Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Seznamy článků

Tady je seznam článků seřazených podle data svého zveřejnění. Nejsou tu uvedeny všechny články, neboť některé byly natolik speciální, že byly zařazeny rovnou do samostatné rubriky, místo do klasického měsíčního archivu, ze kterého tento seznam vychází. Jsou zde uvedeny stejné články jako ve vedlejším abecedním seznamu, pokud ne, je na to u článku upozorněno. Články byly vydávány za sebou v pořadí téměř shodném s pořadím v tomto seznamu.


Nejprve je uvedeno datum zveřejnění (případně pouze měsíc), poté název článku zvýrazněný tlustým písmem a potom je v závorce uvedena rubrika, případně i podrubrika, do které článek patří a je v ní k nalezení. Kurzívou jsou psány poznámky ke článkům či měsícům.

Tady je seznam článků seřazených v abecedním pořádku podle svého názvu. Nejsou tu uvedeny všechny články, neboť některé byly natolik speciální, že byly zařazeny rovnou do samostatné rubriky, místo do klasického měsíčního archivu, ze kterého tento seznam vychází. Jsou zde uvedeny stejné články jako ve vedlejším chronologickém seznamu, pokud ne, je na to u článku upozorněno.


Nejprve je uveden název článku zvýrazněný tlustým písmem, poté je v závorce uvedena rubrika, případně i podrubrika, do které článek patří a je v ní k nalezení a
potom datum zveřejnění (případně pouze měsíc). Kurzívou jsou psány poznámky ke článkům.

 

Pořádek řazení

První je nic, tzn. článek "Spam" má přednost před "Spam*". Následuje mezera " ", tečka ".", pomlčka "-" nebo " " a lomeno "/", potom číselná řada číslic 0 až 9 a nakonec kompletní česká abeceda včetně spřežek ("ch" je tedy samostatné písmeno) a diakritiky. Nejdřív je znak bez diakritiky, poté s ní (např. "a, á"). U sporných případů je pořadí "e, é, ě" a "u, ú, ů".

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.