacvičovala asi polovina třídy, ale na pomocných pracích se podílela i většina zbytku. Příběh se odehrává v Transylvánii a v Londýně. První dějství je o pobytu Jonathana na Drákulově hradě, ze kterého nakonec uteče. Ve druhém hrabě Drákula pokouše Lucy, snoubenku Artura. Ta pak škodí nevinnému lidu a Artur je Van Helsingem, doktorovým pomocníkem, který se vyzná v upírech, donucem svouji nadcházející zabít. Drákula ve třetím dějství pokouše i Minu, Jonathanovu ženu, ale za pomoci svých přátel Jonathan Drákulu zabije a svoji milou vysvobodí. Divadlo mělo premiéru ve 101-ce (snad 9. či 16. června 2010 / 14. či 21. tserventse 2) a poté se ještě pod vedením učitelky I. B. herci připravili na vystoupení na Akademii 24. června / 29. tserventse. Divadlo třídu výrazně stmelilo, více než cokoliv předtím.

 

Všechny události jsou mnohem podrobněji popsány v samostatných článcích, ketré jsou k dispozici v našem archivu na adrese http://cusatalon-archiv.wgz.cz. Tedy tohle všechno byl letošní školní rok. Je pravda, že nebyl naplněn takovým množstvím událostí jako roky minulé. Nenesl odkazy naší krásné a bohaté minulosti a byl předzvěstí toho, že se k historii naší Primy, Sekundy a Tercie nebudou hlásit ani naše další roky. Přeji dobrou noc,

 

Firefox

 

Článek měl být publikován 30. 6. 2010 / 5. 8. 2 večer, ale kvůli technickým závadám se to podařilo až 1. 7. 2010 / 6. 8. 2. Výrazy jako "dnes" a "dnešek" se v článku vztahují na den zamýšleného zveřejnění. Omlouváme se za vzniklé potíže a zmatek.

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.