Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

RTA navždy v našich srdcích

28. listopadu 2011 / 1. letna 4

Rok se opět sešel s rokem a my bychom si měli připomenout, proč je tento den v naší třídě natolik významný. Před třemi lety vznikla v učebně 104 Republika Tercie A (RTA), která významně zasáhla do našich dějin. Zanechala v našich srdcích nesmazatelné stopy své velkoleposti. Čelila mnoha problémům, kterým nakonec podlehla, ale naše vzpomínka na ni nikdy nevyhasne.

Pochybuji, že by některá třída na škole měla bohatší dějiny než ta naše. Historie naší třídy je naplněna mnohými válkami, ať již občanskými nebo mezitřídními. Trvalo více než rok, než kluci z naší třídy přestali bojovat mezi sebou a dokázali se sjednotit. Zrodila se Republika Sekundy A (RSA), která ovládla rozlehlá území prvního patra. Vzápětí však čelila silnému nepříteli z vlastních řad: anarchismu. Anarchistické hnutí v naší třídě se zrodilo po úspěších naší armády ve válce proti tehdejší Primě B a za krátkou dobu si získalo přízeň většiny kluků ze třídy. V polovině února 2008 / presna −1 RSA zanikla. To byl však jen začátek věčného boje mezi anarchisty a republikány.

 

Už na začátku Tercie se projevila žízeň společnosti po republice. Faktická porážka naší dobrovolné domobrany v bitvě o frisbee s Kvartou A ukázala nutnost disponovat silnou armádou, aby se naše třída mohla prosazovat v koncertu velmocí na nižším gymnáziu a nemusela poníženě přijímat „velkorysé dary" v podobě vlastního frisbee od úhlavního nepřítele po prohrané bitvě.

 

Politická situace na patře se stále vyostřovala, na počátku října / listopatu došlo ke konfrontaci vlivů několika sekundánů z B a 109-ka, která se měla stát naším spojencem, změnila kurz na Kvartu A. Naše třída se ocitla ve svízelné situaci a v případě, že by byla v tu chvíli vypukla válka, byli bychom neměli šanci. To si zřejmě uvědomili i anarchisté a postupně začala anarchie v Tercii A ustupovat. Byl zahájen výcvik armády (vlastně pořád pouze domobrany, třídní armáda vznikla až dvě dekády po vzniku republiky) v podobě dobývání dveří či střelby z křídopalu (navázal na výcvik ze Sekundy, kdy se trénovala mobilizace a stavění valu z lavic). Aktivita se vyvinula i na diplomatickém poli, kde jsme v polovině října / listopatu podepsali spojenectví s Primou B. V průběhu dalšího měsíce si získali republikáni po devíti měsících opět rozhodující převahu.

 

28. listopad 2008/ 1. leten 1 připadal na pátek. Už tehdy to byl velmi významný den. Podle výpočtů se o rok dříve uskutečnil projev E. Š. v Sekundě v učebně 411. Tehdy nebyl vztah kluků a holek zcela bez poskvrny, dva týdny předtím proběhl spor o třídní nápis a kromě toho holky dávaly klukům za vinu nezáviděníhodnou situaci v jaké se tehdy třída nacházela. Přes počáteční skepsi a výsměch tomuto proslovu se nakonec kluci rozhodli spolupracovat na zlepšení tohoto stavu. Záhy však převážili protiholčičí nálady a v lednu se sjednocená klučičí společnost od holek distancovala. V tomto duchu se nesla i nálada v RSA.

 

Mezitím však došlo ke zlepšení vztahů mezi kluky a holkami a proto se republikáni přihlásili k odkazu E. Š. z proslovu před rokem. Nové republika měla být celotřídní, tedy měla zahrnovat i holky. Přesto však až do konce republiky nebylo holkám umožněno kandidovat na vládní posty.

 

Po ukončení anarchie před 3. vyučovací hodinou přišel všemi toužebně očekávaný okamžik o přestávce mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou. Jednalo se o zřízení, které mělo anarchii nahradit, hlasovalo se mezi monarchií a republikou. Několik minut po jedenácté hodině po drtivém vítězství 10:2 proti monarchii vznikla v naší třídě Republika Tercie A!

 

Byl to přelomový okamžik v našich dějinách. Zahájil novou epochu, zřejmě nejslavnější jakou kdy naše třída zažila. Následovaly volby do jednotlivých funkcí, které se schválily ihned po vzniku republiky. Cesta ke vzniku RTA byla vskutku obtížná, ale přesto jsme to dokázali.

 

Během měsíců své existence dala RTA vzniknout silné alianci tříd. Nyní jsme již byli schopni odolávat tlaku nepřátel a 19. února 2009 / 24. presna 1 po přetrvávajících sporech se Sekundou B intervenovala armáda RTA se spojenci do 109-ky. Po několika týdnech Sekunda B podepsala kapitulaci.

 

Zlatý věk RTA ale netrval o moc déle než jejího předchůdce. Anarchistické myšlenky se rozšířily i mezi holky a po půl roce své existence RTA zanikla. Naši slavnou republiku postihl nešťastný konec, přesto však přežívala v našich srdcích. 10. září 2010 / 17. riina 2 byla republika ve Kvintě A formálně obnovena, ale nedosáhla již takové slávy jako RTA.

 

Dnes si připomínáme tři roky od onoho krásného dne, kdy se zrodila naše milovaná RTA. Jistě si všichni na ten den pamatujete. Byla to překrásná doba, která nám mnohé dala. Na první pohled se zdá, že nám po RTA zbyl jen terciánský kalendář a terciánský jazyk. Dala nám však mnohem víc. Dala nám překrásné chvíle, které se zapsaly do naší historie a na něž nikdy nezapomeneme. Přinesla nám velkolepou slávu na niž budeme vždycky s obdivem vzpomínat. Naučila nás překonávat nepřekonatelné překážky na cestě ke vznešeným cílům. A především nám ukázala pocit svobody a jednoty, radosti z toho, co jsme dokázali a oddanosti naší třídní vlasti. Ať žije Republika Tercie A! Navždy v našich srdcích…

 

Přeji všem šťastný nový rok,Firefox
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.