Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Pád do Temnoty

Pád do Temnoty - kapitola čtvrtá

24. února 2011 / 29. presna 3

Seděl jsem ve výtahu v kaluži krve nevnímaje vůbec nic okolo. Někdo se použitím násilí snažil dostat ke mně dovnitř, železné nástroje zvonily o plech výtahových dveří a skupinka zjevně velmi rozčilených mužů na druhé straně dveří hlasitě a vztekle pokřikovala mnou nevnímané věty. Krev stékala skrze škvíry mezi netěsnícími plechovými deskami starého výtahu a dívka nehybně ležela na zemi se svým posledním zděšením v očích. Opřený zády o zadní stěnu jsem pozoroval, jak se rozčílení pomalu dostávají dovnitř. S nepříjemným zavrzáním povolily panty a vnitřní dveře byly rozraženy úderem páčidla. Vůbec jsem je nevnímal a stále soustředěně držel oční kontakt s mrtvou. Skupinu tří mužů, dvou žen a dvou městských strážníků pohled do otevřeného výtahu stojícího v mezipatře vyděsil natolik, že zůstali nehnutě zírat. Chvíli bylo slyšet pouze jejich lapání po dechu a výstražné pípání výtahu, nahlašující poškození dveří. Jedna z žen - bezpochyby matka mrtvé dívky – okamžitě klekla ke své dceři a dala se do přerývaného pláče.

„Ty zvíře!“ zaječela a zcela zbavená smyslů se na mě vrhla a začala mě kopat, mlátit a drápat nehty. Schoulil jsem se do klubíčka, kryl si hlavu a snažil se přetrpět i následné útoky psychopaticky agresivního charakteru také od všech zbylých přítomných. Zvedl jsem oči k přítomným doufaje v upuštění od přechodného šílenství.

 

Byla tam také Ona. Stála nade mnou ve svých černých šatech a s rozzuřených pohledem do mě kopala. Obyčejně člověk rodičovské vazby na první pohled nepozná, ale jakmile leží dítě v kaluži krve, rodiče se nezapřou. Otce jsem poznal velmi jednoduše – nejvíc to bolelo. Jedním dupnutím mi dokonce nejspíš zlomil žebro a já se začal i lehce dusit. Příval nespočitatelných ran zatrhl až jeden z policistů, který mě doposud bil obuškem přes ruce kryjící hlavu. Zapískal na píšťalku a snažil se ode mě držet zcela šíleného otce.

„Lidi počkejte, nemůžeme ho tu jen tak zabít!“ okřikl je autoritativně a oni pomalu přestávali, až na rodiče, kteří se přes něj stále snažili probojovat se.

„Nic jiného si nezaslouží Pepo!“ vzkřikl lidově druhý policista a s obuškem v ruce se na mě vrhl. Můj život ochraňující strážník zmateně ustoupil a mě byla ve smršti úderů nasazena pouta na bolestivě zohýbané ruce za zády.

„Proč jsi to udělal!?“ chopila se zcela vyřízená matka lynčovacího výslechu. Všichni napjatě čekali na mou odpověď se zaťatými pěstmi. Chvíli jsem jen mlčky seděl v tomto napjatém tichu a s nepřítomným výrazem stále hleděl do skelných očí mrtvé dívky. Potom jsem zvedl svůj o mžitky před očima obohacený pohled k matce mrtvé a navázal jsem intenzivní oční kontakt pro změnu zase s ní. Chvíli jsem do ní jenom nahlížel. Byla úplně na dně, kdyby bývala měla v ruce granát, okamžitě by ho odjistila a bez zaváhání zabila mne, sebe, manžela i všechny ostatní přítomné. Po několika vteřinách jsem se pomalu rozesmál.

 

Smál jsem se upřímně a přešel jsem až do posměšného výtlemu. Celou dobu jsem z matky nespouštěl oči a sledoval její vnitřní postupy. Nejdřív zcela nevěřícně zírala uplakanýma očima a s otevřenou pusou, následně začala ječet a škrabat všude kolem sebe a nakonec v zápalu hysterie upadla do bezvědomí v kaluži krve – své vlastní krve z její vlastní dcery. Ostatní se na mě po krátké pauze vrhli se zvláštní dávkou hystericky pohrdavého odporu. Tentokrát jsem se ani nebránil, jen jsem se dál vesele smál a snažil se nevnímat rány do mého obličeje. Potom se mezi nimi opět objevila Ona, když už jsem pomalu ztrácel vědomí. S upřímnou radostí se smála a byla krásná. Sice jsem ji teď moc nechápal a moje mlácená hlava neměla dispozice nijak přemýšlet o jejím chování, ale když ke mně natáhla ruku, radostně jsem si s ní plácnul, jako dva puberťáci, kterým se podařilo z někoho udělat si dobrý den. Potom jsem omdlel a nevnímal nic jiného, než doznívající rozkoš z jejího dotyku na mé pomlácené pravačce.

 

By Himbajs!

 

All rights reserved! ©2011 by TV-Nora  spol. - Don’t copying!!!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.