Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Školní rok 2008/09 - souhrn událostí Tercie A

26. června 2009 / 1. srpna 1

Dnešním dnem se skončil Školní rok 2008/09, v pořadí třetí pro naši třídu. Byl to poslední den letošní Tercie A. Tento rok byl v mnohém přelomový, pro někoho méně, pro jiného více, ale nutno říct, že z politického hlediska byla loňská Sekunda na důležité zvraty bohatší. Chtěl bych nyní aspoň ve zkratce události tohoto roku připomenout, hlavně, jak už to bývá mým zvykem, události politické.

Loňské celoroční vysvědčení se předávalo v pátek 27. června 2008, výročí bude tedy až zítra. Tím dnem se skončila Sekunda, tolik důležitá, téměř v každém ohledu. Skončila se ve velmi napjaté situaci, výjimečně ne z oficiálních politických důvodů. Třídní společnost ze zásadně změnila na výletě v Žihli (20. - 24. června 2008), ale tento nový stav měl trvání pouhé tři dny, nepočítaje prázdniny. Začátkem Tercie (1. září 2008) se vše vrátilo do starých kolejí, na rozkol koncem Sekundy se hned zapomnělo.

Na konci Sekundy byla velmi populární TV Nora, která měla jako jediná z televizí svůj vlastní web. Ten také sloužil jako jeden z mála komunikačních prostředků mezi lidmi ze třídy. Začátkem nového školního roku byly její stránky na doméně Blog zrušeny, 9. září vznikly nové (nynější, na doméně Freepage), které oficiálně zahájily svůj provoz o několik dnů později.

Nová Tercie A byla hned první den potěšena tím, že zůstane ve své staré učebně 104. Za předsedu byl zvolen V. Č., jako předsedkyně E. Š. Atmosféra byla v této době podobná Sekundě, alespoň na politické scéně. Třída profesora Lauschmanna, letošní kvartáni, se přestěhovala do druhého patra, čímž naší Tercii A odpadl jeden potenciální nepřítel na patře. To však spory mezi oběma třídami neukončilo, naopak prohloubilo. Vyvrcholení této první etapy byl spor o frisbee, které kluci z Kvarty A ukradli ve 104 Tercii A. K fyzické konfrontaci došlo v neurčitý den ve druhé polovině září, kdy si J. Fa. z Tercie A a M. N. z Kvarty A vzájemně roztrhli trička. Domobrana Tercie A si frisbee zpět nevybojovala, to bylo po bitvě dobrovolně kvartány (L. S.) vydáno.

Tento spor poukázal na hrůzostrašný stav anarchistické dobrovolné domobrany Tercie A. Republikáni i anarchisté souhlasili s možností výcviku této domobrany. Anarchie, která se prosadila v půli února 2008 poodstoupila po měsíci kvůli soudním procesům. Výcvik dobrovolné domobrany znamenal další krok ke konci anarchie a ukázal vůli kluků obnovit republiku. Po zkušenostech z loňské války s bývalou Primou B bylo jasné, že pro obránce je klíčový moment ubránit dveře. V případě obsazení dveří soupeřem byla třída odříznuta od vnější pomoci a mnohem hůře jí nepřítel vytlačoval ven z učebny. Také by obsazením dveří nejspíš padlo do nepřátelských rukou i důležité umyvadlo, jakožto zdroj vody, hlavně pro namáčení houby. Tento fakt vedl Tercii A k tomu, že první část výcviku spočívala v dobývání dveří. Část kluků dveře bránila, část dobývala, čímž se procvičovala jak obrana, tak útok. Do poloviny října již byla domobrana Tercie A v této věci značně zdokonalena.

