Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Shrnutí a výroční články

Chronologie událostí v RTA

28. května 2009 / 2. tserventse 1

Seznam nejdůležitějších událostí během republiky:

28. 11. 2008 / 1. 1. 1 – Vznik RTA, první volby do vlády, ustanovení ministerstev a vládního systému.

 

1. 12. 2008 / 4. 1. 1 – Začátek jednání o ústavě, schválení prvních dvou článků.

 

2. 12. 2008 / 5. 1. 1 – Zavedení hlasovacího práva pro holky, úprava pravomocí prvního konsula, který má na starosti zahraničí, schválení státní vlajky.

 

3. 12. 2008 / 6. 1. 1 – Schválení státního znaku a národní hymny, slavnostní vyvěšení vlajky.

 

4. 12. 2008 / 7. 1. 1 – Vyvěšení státního znaku a hymny, schválení terciánského kalendářního systému a letopočtu.

 

11. 12. 2008 / 14. 1. 1 – Oznámení odchodu třídní profesorky Bílkové na mateřskou dovolenou.

 

12. 12. 2008 / 15. 1. 1 – Zahájení jednání s Primou A o spojenectví, schválení zdanění otroků, daně z bordelu, jednání o organizaci vánoční besídky.

 

18. 12. 2008 / 21. 1. 1 – Zavedení profesionální armády RTA.

 

5. 1. 2009 / 9. 2. 1 – Druhé volby do vlády, podpis spojenectví s Primou A (původně plánován na 19. 12. 2008 / 22. 1. 1), spojení ministerstva  Zbrojnictví a ministerstva Policie a bordelguardů.

 

6. 1. 2009 / 10. 2. 1 – Sestavení osnovy budoucí alianční smlouvy s primami.

 

7. 1. 2009 / 11. 2. 1 – Předložení osnovy Primě B, následné přijetí Primou B, sčítání armády, zrušení ministerstva vědy a techniky a vznik ministerstva zpěvu.

 

8. 1. 2009 / 12. 2. 1 – Předložení osnovy Primě A, následné přijetí Primou A, projednávání návrhu alianční smlouvy uvnitř RTA, začátek vládní krize způsobené anarchisty.

 

9. 1. 2009 / 13. 2. 1 – Schválení terciánštiny jako druhého úředního jazyka v RTA vedle češtiny.

 

13. 1. 2009 / 17. 2. 1 – Odvolání ministra obchodu, schválení zákona, který povoluje senátorům zastávat ministerskou funkci, volba nového ministra obchodu.

 

15. 1. 2009 / 19. 2. 1 – Neúplný podpis alianční smlouvy s Primou A a Primou B, anarchistické i zahraniční demonstrace proti podpisu smlouvy.

 

16. 1. 2009 / 20. 2. 1 – Úspěšné policejní operace proti připravovanému povstání anarchistů, což ukončilo anarchistickou krizi.

 

19. 1. 2009 / 23. 2. 1 – Finální podpis alianční smlouvy mezi Primou A, Primou B a RTA.

 

20. 1. 2009 / 24. 2. 1 – Začátek jednání o názvech dnů v dekádě, založení ministerstva pro názvy dnů v dekádě.

 

22. 1. 2009 / 26. 2. 1 – Gladiátorské hry, schválení referenda o prodloužení volebního období.

 

27. 1. 2009 / 1. 3. 1 – Neúplné třetí volby do vlády, schválení prodloužení volebního období referendem.

 

28. 1. 2009 / 2. 3. 1 – Dokončení třetích voleb do vlády, zrušení ministerstva pro názvy dnů v dekádě.

 

10. 2. 2009 / 15. 3. 1 – Anexe učebny 109 terciány z A, následná anexe 104 sekundány z B.

 

11. 2. 2009 / 16. 3. 1 – Schválení vyhlášení války Sekundě B referendem.

 

12. 2. 2009 / 17. 3. 1 – Objasnění podvodu z 11. 2. 2009 / 16. 3. 1, uznání neplatnosti referenda, schválení návrhu stažení anexi Sekundě B vládou RTA, zamítnutí stažení anexe 104 Sekundou B.

 

17. 2. 2009 / 22. 3. 1 – Vyhlášení dvoudenního ultimáta Sekundě B, neúspěšný pokus anarchistů o založení vlastního státu v sektoru 5.

 

19. 2. 2009 / 24. 3. 1 – Vypuknutí války mezi RTA a Primou B na jedné straně a Sekundou B na druhé straně, primami nepovolená anexe části chodby terciány z A, první a jediná bitva.

 

20. 2. 2009 / 25. 3. 1 – Rezignace konsula zahraničí.

 

4. 3. 2009 / 7. 4. 1 – Vypracování nového návrhu vládního postupu.

 

6. 3. 2009 / 9. 4. 1 – Dohoda s primami o dělení chodby, anexe zbytku přiděleného území.

 

10. 3. 2009 / 13. 4. 1 – Volba nového konsula zahraničí.

 

16. 3. 2009 / 19. 4. 1 – Kapitulace Sekundy B, uznání svrchovanosti RTA nad 109, podřízení armády i zbrojnictví Sekundy B terciánům z A.

 

30. 3. 2009 / 3. 5. 1 – Čtvrté volby do vlády.

 

31. 3. 2009 / 4. 5. 1 – Schválení návrhu o správním dělení RTA.

 

2. 4. 2009 / 6. 5. 1 – Jednání o anarchistických požadavcích, schválení vyvěšování vládních vyhlášení na nástěnku, navázání diplomatických styků se všemi třídami nižšího gymnázia a politických stran, vznik stran CSSD, SWTR a SP, schválení názvů dnů v dekádě.

 

4. 4. 2009 / 8. 5. 1 – Zánik strany SP.

 

8. 4. 2009 / 12. 5. 1 – Přejmenování strany SWTR na SWTRVAA, zrušení politických stran, neúspěšná petice proti zrušení politických stran.

 

22. 4. 2009 / 26. 5. 1 – Zahájení kandidatury na posty správců sektorů RTA.

 

6. 5. 2009 / 10. 6. 1 – Ukončení kandidatury a následné volby na posty správců sektorů RTA.

 

27. 5. 2009 / 1. 7. 1 – Páté volby do vlády, změna názvu na státu ATA, změna vlajky a jiné změny.

 

28. 5. 2009 / 2. 7. 1 – Zrušení vlády a většiny zákonů, zánik republiky, nastolení anarchie.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.