Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Zprávy a nové informace z prvního patra

3. listopadu 2009 / 11. prosintse 1

101 až 105 - Proč vypukla v prvním patře válka? Kdo vyhrává? Jakou roli v ní sehrály prázdniny? Jak reagují ostatní třídy a jaké je nebezpečí vzplanutí nových konfliktů v prvním patře? Na tohle, ale i mnohé další otázky odpovídá tento článek!

Předpředminulý týden / předminulou dekádu vypukla v prvním patře válka mezi Sekundou A a Sekundou B. První informace vypovídaly o pátku / strete, ale podle jiných nejmenovaných zdrojů vypukla válka den předtím a příčinu třeba hledat ještě o den zpátky. Ta je velmi kuriózní. Záminka k válce je koneckonců opravdu jen záminka, hlavně v případě sekund bylo letos jen otázkou času, kdy dojde k vážnější konfrontaci, ale takovouhle záminku asi nikdo nikdy nečekal.

 

V obou sekundách je anarchie, takže životní podmínky v nich nejsou jednoduché. Obě třídy jsou oslabovány častými občanskými nepokoji. Anarchii odporuje nerovnost vlivu jednotlivých osob, čímž vzniká anarchií odmítaná situace, kdy má jeden větší moc než druhý. Také v obou třídách platí vcelku přísný řád. V Sekundě A například na zalévání kytek. Služba na kytky má povinnost koupit novou kytku, jestli v jejím období třída o nějakou přijde.

 

Podle informací dostupných od zdrojů ze 104-ky shodili B-sekundáni v této učebně kytku. Těžko určit, kdy přesně se to stala, Sekunda B je ve 104-ce jen ve středu 4. vyučovací hodinu a domácí Sekunda A se do své učebny vrací až po náboženské nauce Kvarty B na 6. vyučovací hodinu. Každopádně mohla Sekunda A přistihnout B-sekundány přči činu přímo nebo Sekunda B kytku shodila, aniž by měla ve 104-ce hodinu, tedy by to teoreticky mohl být jakýkoliv den.

 

B-sekundáni se cítili příliš hrdí na to, aby na výzvu neoblíbené Sekundy A (modro-bílo-oranžové třídy, jak by se dala označit díky jakési "vlajce", kterou představuje pozadí z krepáku na nástěnce ve 104-ce) shozenou kytku zvedla. Naštvaná Sekunda A, velmi citlivá na svoje květiny poté patrně vyhlásila 105-ce válku, avšak ona sama považovala odmítnutí zvednutí kytky za vyhlášení války a kladla se do role obránce.

 

Nové zdroje také uvedly, že Sekunda A už mnohokrát pronikla do 105-ky, ale také připustily průnik Sekundy B do 104-ky. Také naznačily, že se A-sekundánům podařilo dostat nepřitele do jakési geniální pasti, více však odmítli upřesnit. Pravdou je, že na začátku války byl A-sekundány zajat A. N. ze Sekundy B, ten se poté však sám osvobodil. Narozdíl od Sekundy B, která se na situaci dívá realisticky a tvrdí, že válka skončí nerozhodně, je 104-ka přesvědčena, že nad nepřítelem drtivě vyhrává a ten jí za krátkou dobu podlehne.

 

Válka měla před prázdninami vážné dopady už i na druhé patro. V době, kdy válka vrcholila nastal v prvním patře závažný problém. Každá válka má dopady na životní úroveň obyvatel. Klesají možnosti vykonávání různých činností, pro válku jsou charakteristické dlouhé fronty na místech, kde tyto jsou tyto možnosti ojediněle poskytovány, kupříkladu jídlo.

 

V prvním patře válka postihla záchody 103. Jedním z problémů je nedostatek pisoárů - ve 103-ce jsou pouze tři, zatímco v druhopaterské 204-ce je jich pět. Vedle pisoárů tam jsou i tři či čtyři kabiny, přesto se ve 103-ce tvořili dlouhé fronty, zasahující i do umyvadlové mezimístnůstky a občas dokonce až na chodbu! Zoufalá situace na těchto záchodech přiměla mnohé kluky z celého prvního patra, aby za místo pro vymočení volili záchody ve druhém patře.