Na začátku října byla vyhloubena díra do zdi (2. a 3. října 2008), která spojovala 104 a 105, ta však byla raději zasádrována. Důležitějším momentem přelomu září a října bylo vyjednávání se Sekundou B. Na výletu zvaném Čtyřiadvacítka (letos v okolí Řípu), pro její celodenní trvání začal J. Fa. vyjednávat s O. K. ze Sekundy B (bratr J. Kl. z Tercie A) o případném spojenectví obou tříd proti Kvartě A. Loňská Prima B měla se Sekundou A (letošní Tercií A) na přelomu ledna a února 2008 ozbrojený konflikt, který se skončil nerozhodně z důvodu nastolení anarchie ve 104. Ve druhém pololetí loňského roku Prima B značně zbrojila, protože válka ukázala její obrovské slabiny a nedostatky.

O. K. souhlasil s možností spojenectví a byl dohodnut export několika obušků ze 109 do Tercie A (6. října 2008). V té době však ještě Sekunda B neschválila spojenectví, O. K. přecenil svůj vliv ve třídě a dodal zbraně i přes nelibost vůdce a předsedy J. Kol. Ten preferoval naopak možnost spojenectví s Kvartou A, ve které měl bratra (K. Kol.), proti Tercii A a 9. října návrh spojenectví s Tercií A definitivně zamítl a oznámil, že Sekunda A uzavřela spojenectví s Kvartou A. Oba bloky zahájily diplomatické operace, kvartáni vyjednávali s Primou B, nakonec neúspěšně, Tercie A kontaktovala neoficiálního vůdce V. K. ze Sekundy A, avšak ten oznámil, že jeho třída má se 109 dobré vztahy a naopak by jí spíše podpořil proti Tercii A, než aby se s terciány spojil proti Sekundě B. Tercie A pak obrátila svoji aktivitu na primy. Jednání s Primou A ztroskotala, ale Prima B vyjádřila ke spojenectví s A-terciány kladný postoj.

Ve středu 15. října 2008 byla po několikadenních jednáních podepsána smlouva mezi Primou B (D. B.) a Tercií A. M. Mi., který smlouvu za Tercii A podepsal byl zvolen hlasováním všech kluků během 7. vyučovací hodiny 9. října. Ideologie anarchie odmítá jakoukoliv nadřazenost ve všech věcech, čímž je zásadně proti volbám jako prostředku k nastolení této nadřazenosti (zvolený politik má pravomoci, které běžný občan nemá). Proto byla tato volba důležitým bodem v deanarchizaci Tercie A.

Smlouva sjednocovala armádu Primy B a dobrovolnou domobranu Tercie A, které by podléhaly ústřednímu velení (velitelé obou pluků). Dále se třídy zavazovaly k poskytnutí vojenské podpory v jakékoliv situaci v případě války a ke společnému postupu v zahraniční politice.

Co se týče kultury a společnosti na začátku Tercie, v září byla populární hra, při které se kluci sami sebou ohazovali. Jeden kluk chytnul druhého a "hodil" ho po třetím. Tato hra byla na přelomu září a října nahrazena tzv. bouchanou, která spočívala v tom, že jeden praštil druhého, ale ten mu to nesměl oplatit a měl bouchnout třetího. Bouchaná se potom v říjnu přetvořila v plácanou, při které se smělo už jen plácat do zad, ale na druhé straně se smělo oplácet. Tato hra poskytovala lepší strategické možnosti, kluci si museli chránit záda a tudíž byli nuceni být "přilepeni" ke zdi.

Po podpisu smlouvy se začala druhá část výcviku dobrovolné domobrany, byl to nácvik střelby z křídopalů. Křídopal je zbaň skládající se z trubičky od utěrek, či lépe od fólie nebo alobalu, na kterou se z jednoho konce připevní balónek. Druhou stranou se vloží křída, přes balónek se uchopí, ten se poté napne a pustí, načež křída vyletí velkou rychlostí ven. Zbraň prezentoval L. Kn. ještě v Primě a nyní byla vybrána jako druhá složka výzbroje domobrany vedle dominujícího obušku, který nahradil láhev používanou v předchozích dvou letech.

