Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

1/3 - Classografie v Primě

22. března 2009 / 25. tupna 1

Milý čtenáři,

toto je první díl krátkého seriálu článků pojednávajících o zasedacím pořádku a jeho změnách v naší třídě od začátku Primy do dneška. Classografie byla zatím zmíněna pouze v Historii třídy v podkapitolách 1.1 a 3.3. K napsání tohoto seriálu mě podnítila náhlá změna zasedacího pořádku 21. tupna 1 třídní profesorkou N. Ř. K této příležitosti jsem se rozhodl i jako jistou formu protestu představit veřejnosti tradici naší classografie a kulturní dědictví RTA, které bylo touto změnou zcala zničeno.

Obecné pojednání o classografii

Classografie je obor zabývající se zasedacím pořádkem. Toto označení bylo poprvé použito na začátku Historie třídy, kterou jsem na začátku prosintse -1 dokončil. Classografická poloha udává místo ve třídě, kde sedí určitá osoba. Nepoužívá přitom souřadnic, ale tří znaků, ve kterých je zahrnuta řada, pořadí lavice i strana lavice. Kupříkladu o1p značí řadu u okna, první lavici a místo vpravo na ní. K tomuto značení se můžou připojit i další informace uvádějící jméno (malými písmeny, bez diakritiky, dvě písmena z příjmení a jedno z křestního jména), třídu (arabským číslem a písmenem), školní rok (poslední dvojčíslí obou let oddělené lomítkem, gregoriánsky) či učebnu. Tedy "laj 1a 06/07 101 o1p" by značilo classografickou polohu J. L. z Primy A předloňského školního roku, který v učebně 101 (domovská učebna všech Prim A) seděl v první lavici řady u okna vpravo.

 

Ne na všech školách je zasedací pořádek stabilní, ale na Arcibiskupském gymnáziu většinou ano. Výjimky tvoří malé učebny, ve kterých je vždy jen polovina třídy. Narozdíl od velkých učeben, které mají všechny rozložení lavic víceméně stejné, má každá malá učebna rozložení lavic jiné, tudíž i zasedací pořádek je v každé jiný. Proto zde budu popisovat pouze classografii ve velkých učebnách, konkrétně v domovských - 101 a 104

 

Classografie na začátku Primy

Školní rok se v Primě začal 4. září 2006. V ten den se většina studentů neznala a nevěděla o svém spolusedícím nic, ale byly i výjimky, které se poznaly již dříve a sedly si k sobě (kupř. J. Kl. a J. L., J. Š. a P. Š., V. F. a K. F. či další) nebo se znaly, ale z důvodu odlišného pohlaví si k sobě nesedly. Většina lidí má příběh, který se váže k výběru classografické polohy.

 

Základní rysem classografie Primy A 2006/07 byla koncentrace holek v řadě u dveří a kluků v řadě u okna, uprostřed bylo rozležení pohlaví poměrně vyvážené, a tento rys se zachoval až do Tercie. Vznikly dvě oboupohlavní lavice (vep + soe s5 a mim + saa d1) a kvůli lichému počtu kluků jedna pololavice (mom s6). Z řady u dveří zasahoval výběžek holek přes dvě lavice prostřední řady (fik + flv s2 a beh + kol s3) až k oknu, kdy byla lavice maa + haj o2 jediná holčičí lavice u okna. Tato bariéra odřízla pět kluků sedících v prvni řadě od centra, těžiště kluků. To leželo přibližně mezi chv o5p a vep d5l.

 

4. září seděla A. D. s A. S. v lavici d1 s tím, že místo za ní (d2l) u A. H. bylo prázdné. Na začátku dalšího dne si však na toto volné místo přesedla a tak M. Mi., který přišel až v polovině druhého dne z vedlejší Primy B si musel sednou do d1l. Další změna nastala snad až v říjnu, když byly A. N. a D. Š. přesunuty z d5 do d2, odkud byly A. D. a A. H. přesunuty do d5. Tím se napjaly poměry v celé řadě u dveří, neboť A. N. a D. Š. již rozvinuly vysokou míru komunikace s d4, hlavně s bod d4p (D. I. B.) a A. D. a A. H. se staly dobrými kamarádkami s T. J. (jit d3l) a J. He. (hej d3p), dokonce tyto čtyři měly až přibližně do poloviny Sekundy dominantní postavení mezi holkami a tak je tato změna nepříjemně zasáhla. (Obrázek 1 - Začátek Primy).

 

Classografická poloha má v Primě důležitý vliv na vnitřnětřídní vztahy, ale v dalších ročnících je tomu již naopak. Do konce Primy se zformují společenské vrstvy, které se po dalších sedm let obměňují jen lehce. Tedy když si někdo sedne vedle někoho, s kým si nedokáže popovídat, zapojí se do společenského života později než ostatní, neboť ti, kteří se v lavici poznají rychle mají větší odvahu poznávat okolní lavice a postupně se sestaví vedoucí kultura, která je o krok napřed před těmi, které neměly možnost se k ní připojit. (Obrázek 2 - Centrum a Okraj)

 

V dalších ročnících se zasedací pořádek utvoří dle postavení a kamarádství. V příštím díle rozeberu vliv postavení ve společnosti na utvoření zasedacího pořádku v Sekundě. Pro kulturní a politické události si přečtěte Historii třídy. Pro tentokrát se s vámi loučím.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.