Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

Historie třídy - 4) NÁRODNÍ OBROZENÍ 10-12 2007

Článek není zahrnutý v seznamech článků.

4.1 Třídní uzel. Vznik Řádu Guardierů. Porážka klíčenkářů

Búrské období bylo naplněno třemi válkami, které v konečném důsledku situaci značně změnily. První dvě připravili V.Č. o postavení, ta třetí vyrovnala pozici J.Ko. s pozicí J.Fa. Vítězstvím mongolsko-hunské aliance nad Búry se vnitřnětřídní situace velmi změnila.

Jak už bylo řečeno změna kultury musela být v zájmu obou rivalů. Příležitost k této změně, a tedy i k ukončení konfliktu, se naskytla počátkem října, když byla nalezena bordová nikomunepatřící mikina. Z té byl udělán uzel, který byl vyvěšen na prázdné háčky mezi holčičí a klučičí nástěnkou. Tento uzel se měl stát symbolem kluků ve třídě, někteří vůči němu přechovávali značnou úctu. V této době se začíná formovat pevnější komunita kluků ve třídě, která ale ještě musí projít řadou válek, než budou kluci v Sekundě A definitivně sjednoceni.

Skupina kluků, kteří se podle své nejpoužívanější zbraně – klíčenky – nazvali klíčenkáři, však začala tuto akci sabotovat, útočit na třídní uzel a shazovat ho. Část kluků se postavila na obranu třídního uzlu, takže se záhy zrodil nový konflikt, které však neměl až tak velký význam, neboť většina kluků bojovala střídavě na obou stranách. Sestavy však byli, klíčenkáři: P.V., P.Š. a J.Fi., strážci uzlu: J.Fa., J.Ko., V.Ch., L.Kn., M.Mi. a J.Š. Na první pohled by se zdálo, že strážci mají převahu, ale kvůli již zmíněné přebíhavosti většiny účastníků byli síly poměrně vyrovnané.

Během těchto bojů založil J.Fa. Řád Guardierů (od slova „guard“, což znamená hlídka, střežit, jejich znakem byl bílý guardierský kříž na modrém poli). Měla to být elitní jednotka, která měla mít za úkol hlídat třídní uzel. Guardieři měli obouručnou láhev a přilbu z pevně uvázané mikiny. Z toho měli Guardieři poněkud zvláštní hlas, který se brzo stal jedním z jejich charakteristických znaků.

Je sporné, zda k tomu měl nově vzniklý řád nějaké výraznější přičinění, ale brzy byli klíčenkáři poraženi a rozpuštěni. Třídní uzel už byl od té doby v bezpečí, až dokud nezmizel. Do Řádu Guardierů vstoupili poté i L.Kn. a P.V.

Porážka klíčenkářů neměla výrazné politické dopady, ale znamenala definitivní konec klíčenky. Klíčenku od té doby používala pouze sparťanská komunita, ale v armádě se již nevyskytla.

 

 

4.2 Guardiersko-cheatmanská válka

Vítězství nad klíčenkáři, upevnění pozice Řádu, ale zejména uspořádávání gladiátorských her ohrozilo pozici J.Ko., ze strany J.Fa. Mezi oběma rivaly byla narušena rovnováha a oběma bylo jasné, že k novému konfliktu dojít musí.

Kluci z 1. skupiny začali vytvářet „sekundánštinu“, která neměla latinskou abecedu. Z vytváření nové abecedy vzešel systém kódů, se kterým J.Ko. a J.Fi. nesouhlasili, od vytváření sekundánštiny se odtrhli a začali budovat svůj vlastní systém kódů, podle toho se i pojmenovali Cheatmani (od slova „cheat“, což znamená kód). Guardieři zpočátku Cheatmany nebrali nijak vážně, neboť je vnímali jako jinou oblast (za své nepřátele považovali již poražené klíčenkáře), ale brzy se začali Cheatmani považovat za nepřátele Guardierů, čímž se situace změnila a vzájemné vztahy se vyostřili.

Cheatmani zahájili během druhé poloviny října masové přibírání členů. Brzy se jejich řady rozšířili o J.Kl., P.Š., V.Ch., J.Š., M.Mi., J.M., T.N. a V.Č., zatímco Guardieři uměle přibrali pouze J.L. a M.Mo. Ještě předtím však došlo k dezerci P.V. na stranu Cheatmanů. Ti mu přislíbili, že se přejmenují na Řád Wesnothských rytířů, za kterých člena se P.V. navzdory zákazu ostatních Guardierů považoval.

