Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Vládní krize pokračuje

13. ledna 2009 / 17. unora 1

104/411 - Situace ve vládě se nadále zhoršuje. Většinoví republikáni učinili první krok proti anarchistům. Tím bylo odvolání ministra obchodu P. V. Situace by se tím měla na chvíli uklidnit, avšak atmosféra je i nadále napjatá.

Před  pěti dny se situace ve vládě vyhrotila kvůli opatrnému vedení zahraniční politiky. Situaci se tehdy podařilo dostat pod kontrolu. Skupina lidí, zejména V. Č. či M. Mi., by se dala nazvat polo-anarchisty. Nesouhlasí se současnými vládními postupy, ale narozdíl od anarchistů jim záleží na existenci republiky. Přestože ke střetu nedošlo, situace zůstala nadále vyostřená.

 

13. února se nic nedělo. Pouze se zastáncům terciánského jazyka podařilo po složitých jednáních v těsném hlasování protlačit terciánštinu jako druhý úřední jazyk. Mezitřídním jazykem však i nadále zůstane čeština.

 

Včera J.Fa. přinesl návrh smlouvy, který se sestavil 12. o volné hodině. V 8-bodovém návrhu chyběl bod 7 týkající se obchodu. Státní rada pověřila P. V., jako ministra této oblasti, aby návrh tohoto bodu vypracoval. Ten se vůči tomu postavil odmítavě, zprvu kvůli tomu, že odmítá obchodovat s primami, poté však proto, že nebere republiku vážně a otevřeně se postavil na stranu anarchistů.

 

Dnes ráno vládě oznámil, že návrh nevypracoval, neustále poukazujíc na svůj anarchismus. J. Fa. okamžitě poté navrhl Státní radě odvolání ministra obchodu P. V. z funkce. V. Č. i M. Mi. byli pro a tak se ještě před první hodinou octlo křeslo Ministerstva hospodářství a ekonomického rozvoje (neoficiálně ministerstvo obchodu) prázdné. Ozývali se i hlasy o vytvoření politických stran. Návrh neprošel s poukazem na to, že v tomto systému strany nejsou potřeba, ale vlastně de facto existují v podobě republikánů a anarchistů.

 

Po první a zvláště během druhé vyučovací hodiny se v učebně 411 diskutovalo o dalších krocích vlády. O uvolněné křeslo měl kromě odvolaného P. V. zájem pouze T. N., proti kterému se však předseda a první konsul ostře stavěli. Nepomohlo ani schválení zákona, podle kterého smějí senátoři kandidovat na ministerské posty, protože o ministerstvo obchodu neměl nikdo ze Senátu zájem. Byla probírána i možnost sloučení tohoto ministerstva s ministerstvem zpěvu, což ale J. Fi. odmítl. V. Č. navrhl Senátu i zrušení tohoto ministerstva, ale proti tomu se postavili všichni senátoři.

 

Nakonec se vláda vrátila ke jmenování nového ministra. Na výběr měla jen T. N. a odvolaného P. V. Předseda řekl, už téměř tradičně, že se podřídí většině. J. Fa. se nakonec podařilo přemluvit M. Mi. a oba konsulové hlasovali pro T. N., který ihned nastoupil do funkce.

 

Mezitím se projednávala i další důležitá otázka. Senátor J. Š. se pokusil protlačit zřízení čtvrtého místa v Senátu, které by s omezenými pravomocemi zastávala předsedkyně holek, kterou je momentálně E. Š., ale tento návrh neměl ve vládě dostatečnou podporu a neprošel.

 

T. N. ihned rozhodl o znění bodu 7. Uvnitř připravované aliance měly být slevy na zbraně 50%, na živé zboží 20%, poté však byla sleva zbraní snížena a do návrhu byla zapsána všeobecná alianční sleva 20%. Souhlasil také s tím, že třídy aliance nesmějí obchodovat s třídami, se kterými bude aliance ve válečném stavu, proti čemuž se exministr P. V. zásadně stavěl.

 

T. N. nemá u lidu velkou oblibu. Svou nepřízeň si získal během svého lednového působení v Senátu. Při minulých volbách se již do něj nedostal a nepodařilo se mu dostat ani na žádnou jinou funkci. Jeho působení v oblasti obchodu by mělo přinést lepší výsledky, než jaké přinášelo od P. V. Ten většinou nebral ohled na politické dění, stavěl se proti republice, což se od T. N. až tolik neočekává. Averze lidu vůči exministrovi P. V. je převážně na straně holek.

 

Od anarchistů se do konce měsíce očekává výrazný nárůst aktivity a vláda se mu chystá čelit. Co se týče mezitřídní situace, tak již zítra má být předložen návrh alianční smlouvy primám. Podpis se očekává do konce dekády.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.