Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Rok po proděravění zadní zdi 104

3. října 2009 / 11. listopatu 1
104 - Dneska, kdy si celá Evropa oddechla díky irskému "ANO" lisabonské smlouvě, slaví naše třída zajímavé výročí. Před rokem totiž J. M. a L. Kn. proděravili - tehdy ještě "bílou" - zadní zeď naší krásné bývalé učebny 104. Pojďme si připomenout podrobnosti této události i stav věcí na začátku října 2008.
Začnu raději od začátku roku. Škola se začala 1. září (narozdíl od předchozích let) a tento měsíc předurčil kulturu po celý zbytek roku - rozmohlo se stříhání (respektive pokračovalo jako dědictví ze Sekundy), vynikali diskutující kroužky ve vestibulu, byl zahájen výcvik, tehdy ještě neexistující armády, v podobě  dobývání dveří. Výcvik byl nutný, jak ukázaly nejbližší události.

V polovině či koncem září (datum se nedochovalo, jednalo se asi o pondělí, tedy 15. nebo 22. září 2008) svedla dobrovolná domobrana anarchistické Tercie A několik bitev s tehdejší Kvartou A o frisbee. Frisbee původně získala Tercie A ve vestibulu v rámci reklamy či nějaké kampaně. Kvarta A toto frisbee A-terciánům ukradla a Tercie A se rozhodla podniknout do 206 výpravu. Ofenziva dopadla neúspěšně po asi desetiminutovém boji byli terciáni z učebny, ve které se stěží dostali dál než na stupínek, vytlačeni. Boje se krátce na to obnovili, ale tentokrát již na náměstí Míru, mezi sv. Ludmilou a stánkem na párky v rohlíku. A-Kvartáni si tam zrovna užívali zábavné funkce ukradeného předmětu, když je dobrovolná domobrana Tercie A napadla přes trávník se stromy směrem od vestibulu. Ulice vedoucí od chrámu ke stánku je dostatečně široká a poskytuje dostatek místa na boj. Ten se skončil, když si J. Fa. (III.A) a M. N. (IV.A) vzájemně roztrhli trička. Frisbee se však odvážné dobrovolné domobraně Tercie A získat nepodařilo. To jim nakonec L. S. - vůdce Kvarty A (i dnešní Kvinty A) vydal po jednání, opět ve škole. Z toho si J. Fa. vzal ponaučení, že diplomacií lze dosáhnout více než bojem, za co byl později ostře kritizován.

Konflikt s Kvartou A značně zvýšil napětí na nižším gymnáziu. Na Čtyřiadvacítce s profesorem Z. L. v sobotu 27. září 2008 začal J. Fa. jednat s O. K. z tehdejší Sekundy B (mladší bratr našeho J. Kl.) o spojenectví. Obě třídy měli v lednu a únoru 2008 konflikt, kterému předcházelo nerovné spojenectví ve prospěch naší Sekundy A. J. Fa. se nyní pokoušel s B-sekundány dojednat spojenectví. O. K., který byl vždy přátelsky nakloněn třídě svého staršího bratra s nadšením souhlasil a hned začali jednat o obchodu se zbraněmi. Navzdory tomu, že si oba uvědomovali, že bude problém přesvědčit vůdce a předsedu Sekundy B J. Kol. k souhlasu se spojenectví, doufali, že se jim to povede.

Do této politické situace vstoupila událost z trochu jiné oblasti, nikoliv však nedůležitá. Ve čtvrtek 2. října 2008 (tedy rok před včerejším irským referendem) začal M. Mi. v domovské učebně 104 hloubit do zdi za svojí lavicí klíčkem díru. Jeho nápadu se chytli někteří další (J. Fa., P. Š., J. M., L. Kn.) a začali se zdí "prokopávat" za řadou u okna. Stanoveným cílem byla špionáž sousední Tercie B v učebně 105. Pracovalo se nejdřív klíčkem, pak nůžkami, pak barvičkou J. Kl. a nakonec štětcem ukradeným ve 102  - Primě B (tužka byla očištěna a ořezána, zatímco občanovi Primy B škoda na štětci nahrazena nikdy nebyla). Byla obnovena činnost oboru wallologie a skupina wallologů v čele s J. Ko. měřila tloušťku zdi i hloubku vyšťourané nory. Také radila při postupu děrování.