Po skočení výcviku, který trval přibližně dva týdny a probíhal hlavně ve 104, ale i na chodbě či ve spojenecké 102, se začátkem listopadu plně rozmohla plácaná. Během ní se přišlo na to, že pověstná zadní zeď 104 se při nárazu kýve. Zeď opět upoutala pozornost kluků a v této době začínají republikáni uvažovat o založení republiky, protože anarchie se stala díky výcviku neexistující armády a spojenectví s Primou B značně nepopulární. V pátek 28. listopadu 2008 odhlasovala Rada Tercie A (všichni kluci ze třídy) vznik Republiky Tercie A (později se zažila zkratka RTA).

Byl odhlasován vládní systém a proběhly volby do vlády (Státní rada + Senát) i ministerstev. Senátory se stali V. Ch., T. N. a M. Mo., konsulem zahraničí M. Mi. a konsulem armády J. Fa. Stálým předsedou Státní rady se stal předseda třídy V. Č. P. Š. získal rezort vnitra, J. Fi. ministerstvo vědy a techniky a na křeslo ministra obchodu se dostal P. V.

Během prosince 2008 se jednalo o politice, zejména o ústavě a o spojenectví s Primou A. Obě primy akceptovaly možnost utvoření tříčlenné aliance s RTA. Znatelně se také zlepšila úroveň komunikace mezi kluky a holkami. Ta byla v září na velmi nízké úrovni, i když ne takové jako třeba v lednu 2008, ale postupně se zlepšovala, také díky TV Nora. Výrazně se prohloubila díky celotřídní návštěvě nemocné E. Š. 4. prosince a filmové noci z 5. na 6. prosince 2008. 18. prosince 2008 byla konečně zavedena profesionální armáda RTA. Dále byl do konce prosince schválen terciánský kalendář, vlajka, znak a hymna. Škola v roce 2008 skončila 19. prosince a začaly zimní (vánoční) prázdniny.
V novém roce 2009 se škola začala 5. ledna. Hned tohoto dne byla podepsána spojenecká smlouva s Primou A (M. Mi. za III.A, K. V. za I.A), která byla dojednána v prosinci 2008. Měla stejné podmínky jako spojenecká smlouva Tercie A a Primy B z 15. října 2008, akorát tato počítala do budoucna s vytvořením aliance prim a RTA. Také proběhly druhé volby do vlády: do Senátu se dostali V. Ch., L. Kn. a J. Š., ve svých funkcích ve Státní radě zůstali M. Mi. i J. Fa. Hned se začalo jednat o alianci, která vznikla podpisy smlouvy z 15. a 19. ledna 2008. Tři dny po začátku školy v novém roce se začala vládní krize způsobená anarchisty. Ta pokračovala odvoláním ministra obchodu P. V., kterého nahradil bývalý senátor T. N. Policejním zátahem proti připravovanému povstání se krize 16. ledna skončila.

V lednu 2009 se také rozmohlo stříhání. To bylo již značně populární ve druhém pololetí v Sekundě a hlavně na výletě v Žihli, ale nyní se obměnilo o spoustu nových znaků a později i tzv. upgradů. Z těch významnějších to jsou především nora, lukášek, telefon, pavouk či chrobák, který díky své malé síle dal později vzniknout novému náboženství - chrobákoismu, jehož vyznavači se stala přibližně polovina kluků ve třídě. Kolem pololetí se také konalo několik závodů v pití, kde padl nakonec rekord 26 skleniček (200 ml na 1 skleničku, ale nikdy nebyla úplně plná). Významným kulturním zážitkem byly také jediné gladiátorské hry v Tercii (v Sekundě jich mnohem více, odhadem 7 až 10) 22. ledna.

27. ledna bylo referendem schváleno zdvojnásobení volebního období, to se však vztahovalo až na třetí vládu, takže ve dnech 27. až 28. ledna proběhly volby do vlády, avšak její sestava se tentokrát nezměnila, až na konsula zahraničí, kterým se stal P. V. RTA měla v mnoha ohledech zcela odlišný charakter jako RSA. Ta byla výhradně záležitostí kluků, kteří se chtěli od holek distancovat. Naopak RTA měla za cíl holky s kluky sblížit, což potvrzovalo mimo jiné i volební právo pro holky odhlasované hned na začátku RTA.

