Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Rok anarchie - smutné výročí zániku RTA

28. května 2010 / 2. tserventse 2

104 - Zde jsme před rokem zanechali svou historii. Zde jsme se vzdali svých hodnot. Zde jsme už podruhé na sebe vzali to břemeno, které nic nedává, ale bere strašně moc. Zde jsme před rokem opustili republiku. Vydali ji anarchii!

Pamatuji si na ty dny, ne nějak velmi podrobně, bez dobových pramenů bych si stěží vzpomínal. Přesně před rokem zanikla Republika Tercie A!

 

Republika Tercie A (RTA) vznikla 28. listopadu 2008 / 1. letna 1 jako další etapa nyní už více než dvouletého souboje mezi republikány a anarchisty. S obrovskou neskrývanou radostí sledovali republikáni, jak se jim po téměř sedmi měsících anarchie (prázdniny nepočítajíce) podařilo obnovit ve třídě republiku. Ta začala ihned pracovat, vytvořila ústavu. Od počátku bylo otázkou, zda bude mít republika útočný nebo mírový charakter. Každopádně s válkou všichni počítali, proto si začala republika ihned zajišťovat spojence, zavedla profesionální armádu.19. ledna 2009 / 23. unora 1 byla uzavřena alianční smlouva s Primou A a s Primou B. V únoru / presnu došlo k vyhrocení vztahů mezi RTA a Sekundou B. Válku sice RTA vyhrála, ale ve skutečnosti se 109-ky nikdy nezmocnila. Začátkem března / tupna si aliance rozdělila část chodby prvního patra. Kvůli vnitřním sporům však už čtvrtá vláda RTA (vládla tupen – kveten) neměla žádnou reálnou moc, sympatie lidu měli anarchisté.

 

Volby do páté vlády 27. května / 1. tseventse vyhráli drtivě anarchisté. Do Senátu se dostali T. N., J. Fi. a P. Š., kteří za konzula zahraničí zvolili P. V. a za konzula armády J. Ko. Spolu s anarchistickým předsedou V. Č. byla zcela anarchistická i Státní rada.

 

Vláda pospamovala vlajku hnusným zeleným písmenem „A“, zavedla nepřehledný kalendář s osmiciferným číslem roku. Státní rada schválila polygamii a netransparentní správní systém: [I]dělil Anarchii Tercie A na 300 guvernií, jejichž guvernéři by si je vzájemně po půl vteřině měnili.[I] Vláda nakonec sama sebe zrušila. Republika přesně po půl roce přestala existovat. 28. května 2009 / 2. tserventse 1.

 

Tak se slzami v očích sledovali republikáni boření své půlroční snahy. Je to už rok od té doby, jak vypadá naše třída dnes? Co se vlastně po zániku republiky stalo?

 

Sekunda B, která de facto odolala zimnímu útoku A-terciánů si dynastickým sňatkem zajistila od Primy B podporu svých ambic. Stala se jednoznačně dominantní třídou v prvním patře a svoji prohnilou kulturu a nevhodný způsob života rozšířila do většiny tříd. Avšak hegemonie B-sekundánů, někdejších nepřátel RTA netrvala dlouho. Po rozpadu klíčového vztahu nastal konec školního roku a na začátku naší Kvarty se už Tercii B nepodařilo své postavení obnovit. Kvarta A se už nacházela v jiném patře, nemohla tedy představovat překážku v expanzi pro J. Č., tehdejšího vůdce Tercie B. Prvním patrem otřásla sekundánská válka, ve které proti sobě bojovali bývalí spojenci RTA. Dopadla – jak jinak – nerozhodně a od této chvíle je těžké určit dominantní třídu prvního patra. Tercií A otřásla hluboká krize, která postihla i její paralelní třídu. Krize se kromě řady výchovných opatření skončila přemístěním studentky A. Ha. z Tercie A do Tercie B výměnou právě za J. Č. Z Tercie A navíc odešel V. K., který měl za dob RTA ve své třídě největší vliv. Těmito zásahy si pedagogický sbor vydobyl kontrolu nad děním v prvním patře. Nejlepší postavení má zřejmě některá ze dvou Sekund, nepřátelství mezi nimi asi už pominulo.

 

Mezitím se u nás ve třídě rozmohla spíše zábava než politika. Od začátku roku se jednalo o rozšířeném stříhání (to také vzniklo za RTA), hrála se propiska. Před Vánocemi 2009 sice bylo několik referend, ale nic nevyřešily. Lze říct, že celá Kvarta je bez politického dění. Bez toho, co bylo tak příznačné pro naši třídu uplynulé tři roky. Prima, Sekunda i Tercie byly ročníky plné, bohaté na přelomové události. Kvarta je zcela jiná, bez jakékoliv známky toho, že by hodlala následovat krásnou cestu našich hrdých dějin. To je smutné. Nejen proto bychom se měli opakovaně zamýšlet nad špatností anarchie, i v minulém článku jsem předhodil několik, převážně ekonomických, důvodů. Doufejme. Doufejme, že někdy… ještě…

 

Dobrou noc

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.