Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Volena nová vláda Republiky Tercie A

27. ledna 2009 / 1. presna 1

104 - Před třemi měsíci vznikla naše Republika Tercie A a snaží se dodržovat tradici, že se volí každý první den v měsíci. Bylo tomu tak i dnes. Kvůli krátkému vyučování se volilo hned od začátku a volby ještě nejsou zcela dokončeny. Také bylo v těsném poměru lidem schváleno prodloužení volebního období na dva měsíce.

Oproti minulým a předminulým volbám, ve kterých kandidovalo do Senátu pět lidí, mělo o senátorské křeslo zájem až osm kluků, což činí čtvrtinu třídy. Kvůli tomu, že další čtvrtina chyběla nebo odmítla hlasovat, tvořila volební účast pouhých 50%, z čehož velká většina byly holky. Vyučování se začalo až druhou vyučovací hodinu a končilo pátou, takže na volby nebylo moc času.

 

Do Senátu kandidovali P. V., J. Ko., T. N., V. Ch., J. P., M. Mo., L. Kn. a J. Š. Do Senátu se mohou dostat vždy pouze tři kandidáti. Výsledek byl vcelku jasný. Nejmenší počet hlasů byl 2: M. Mo. M. Mo. byl senátorem v první vládě, v druhém období se na politickou scénu nedostal. Dále T. N. a J. P. měli oba po třech hlasech. T. N. byl v Senátu také v prvním období. Od 17. února je ministrem obchodu a zůstává jím zatím i teď. Bývalý ministr obchodu P. V. získal 4 hlasy a J. Ko., který se zatím na politické scéně RTA neoctl dostal od lidu hlasů 5.

Složení Senátu tedy zůstává stejné jako doteď. J. Š. měl ze senátorů nejméně hlasů - 8. V. Ch., který byl senátorem v obou předchozích obdobích získal 11 hlasů a těsně před ním se s 12 hlasy umístil očividně nejpopulárnější politik L. Kn.

 

Dále bylo na programu ještě referendum o prodloužení volebního období na dva měsíce, přičemž by měl lid vždy prostřednictvím referenda možnost vymoci si na vládě předčasné volby. Hlasovalo 19 občanů, z nichž 11 bylo pro prodloužení a 8 proti, čímž se  rozhodlo, že nynější vláda bude vykonávat svoji funkci po dobu dvou měsíců, pokud většina lidu nebude chtít předčasné volby.

Problém je, že volby ještě nejsou dokončeny. Nově zvolení senátoři mají zvolit dva konsuly. I když senátoři se sešli všichni, nevědělo se, kdo všechno kandiduje. Senát spolu s několika dalšími přítomnými kluky sice sestavil předpokládanou kandidaturu, ze které by na post konsula zahraničí vzešel P. V. a armády J. Fa., ale tato volba nemůže být platná, takže se volby budou muset zítra dokončit.

 

Jako první věc budou před vládou stát ministerstva. Je ovšem možné, že nyní nebudou v této oblasti žádné změny. Mimo jiné již P. V. navrhnul názvy dnů v dekádě o čem bude nová vláda zítra hlasovat. Jinak vláda nemá zatím žádné konkrétnější plány na následující postup. Bude pravděpodobně řešit vztahy se sekundami, rozvíjet obchod, zejména ohledně zbrojního průmyslu s primami a cvičit armádu. Také hodlá pokračovat v gladiátorských zápasech.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.