Situace se pro Guardiery zdála beznadějnou, bojující Guardieři byli jen dva: J.Fa. a L.Kn. Válka tentokrát vyhlášena byla a Guardieři dokázali obdivuhodně dlouho vzdorovat, J.Fa. však bylo jasné, že prohrál, tudíž musel znovu pomýšlet na obrácení pozornosti k něčemu jinému. Pozice J.Fa. by byla velmi oslabena, ale nezávisle na trvajícím konfliktu probíhali akce jedné utajené organizace vedené J.Fa., které pád jeho postavení částečně přibrzdily. Nicméně dvě porážky za sebou už J.Fa. znatelně poškodily. Navzdory tomu se z nich ještě dokázal vzpamatovat, ale už se s J.Ko. utkal pouze diplomaticky.

Tato válka byla (zatím) poslední občanskou válkou v historii třídy (nebereme-li ohledy na spory TV-Nory a Antinoristů v dubnu 2008), odteď se vedly už jen diplomatické války, či ozbrojené války s jinými třídami (konkrétně s Primou B). J.Ko. se po tomto konfliktu na krátkou dobu ujal hegemonie, velmocenské postavení měli v této chvíli J.Fa., V.Ch., P.V., M.Mi., J.Š., J.Kl a L.Kn. Za krátkou dobu se však i tato sestava měla změnit.

 

Obrázek k této podkapitole je k dispozici zde. Je to dvanáctý obrázek shora zleva.

 

 

 

4.3 Třídní nápis a sjednocení armády

Guardiersko-cheatmanská válka byla druhou nejdelší válkou v historii. Trvala přibližně měsíc, od poloviny října do poloviny listopadu v Sekundě, ale jako další války neznamenala žádný významný obrat situace.

J.Fa. se podařilo odvést pozornost k již zmíněné tajné organizaci, s tou ale neměl J.Ko. vůbec nic společného, tudíž nemohlo nastat obrácení pozornosti k této věci, neboť to by nebylo v zájmu J.Ko. Příležitost se naskytla až v polovině listopadu v souvislosti s třídními schůzkami. Kvůli nim vyvěsila trojice nástěnkářek (D.Š., A.N., D.I.B.) na třídní nástěnku (tři nástěnky byly krátce předtím rozděleny na malou holčičí, malou klučičí a velkou celotřídní nástěnku) obrázky zvířat (převážně koní), celebrit a články z novin. Proti tomu se na straně kluků zvedla vlna odporu, zesílena ještě tím, že je holky znovu (stalo se to i v Primě) podepsaly na tabuli. J.Ko. vymyslel heslo „Koně patří do salámu!“, které se poté, co ho J.Fa. schválil, neboť v této věci vypozoroval vhodnou příležitost k obrácení pozornosti, rozletělo po celé třídě a uvrhlo většinu kluků do pobouřené „antikoňské“ extáze. Toto heslo bylo vyvěšeno na třídní nástěnku a poté co ho J.He. strhla měli kluci vhodnou záminku k požadování sundání obrázků a útržků z třídní nástěnky. Nástěnkářky většinu obrázků sundaly, ale extáze nepominula a tento nápis se záhy objevil na nástěnce kluků (záminkou snad byla ona menšina ponechaných obrázků zvířat).

Holky na tuto nástěnky uspořádaly několik neúspěšných útoků, na které kluci odpověděli mobilizací a utvořením 5 sektorů, které pokryly významná strategická místa (1 – oblast před nápisem, 2 – mobilizační plošina, před nástěnkou holek, 3 – okenní ulička mezi 1 a 4, 4 stupínek a 5 oblast před třídou až po dveře na záchod), poté holky útočit přestaly, ale spory kolem nápisu přetrvávaly až do konce Sekundy a představovaly jeden ze základních problémů politických vztahů mezi kluky a holkami.

Ohrožení ze strany holek přimělo kluky ke sjednocení. Zapomnělo se na Guardiersko-cheatmenský spor a armády obou stran se slily do jedné, které veleli J.Fa i J.Ko. zároveň, což ukončilo hegemonii J.Ko., takže diplomatické síly obou byly opět vyrovnány.

Třídní nápis se stal namísto třídního uzlu symbolem kluků, kterých většina k němu přechovávala úctu. Tato událost se stala milníkem v dějinách třídy. Nejenom, že ukončila válku, ale, co je podstatnější, sjednotila armádu. Dlouhé období občanských válek pominulo a Sekunda A získala dobré předpoklady pro expanzi a budování impéria.

 

Obrázek k této podkapitole je k dispozici zde. Je to třináctý obrázek shora zleva.

 

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.