Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Dva roky třídního nápisu, dva roky jednoty kluků

15. listopadu 2009 / 23. prosintse 1

104 - Přesně před dvěma lety se stala jedna z nejdůležitějších zlomových událostí naší třídy. Kluci na protest proti jednání holek vyvěsili na nástěnku červený nápis "KONĚ PATŘÍ DO SALÁMU!". Nápis byl okamžitě vystaven útokům holek a to přimělo dosud válčící kluky se sjednotit a čelit tomuto ohrožení. Tento den ukončil éru občanských válek a zahájil období jednoty. Také však vyhrotil konflikt mezi kluky a holkami, který se podařilo zahladit až na lyžařském výcviku o čtyři měsíce později.

Naše třída je známá tím, že má velmi bohatou historii. Období Primy a začátku Sekundy bylo naplněno řadou občanských válek. Nejprve to byla vyčerpávající půlroční válka mezi Jankínií a Dobrus Winnus, poté následovaly tři konflikty v takzvaném búrském období. Přibližně v první polovině října 2007 se začalo u některých kluků projevovat vlastenecké cítění, když byl vyvěšen mezi klučičí a holčičí nástěnku třídní uzel. Ten však nevedl ke sjednocení, ale k dalšímu konfliktu, neboť na něho hrstka "klíčenkářů" začala útočit.

 

Při této příležitosti založil J. Fa. jakožto přesvědčený ochránce uzlu Řád sekundánských Guardierů. Jeho člena se staly také L. Kn. a P. V. a Guardieři spolu s ostatními strážci uzlu klíčenkáře brzy porazili. Zanedlouho však třídní uzel zmizel (ukázalo se, že ho měl J. Ko. ve skříňce).

 

Znakem Guardierů byl bílý guardierský kříž (vycházel z maltézského, ale měl na koncích ramen ostny) na modrém poli. Jejich tradiční zbraní byla obouruční krátká láhev, ale známější byli díky jejich přilbě z mikiny, která způsobovala charakteristický vysoký hlas. Guardierská hymna si vzala za refrén starý protikacířský popěvek "Za pravdu" (Za pravdu život svůj položíme, s kacíři velmi krutě naložíme), který byl proložen dvěmi oslavnými slokami na Guardiery. (Melodie této hymny byla spolu s názvem popěvku přejata Republikou Tercie A, která jen vytvořila nový text.)

 

Následovalo období velmi bohaté na kulturu. Ta se nesla ve středověké atmosféře, v guardierském duchu. Konala se řada gladiátorských zápasů, později se rozmohlo posílání anket. Toto na první pohled zlaté období třídy mělo však mnoho záporů. Sekunda A mělo čím dál, tím více problémů, byla to [I]nejhorší třída na škole[I] (pan profesor J. Ši., 2007), v tomto období se vystřídali tři třídní předsedové (L. L., J. L., J. P.) a těmito událostmi vzniklá atmosféra byla v ostrém kontrastu s oslnivou obrozeneckou kulturou podzimu 2007.

 

Kolem přelomu října a listopadu došlo ke zformování cheatmanů (podle vytváření kódovacího systému) pod vedením J. Ko., kteří se odtrhli od vytváření kódu sekundánštiny. Cheatmani se brzy začali orientovat proti Guardierům. Poté co se cheatmani přejmenovali na Řád Wesnothských rytířů, kvůli dezerci P. V.  již bylo jasné, že ke konfliktu s Guardiery musí dojít. Wesnothští rytíři měli nad Guardiery díky dříve zahájenému náboru obrovskou početní převahu. Guardieři se považovali za elitní jednotky a proto zpočátku odmítali urychlené rozšiřování řadu. Přestože Guardieři vzdorovali pozoruhodně dlouho, neměli šanci zvítězit.

 

Ve středu 14. listopadu 2007 se konaly třídní schůzky, kvůli kterým byla třídní nástěnka oblepena obrázky zvířat (zejména koní, psů a koček). Dalšího dne, 15. listopadu 2007 zavládlo u kluků rozčarování, protože tyto obrázky je narozdíl od holek nijak nereprezentovaly a začali požadovat jejich sundání ze třídní nástěnky - alespoň přesunutí na nástěnku holek. Více však kluky pobouřilo, že je holky zase podepsaly na tabuli. Holkám bylo dáno třípřestávkové ultimátum na očištění třídní nástěnky. Holky však obrázky nesundaly.

 

Ve třídě bylo v tu chvíli cítit obrovské napětí. Guardieři i Wesnothští rytíři ukončili boje (i když ne oficiálně) a začali spolupracovat na společném postupu proti holkám. Brzy se na třídní nástěnce objevil červený nápis na papíru A4: KONĚ PATŘÍ DO SALÁMU! Holky se na tuto léčku nachytaly, stržením tohoto nápisu vyvolaly u kluků obrovské pobouření z toho, že na třídní nástěnce ony mohou mít, co chtějí a kluci ne. Kluci si na svojí nástěnku vyvěsili tentokrát větší nápis (na čtyřech papírech A4) se stejným heslem, aby holkám ukázaly, že na svojí nástěnce může mít každý, co chce, ale na třídní ne. Poté, když se už kluci po stržení prvního nápisu cítili oprávněni strhnout i obrázky holek, nástěnkářky je rychle sundaly.

 

Holky, které byly nyní donucené klukům ustoupit se začaly dožadovat svěšení třídního nápisu (jak ho kluci nazvali), když už ony sundaly obrázky a útržky z novin z hlavní nástěnky. Kluci odmítli s argumentem, že to je jejich nástěnka, na které mohou mít cokoliv, stejně tak holky si mohou na svojí nástěnky vyvěsit svoje obrázky (ty tam také vyvěsily i včetně nápisu "Koně nepatří do salámu!").

 

Po selhání vyjednávání se daly nevycvičená hrstka holek do pohybu s cílem strhnout nápis z nástěnky kluků. Nyní už sjednocená armáda kluků však měla z předchozích válek vynikající zkušenosti a útoky holek hravě odrazila. Pro lepší ochranu třídního nápisu vymezili kluci pět oblastí (tzv. sektorů - viz. rubrika obrázky) s pravidelnými hlídkami. Obsadili nejdůležitější místa ve třídě (i mimo ni) a strategické body. Je třeba říct, že nejslavnějším hlídaným územím se stal sektor 5, ležící jako jediný mimo třídu. Chránil přístup do třídy a hlídal i záchody 103, pokud by se holky v rámci bojů pokusili tento záchod blokovat.

 

Tímto dnem se začalo dlouhé období nevraživosti mez kluky a holkami. Měl však mnohem větší význam - armáda kluků už zůstala definitivně sjednocena, od té doby nebyla v naší třídě žádná občanská válka! Tento den se dá považovat za den založení Republiky Sekundy A, neboť ta nikdy neměla oficiální datum vzniku. Sjednocená armáda se po vítězství nad holkami orientovala na tehdejší Primu B, která nakonec jejímu tlaku ustoupila a zavázala se platit tributy.

 

Třídní nápis byl vyvrcholením období třídního obrození, ale stinné stránky třídy se projevovali pořád silněji, až skončily v prosincových událostech, které se překrývaly s křídovými výpravami. Nápis byl během Sekundy jednou zrestaurován, jinak se udržel až do jejího konce, v Tercii už obnoven nebyl.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.