Byla 7. vyučovací hodina a Tercie B měla dějepis s obávaným profesorem P. B. A-terciáni se vzájemně upozorňovali, že by nebylo dobré díru dokončit nyní, neboť by si toho mohl P. B. všimnout. Ke konci této slavné volné hodiny však došlo k nepříjemné nehodě, kdy nejspíš J. M. (za asistence L. Kn., je však možné, že role byly obrácené, dobové prameny byly zničeny a svědectví jsou mlhavá) štětec zarazil do zdi židlí. Nora zůstala P. B. nepovšimnuta a záhy se stala senzací obou tříd. Štětec urazil kus obalu trubky (není jisté, co rozváděla, snad vodu), ale neprorazil ji. Díra byla zakryta ze strany 104 polystyrénem z nedaleké nástěnky, ze strany 105 přelepena plakátem. Tercie A poté měla ještě občanku, pro Tercii B bylo vyhloubení nory příjemným zakončením dne.

Důležitější byl však až další den, proto se výročí datuje až na dnešek. Hlubičům se podařilo po velmi dlouhé námaze vyndat štětec a Tercie A se tam poprvé mohla podívat na své sousedy přímo ze své domovské učebny! Z měkké zdi vyčnívaly do díry červené vlásky. Průměr konečného kruhu opadané omítky ve 105 byl asi 6 cm, zatímco otvor necelý 1 cm. Ze 104 měl otvor průměr asi 4 cm a postupně se zužoval a mírně stoupal nahoru. Proražený obal trubky byl vidět jen ze 105, uražený kus byl tlustý asi 3 mm, tedy trubka musela mít obal ještě tlustší. Díky mírnému stoupání byla nora nepatrně delší než tloušťka zdi, která činila přibližně 14 cm, jak zjistil tým wallologů. Štětec byl vytažen nůžkami, ale už nepoužitelně zdeformovaný.

Příští týden byl docela nervní, profesoři nevědě o díře ve zdi opakovaně apelovali na Tercii A, ať neničí školní majetek. Proslov měl i profesor J. Ši. kladoucí zájmy a finance školy vysoko nad svoje vlastní (a ještě výš nad zájmy studentů...) a A. R. měla problémy ústící do kázeňského postihu za poškozování lavic. Tyto události podnítili kluky, ať díru něčím zacelí.

Školní zdi jsou z velmi zajímavého materiálu, obtížně identifikovatelného. Je měkký, sypký a křehký - prostě ideální na zeď! Proto zdi spíše prospělo, když noru P. Š. za asistence ostatních hlubičů a wallologů zacelil sádrou... Z obou stran, uprostřed otvoru je dodneška dutina, do které měl být umístněn tajný vzkaz, který tam však není. Prý tam dal tým wallologů poklad, někdo říká, že tam je přece jen vzkaz, podle jiných je tam uschován slavný štětec, teorií je více... Každopádně, někdo ze 105 se to pokoušel zjistit, z této strany je v místě otvoru důlek propadlé sádry.

Na konci Tercie šokovala profesorka K. L. - třídní Tercie B, když oznámila, že o díře věděla. Kdyby se tato informace dostala k profesorovi typu J. Ši., měla by naše třída dneska asi méně studentů. Tedy ji tímto děkuji za mlčení.

Tak se s vámi pro dnešek loučím, oslavte výsledek irského referenda. Příště zase popíšu další vývoj na politické scéně před rokem.

Firefox

P. S. Záhlaví a poslední odstavec - PTW 2. bod!
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.