Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Historie

Předmluva k Historii třídy

Mnohé z dnešních třídních problémů mají své kořeny v nedávné či vzdálené minulosti. Je proto pochopitelný trvalý zájem společnosti o dějiny vnitřnětřídních vztahů (myšleno politických). Mým záměrem je poskytnout čitateli stručný, avšak dostatečně ucelený přehled vnitřnětřídího vývoje v dlouhém období od začátku Primy až po norský mír na konci dubna 2008. Byl bych rád, kdyby se moje kniha stala užitečným zdrojem informací a  dopomohla čtenáři k lepšímu pochopení stávající politické situace ve třídě.


Upozornění: Tato předmluva se vztahuje na sérii článků "Historie třídy", nikoliv k sérii "Classografie" a ke článku "Historie holek..."

23. dubna 2009 / 27. kvetna 1

Toto je druhé pokračování seriálu o zasedacím pořádku. První díl byl publikován již před více než 2 měsíci, momentálně se nachází v březnových reportážích. Pro připomenutí: pojednává o zasedacím pořádku, jeho tradici a změnách za téměř uplynulé tři roky existence naší třídy. Dnes bych stručně probral Sekundu, přeji příjemné čtení.

Březen 2009

Úvod

Na začátek bych chtěla říct že nechci psát novou historii, protože skoro všechno už napsal Firefox, takže to bude trošku kratší a doufám že tím zábavnější. A ještě jedna důležitá věc: to,  že je někdo neoblíbený nebo oblíbený je jenom z pohledu mého, jak jsem to viděla v té době já nebo jak to vidím zpětně, takže to vůbec nemusí být pravda, ikdyž se budu snažit být co nejobjektivnější. Historie holek, přestože se to na 1. pohled nezdá, je taky velice barvitá, i když na rozdíl od kluků ne díky válkám a různým typům zbraní, ale spíš tím jak se kdo s kým bavil a různými malými a většími spory, které jsou občas osobnější povahy takže nemá cenu je sem psát a já napíšu jenom to základní. Tak doufám, že se vám to bude líbit a že se kluci něco dozvíte a holky že mě moc nezabijete... :-)
22. března 2009 / 25. tupna 1

Milý čtenáři,

toto je první díl krátkého seriálu článků pojednávajících o zasedacím pořádku a jeho změnách v naší třídě od začátku Primy do dneška. Classografie byla zatím zmíněna pouze v Historii třídy v podkapitolách 1.1 a 3.3. K napsání tohoto seriálu mě podnítila náhlá změna zasedacího pořádku 21. tupna 1 třídní profesorkou N. Ř. K této příležitosti jsem se rozhodl i jako jistou formu protestu představit veřejnosti tradici naší classografie a kulturní dědictví RTA, které bylo touto změnou zcala zničeno.
Článek není zahrnutý v seznamech článků.
Proměna společnosti způsobená „revolucí“ byla asi největším změnou ze všech. Bylo překonáno nejkritičtější období a situace se začala zlepšovat. „Revoluce“ však pochopitelně nemohla zůstat bez odezvy. Touto odezvou byl převrat a utvoření nové vlády.

Článek není zahrnutý v seznamech článků.
Sjednocením armády se začalo dlouhé období náhlých změn, trvající až do odhlasování anarchie v únoru 2008. Toto období v konečném důsledku značně změnilo politickou i kulturní situaci. Je zvláštní tím, že se do něj (spíš jen do jeho první poloviny) zapojovaly v poměrně velkém měřítku i holky.

Článek není zahrnutý v seznamech článků.
Článek není zahrnutý v seznamech článků.

Konflikt mezi Jankínií a Dobrus Winnus byl nejrozsáhlejší konflikt, jaký kdy třída zažila. Žádné rozhodnutí sice nepřinesl, jeho důsledky však přece nejsou zanedbatelné. Po jeho skončení následovala obměna společnosti, vznik jiné kultury.

Navzdory důležitým dopadům na vnitřnětřídní vztahy a vojenskou technologii neznamenal konec jankinsko-winnského konfliktu až tak zásadní zlom, jaký byl u tak rozsáhlé konfrontace očekáván. Brzy měla vypuknout nová válka i když nyní mnohem menší a kratší.


Článek není zahrnutý v seznamech článků.

Války mezi Dobrus Winnus (nástupnický stát SDV) a Jankínií tvoří nejdelší konflikt v historii třídy. Formálně nikdy ukončen nebyl, ale během pěti měsíců válčení se situace natolik změnila, že žádná ze stran neměla chuť, ani sílu pokračovat.

Předtím, než začnu popisovat boje tohoto konfliktu, musím nutně říct jeho příčiny. V polovině listopadu situace nebyla nijak vyostřená a zostřila se až po dalších Jankusových krocích.


Článek není zahrnutý v seznamech článků.

Skutečnost, že se většina studentů nově vzniklé třídy vzájemně neznala, způsobila poměrně dlouhé období míru, naplněné seznamováním a prvními nesmělými společenskými aktivitami. Pro toto období byla rozhodující classografická poloha jednotlivých osob, naopak povaha a třídněpolitická orientace byly zanedbatelné. Většina konfliktů, či už ozbrojených nebo diplomatických, probíhajících v posledním čtvrtletí Primy a zejména v Sekundě měla přibližně stálou sestavu obou stran. Odpověď na otázku, proč největší a nejdelší konflikt v dějinách třídy měl tuto sestavu zcela jinou, je třeba hledat právě v tomto počátečním údobí a classografické poloze jednotlivých osob. Na ukončení tohoto konfliktu mělo podíl i lepší seznámení a pokles významu classografické polohy.


Článek není zahrnutý v seznamech článků.
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.