Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Volby do páté vlády RTA drtivě vyhráli anarchisté

27. května 2009 / 1. tserventse 1

104 - Dnešní volby jasně vyhráli anarchisté. Ti začali okamžitě provádět změny, která však zatím vedou pouze k totalizaci režimu. Mimo jiné byl změněn název státu, vlajka, rozšířeny pravomoci prvního konsula či byla zrušena aliance s primami. Vláda však slibuje zásadní změny už zítra.

Dnešního dne nastal opět jeden z průlomů více než ročního zápasu mezi republikány a anarchisty. 14. únor 2008 se považuje za první průlom, tehdy byla patrně zrušena RSA a odhlasována anarchie. 28. listopadu 2008 neboli 1. letna 1 se opět protlačili republikáni a vznikla RTA. Dneska se moci opět chopili anarchisté a záhy provedli několik změn.

 

Předvolební kampaň zahájili anarchisté již včera, ale v malém měřítku. Ta vypukla naplno až dneska, republikáni rozdali přibližně osm propagačních letáků, anarchisté zhotovili pouze jeden. Kandidatura byla provedena před první vyučovací hodinou. Zpočátku se na seznam přihlásili J. Fi., P. Š. a L. Kn. Anarchisté nahlásili také kandidaturu nepřítomného J. Kl., potom se zapsali ještě i V. Ch. a T. N.

 

Volby začaly o první přestávce, ale za chvíli přišli anarchisté opožděně s požadavkem stažení kandidatury J. Kl., který byl ještě tolerován. Volby byly dokončeny o velké přestávce. Volební účast byla poměrně malá: 56,64% (nárůst o 0,86% oproti minulým volbám). Díky vyškrtnutí J. Kl. ze seznamu kandidátů se volilo jen mezi zbývajícími pěti kandidáty, kteří byly striktně rozděleni na dva republikány a tři anarchisty.

 

Anarchisté volby drtivě vyhráli, republikán V. Ch. získal pouze 6 hlasů, L. Kn. jenom o dva více. Do Senátu se tedy dostal P. Š. se 13 hlasy, J. Fi. s 15 hlasy a T.N. s překvapivým počtem 17-ti hlasů. Pořád to ale není rekord, ve druhých volbách získali L. Kn. i V. Ch. ohromných 19 hlasů.

 

Hned po zvolení, ještě během velké přestávky, senátoři zvolili dva nové konsuly. Zde se dopustili chyby, že nebyla vyhlášena kandidatura, tedy senátoři nemohli vědět, kdo všechno má o daná místa zájem, avšak Senát se v obou případech shodl jednohlasně na předem vybraných anarchistických kandidátech: Na post konsula zahraničí byl zvolen P. V., který byl tímto nucen vzdát se ministerstva obchodu, konsulem s funkcí velitele armády se stal J. Ko.

 

Vláda začala okamžitě jednat, nejdříve projednávat otázku polygamie a registrovaného partnerství. Státní rada byla sice v poměru 2:1 pro legalizaci, ale Senát návrh v témže poměru zamítl. Co se týče státních symbolů, upravena byla pouze vlajka. Vlajka RTA měla poměr stran 14:26, přičemž krajní modré plochy měli šířku 7 a prostřední černá 11. Zdobený bílý kříž, vycházející z guardierského kříže byl ze všech stran o 1 kratší, tedy 12:9. Nově se na vlajce objevují dvě zelené kružnice s vepsaným "A" jako znakem anarchismu. Jsou umístněny uprostřed obou modrých ploch a mají průměr 4.

 

Vláda hned změnila také název státu. Napřík tomu, že Tercie A nadále zůstává republikou, bylo slovo "republika" nahrazeno slovem "anarchie", to však není státní zřízení, tedy nynější název státu - Anarchie Tercie A (ATA) je chybný. Dále vláda povolila P. V., aby si podržel rezort obchodu. Zde je vidět totalitnější přístup nového režimu oproti předchozímu, neboť ten dle zákona ze 17. unora 1 dovoloval kandidovat na ministerská křesla pouze senátorům, nikoliv konsulům, protože ti by potom měli přílišně velkou moc (hlas ve státní radě, vlastní rezort, buď armáda nebo zahraniční politiky a ministerstvo), před tímto zákonem dokonce ani senátorům. Nová vláda tedy začíná podnikat kroky, které omezí vliv lidu na politické věci - soustředění více věcí do rukou menšího počtu osob vede k méně demokratickému systému vlády.

 

Po třetí vyučovací hodině byla hodina volna. Během ní se konsulové rozhodli provést změny i na poli mezitřídních vztahů. P. V. bez svolení vlády vypověděl alianční smlouvu s primami (na které druhá vláda téměř měsíc pracovala než ji sestavila), ale oznámeno to bylo pouze Primě B. J. Ko. následně Primě B vyhlásil válku, ale bývalý spojenec ukázal hbitou obranyschopnost a oba konsulové byli potupně vyhnáni ze 102 vodou a balónky. Když se tyto zprávy dověděli P. Š. a J. Fi., byli postupem konsulů značně pobouřeni a vyčítali jim, že tyto změny provedli beze svolení Senátu. Vyhlášení války Senát nepodpořil, ale vypovězení spojenectví ano, tedy ATA se oficiálně odtrhla od aliance s primami, která trvala 102 dní (19. unora 1 - 1. tserventse 1).

 

Zajímavostí v aktivitě nové vlády je vytváření nového kalendáře. Jeden rok má podle něho trvat 76 pozemských let, neboť se řídí podle Halleyovy komety. Problém je v tom, že tento rok bude mit 76 dnů... Tedy 1 den bude trval celý pozemský rok, podobně jsou uzpůsobeny i hodiny, minuty a vteřiny. Letopočet začíná vznikem Halleyovy komety, tedy vznikem Sluneční soustavy. J. Ko.-ovi se ještě nepodařilo vypočítat aktuální datum, ale pouze u roku se jedná o přibližně sedmi nebo osmiciferné číslo. Tento kalendář byl pochopitelně mnohými odsouzen a v případě, že bude přijat, velmi se zhorší datování událostí. Na proti tomu P. V. prosazuje svobodu určování data. Podle něho si každý může vybrat datum, jaké se mi líbí a sám vyhlásil, že má dneska narozeniny a těší se, že je odteď bude mít každý den...

 

Všechny tyto kroky vlády byly republikány ostře kritizovány, hlavně proto, že za celý den neudělala vláda žádná anarchistická opatření, zklamala důvěru voličů. Vláda však poukazuje na to, že tohle je jenom první den a na zítřek plánuje spoustu důležitých rozhodnutí.

 

Zbývá nám jen smutně i se smíchem čekat další vládní kroky. RTA byla výsledkem vytrvalého úsilí republikánů o naplnění šlechetných idejí a anarchistická vláda je chce všechny zničit. Na druhé straně je trochu úsměvné sledovat trapné počínání vlády, která nemá uspořádané představy o podobě republiky. Přes tento úsměv by nám mělo být našeho státu upřímně líto a třeba i začneme pochybovat o tom, že bylo zvolení této vlády správné.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.