Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Zahájena jednání o spojenectví s Primou A

12. prosince 2008 / 15. letna 1

104 / 101 - Dneska už vláda konečně začala s Primou A jednat o spojenectví. Jednání pokračují vcelku dobře, navzdory jedné důležité komplikaci. Také byla svolána schůze ohledně organizace vánoční besídky.

Dnešním dnem, hned zrána, byla do 101 vyslána diplomatická delegace, která nabídla místopředsedovi V. J. jednání o spojenectví. Ten, obklopen hrstkou dalších primánů, mezi jinými i Š. Ch., bratrem našeho senátora V. Ch., nabídku přijal a mezi první a druhou vyučovací hodinou byla zahájena jednání. Prima A požadovala jako ukázku spojeneckou smlouvu Tercie A s Primou B, podepsanou 15. října 2008 M. Mi. na naší straně a D. B. na straně Primy B.

 

O velké přestávce se nejednalo, jednání pokračovala až po 3. vyučovací hodině. Při přednesu ukázky smlouvy III. A - I. B diplomatická delegace – pozůstávající přibližně z M. Mi., J. Fa., V. Ch., L. Kn. a J. Š. – naznačila možnost utvoření tříčlenné aliance z III. A - I. B - I. A, avšak primáni z A se proti tomuto návrhu postavili, poukazujíc na nepříliš dobré vztahy se 102. Tento problém byl nakonec zanedbán s tím, že vztahy mezi primami nejsou až tak špatné a potenciální neshody budou vyřešeny později. Jednání se skončila tím, že Tercie A zformuluje smlouvu, a tuto formulaci v pondělí předá 101.

 

Po 3. vyučovací hodině byla také z iniciativy několika holek, zejména A. M. svolána schůze k projednání otázky vánoční besídky, ale vzhledem k vnitřním problémům u kluků, kteří soudili L. Kn. a hlasovali (viz. níže) se jednání omezila na užší kruh lidí na čele s A. M. a M. Mi. Bylo dohodnuto několik věcí, kupříkladu obálky po loňském vzoru, pravděpodobné hraní BANGu a rozdělení do několika skupin, které mají vymyslet další program.

 

Vláda dneska schválila zdanění otroků – 4 %. Proti tomu se postavilo hned několik lidí s poukazem na to, že liberálně-konzervativní stát musí být demokratický a otroctví musí být zakázáno. Tato otázka bude v blízké době projednána. Vláda dále schválila i Daň z bordelu (DZB), vztahující se však pouze na import zboží, nikoliv export. Hlasovala i o utvoření již zmíněných skupinek na besídku, zamítnut byl návrh T. N. o prodloužení volebního období senátorů.

 

Dnešní den nepřinesl žádné nové zprávy ze včerejších událostí. Tím se myslí odchod třídní učitelky Tercie A J. S. na mateřskou i vyšetřování zlomené ruky L. L. Zvláště tato událost třídu včera velmi rozladila, zástupce ředitele O. M. vyhrožuje vyloučením neznámého viníka ze školy.

 

V pondělí budou pokračovat jednání s Primou A, avšak je možnost, díky vyzvědačům, že se něco projedná již zítra. Na pondělí je mimo jiných věcí naplánováno projednání názvů dnů v dekádě.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.