 

Záchody 205 zaznamenaly ten den také větší počet příchozích kluků, ale díky svému vysokému počtu pisoárů dokázaly bez větších problémů "odvodnit" vedle druhého patra i přechodné uprchlíky z prvního, které válka vyhnala z jejich záchodů. Nebyly hlášeny ani žádné potyčky mezi močiteli z prvního a z druhého patra. Příčina této kritické humanitární situace není zcela zřejmá. Je zde možnost, že klukům směřujícím na záchod 103 hrozí určité riziko, že se octnou v ohništi bojů, neboť aby se došlo ke 103-ce, musí se přejít právě část chodby ležící mezi domovskými učebnami sekund, na které probíhají nejprudší boje. Pokud se bude tato krize v prvním patře prohlubovat dál i po prázdninách, bude muset zbytek školy poskytnout prvnímu patru bezodkladně humanitární pomoc. V důsledku války totiž hrozí i mnohem závažnější problémy.

 

Navzdory tomu, že důsledky války jsou citelné všude na prvním patře, Prima B (102) prohlásila, že boje ve větší míře nezaznamenala. Také potvrdila skutečnost, že po čtyřiadvacítce ve vyjednávání se Sekundou B nepokračovala. Zajímavý je však i vývoj v Primě A, k tomu je ale třeba ještě něco říct.

 

Od definitivní podoby rozvrhu se stala učebna 101 terčem mírových misí Kvarty A. Kvarta A disponuje pouze nevycvičenou dobrovolnou domobranou, každopádně díky věkovému rozdílu si Prima A nemůže dovolit klást větší odpor. A-kvartáni tráví některé pondělní, úterní a středeční volné hodiny ve 101-ce, domovské učebně Primy A. Ta zpočátku protestovala proti přítomnosti Kvarty A na svém území, ale když viděla, že A-kvartáni nezamýšlejí nic špatného, po čase vzdala i tak marnou snahu o jejich vyhnání.

 

Kvarta A ve 101-ce většinou hraje karty, čte si časopisy A-primánek nebo se občas i věnuje školním věcem. Hlavní účel je však pozorovatelský. Ze stanoviště v učebně 101 již minule pozorovala sekundánské boje a dneska byla svědkem tréninku armády Primy A.

 

Po většinu volné hodiny bojovali pouze čtyři spíše neznámí kluci. Měli prázdné láhve (každý jednu + jedna byla navíc), ale mlátili se s nimi až zdánlivě plnou silou. Výcvik byl plný řady krásných až dechvyrážejících zákroků. Kupříkladu v souboji 1 vs 1 se na jednoho z bojujících rozběhl třetí. Ten se však pohotově skrčil a mezitím bojoval dál se svým soupeřem. Nového útočníka si vůbec nevšímal, snad si nevšiml ani toho, že rozběhlý o něho zakopl, rotuje letěl vzduchem, aby jeho nešťastný útok ukončila skříňka. Jiná situace: primán hodil ze vzdálenosti cca 1,5 metru láhev po svém soupeři, plnou silou a ve velmi velké rychlosti, ten ji však přesto velmi pohotově vykryl svojí a hned zaútočil zblízka. Trénink se hemžil ranami do hlavy, snad i na povzbuzování fascinovaných A-kvartánů, kteří po chvíli dokonce vytáhli foťák...

 

Každopádně závěr byl ještě zajímavější - k obědu byly k dostání banány. Ty byly zpočátku odmítány jako slabá zbraň, avšak poté primáni dali na rady svých "okupantů" a banány nakonec našly své využití... Po skončení výcviku byla zeď i skříň na úbory pro tělesnou výchovu na mnoha místech žlutě vymalovaná. Země byla pokryta čerstvou banánovou kaší a vzduchem se nesl pach rozmačkaných banánů. Vzadu ve 101-če to vypadalo podobně jako po bitvě s použitím biologických zbraní (o historii a současném stavu biologických zbraní někdy jindy). Na dovršení výcviku následovalo mlácení se úbory z tělocviku.

 

Tolik jsou dnešní čerstvé i starší zprávy z prvního patra. Přeji příjemný zbytek večera!

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.