Třetí vláda se připravovala na válku se Sekundou B. Od října 2008, kdy hrozilo rozpoutání obecného konfliktu měla Tercie A již dva spojence a musela jednat rychle. RTA se ujistila neutralitou Sekundy A a 10. února vpadla armáda RTA do (prázdné) 109 a anektovala ji. Tento tah se později ukázal jako velmi nepromyšlený, téhož dne učinili B-sekundáni totéž a vznikla patová situace. Referendum rozhodlo, že bude Sekundě B vyhlášena válka, avšak poté byl vyjeven podvod, který přispěl k odhlasování referenda, takže se stalo neplatným. 17. února bylo Sekundě B předloženo ultimátum, které se v předchozích pěti dnech ve 104 sestavilo a 19. února vypukla válka.

Podle očekávání Kvarta A svému spojenci na pomoc nepřišla, ten však o to patrně ani nežádal. Také Prima A neposkytla A-terciánům žádnou podporu, Prima B však ano. Spojená vojska RTA a Primy B vpadla o velké přestávce do 109 a začala ostřelovat strategické pozice, které byly postupně obkličovány. Sekunda B útok zpočátku ignorovala, poté však zahájila tvrdý protiútok a alianční armáda byla zatlačena až do dveřního prostoru. Den poté P. V. rezignoval na post konsula zahraničí a spolu s dalšími anarchisty vyhlásil anarchistický stát na území bývalého Sektoru 5. Ten však ještě s dalším kusem chodby připadl podle dohody o dělení s primami z 6. března 2009 Republice Tercie A.

Na Sekundě B bylo znatelné, že už nechce válku tak jako v lednu nebo v říjnu 2008. Sílil v ní vliv Kvarty A, zejména její kultury. Už na filmové noci se zřetelně projevila zkaženost společnosti v Sekundě A, Tercie A byla tehdy zcela čistá. Na sekundánském lyžáku se definitivně prolomila nahlodaná bariéra mezi sekundami a A-sekundánky opustily svůj dosavadní cíl V. K. a zaměřili se na nové zájemce ze Sekundy B. Výborné vztahy mezi oběma sekundami se staly trnem v oku třetí i čtvrté vládě RTA. Ta pořád představovala protiváhu se slušnou životní úrovní a státním řádem oproti nemorální společnosti nepřátelského bloku.

Ten měl své pevné základy ve Kvartě A, které výrazně slušnější Kvarta B nestačila na nižším gymnáziu tvořit dostatečnou protiváhu. Kvarta A se začátkem rozhodla zachovat si své postavení v prvním patře a uzavřela spojenectví se Sekundou B, která se poté, co přejala její zkaženost, stala de facto předsunutou pozicí Kvarty A na patře. A-kvartáni měli také pozitivní vztah s Tercií B, ta však pro RTA nepředstavovala žádnou hrozbu, takže tomuto vztahu nepřikládali ve 104 velký význam. Sblížením sekund se opět rozšířilo území nepřátelského bloku. V. K. již dříve projevoval sympatie k Sekundě B, což se mu nakonec stalo osudným, neboť po obchodní invazi B-sekundánů ztratil svoji pozici u holek ze Sekundy A. Sekunda A ani Tercie B neměly armádu, takže z vojenského hlediska nebyly nebezpečné, ale představovali důležité sféry vlivu Sekundy B resp. Kvarty A. RTA naproti tomu nepokládala primy za svoje sféry vlivu, snažila se pouze zabránit šíření této "infekce" do 101 a 102.

S tak rozsáhlou zájmovou oblastí neznamenala pro Kvartu A kapitulace B-sekundánů 16. března 2008 nic. J. Č., který ve jménu Sekundy B s RTA vyjednával, nepřikládal kapitulaci velký význam, podepsal ji výměnou za úhloměr. V té době si již obě strany byly vědomy, že k ozbrojenému konfliktu nedojde a že souboj musí být sveden spíše na obchodním poli. Ve 104 však pro to neexistovaly potřebné dispozice. 30. března se dostala v RTA k moci čtvrtá, poslední republikánská vláda. Ta s nastalou situací nemohla nic udělat. Aliance nemohla představovat protiváhu slušných tříd na patře, primy byly vojensky slabé a vnitřně nejednotné, nejednotná byla ale hlavně RTA.

Po incidentu kolem politických stran (4. až 8. dubna 2009) klesla popularita republikánů u holek a bylo zřejmé, že příští volby už vyhrají anarchisté. Ti však byli nejednotní, P. V. či V. Č. požadovali zlepšení vztahů s předpokládaným nepřátelským blokem a integraci do jejich (kvartánsky zkažené) společnosti, naproti tomu J. Fi. či P. Š. měli vůči této aktivitám společnosti také místy odpor, ale neuvědomovali si význam RTA jako její protiváhy. Čtvrtá vláda (senátoři: V. Ch., L. Kn., J. Fi., konsul zahraničí: J. Š., konsul armády: J. Fa.) se vryla do paměti dějin jako bezmocná a zoufale se bránící proti anarchismu a vlivu nepřátelského bloku. Většinu dubna se nic nedělo, 6. května proběhly volby do sektorů (ustanoveny 31. března 2009), které jasně potvrdili převahu anarchistů.

Ve dnech 16. až 19. května  2009 proběhl třídní výlet ve Štědroníně, kterého se účastnilo rekordně málo občanů RTA. Z politického hlediska nic nezměnil, pro mnohé byl však v jejich osobním životě zásadně zlomový, nutno uvést alespoň často připomínaného T. N., který se zde začal podílet a hned ve velmi velké míře na komunikaci s holkami, jejíž úroveň od zrušení politických stran poněkud stagnovala. Pátá vláda byla zvolena 27. května a byla vysloveně anarchistická (senátoři: T. N., J. Fi., P. Š., konsul zahraničí P. V., konsul armády J. Ko.). Přejmenovala RTA na ATA, změnila vlajku, zavedla nový kalendář. Den poté byla zrušena vláda i většina zákonů, republika přestala přesně po půl roce existovat.

Pád republiky a nastolení anarchie ve 104 se brzy začaly projevovat v mezitřídních vztazích. Prima A brala alianci s jistou rezervou, takže pádem republiky nebyla až tolik rozladěna. Naproti tomu se Prima B cítila touto "zradou" (ATA vypověděla všechny smlouvy) spojence dotčena a provedla několik vojenských operací, které však skončily neúspěchem. Rozpadem aliance se uvolnila cesta rozšíření kultury výše popsané infikované společnosti i do těchto oblastí prvního patra. Sekunda B prozatím respektuje neutrální kurs 101, ale zaměřila se na Primu B s Tercií A. Během června 2009 se začaly projevovat, zatím v menší míře, příznaky zařazení k populární kultuře, jak u nás, tak ve 102. Vliv Sekundy B je zřetelně patrný u některých holek a kluků z ATA i u několika holek z Primy B.

Tato společnost je zcela demoralizovaná, nerespektuje školní řád a svým počínáním připodobňuje Arcibiskupské gymnázium klasickým základním školám. Otázné je, jak to bude s touto záležitostí příští rok. Již koncem letošního roku si počínali B-sekundáni dost nezávisle na svých A-kvartánských spojencích. Pravdou však zůstává, že se jejich kultura vyskytuje ve většině tříd nižšího gymnázia a momentálně neexistuje mocnost, která by jí čelila.

Na závěr bych chtěl připojit obecné zhodnocení uplynulého roku. Tercie byla v mnoha ohledech dobrá, poskytla nesporně spoustu krásných zážitků, ale - bohužel - i těch smutnějších. Přímých zvratů v ní nebylo tolik jako v Sekundě, ale při srovnání naší třídy, či celého prvního patra, na začátku a na konci tohoto školního roku, najdeme obrovské rozdíly.

Nezbývá mi nic, než popřát vám příjemné prožití letních prázdnin, nashledanou ve Kvartě.

Firefox
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.