Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Vláda schválila dva články ústavy

1. prosince 2008 / 4. letna 1

Dnešního dne byla zahájena jednání o ústavě. Navzdory nedostatku času postupovala jednání poměrně rychle, i když do velké míry nepřehledně. Podařilo se už projednat a schválit dva články.

Dnešního dne zahájila vláda jednání o ústavě. Jednání se začalo mezi první a druhou vyučovací hodinou, když druhý konsul J. Fa. předložil návrh osnovy jednání o ústavě. Navrhoval čtyřbodovou osnovu, podle která by vláda projednala  fungovaní vládního systému a pravomoci vládních orgánů a představitelů, dále postavení holek ve společnosti, otázku justice a nakonec státní symboly. Návrh prošel s tou změnou, že otázka justice bude projednána ještě před postavením holek.

 

O velké přestávce zahájila Státní rada jednání. S ohledem na nepřítomnost Předsedy Státní rady bylo nutností, aby se na návrzích shodli oba dva konsulové. První článek týkající se pravomocí a funkcí členů vlády obsahoval 3 body. Prvním bylo rozdělení vlivu na ministerstva mezi Senát a Státní radu. Podle tohoto bodu má Senát vytvářet a rušit ministerstva, ale ministry do nich bude dosazovat Státní rada.

 

Druhý bod projednával předsedovy pravomoci. Předseda může rozhodnutí vlády (Státní rada a Senát dohromady) vetovat, jestli byli pro 4 ze zbývajících 5 členů vlády. Jestliže však je pro všech 5 zbývajících členů vlády, předseda rozhodnutí vetovat nemůže. Při počtu menším, než tři rozhodnutí neprojde jedním z orgánů, tedy potenciální veto Předsedy není k zamítnutí návrhu nutno.

 

Třetí bod se opět zabýval ministerstvy. Ministr, kterého se vládou přijaté rozhodnutí týká, ho může dvakrát vrátit vládě zpět na projednání a úpravu. Napotřetí  rozhodnutí projde ať už se souhlasem ministra nebo bez něho.

 

Mezitím se také jednalo o rozšíření pravomocí prvního konsula. Ten měl dosud pouze pravomoc podepisovat mezitřídní listiny, ale s ohledem na jeho stávající členství ve Státní radě bylo navrženo tyto pravomoci rozšířit. Ty byly rozšířeny na úkor neoficiální Diplomatické rady, kterou založili J. Kl., J. Ko. a J. Fi., ale která nebyla nikdy volena. Diplomatická rada byla nyní zrušena a M. Mi. získal značnou část kontroly nad zahraniční politikou a diplomacií Republiky Tercie A.

 

Druhý článek se týkal justice. V tom bylo určeno, že s ohledem na malý počet obyvatel není možno mít stále soudce. Proto, aby se zajistila nestrannost bylo již dříve navrženo, aby Státní rada volila pro každý případ zvlášť soudce, čímž by byla nestrannost lépe zajištěna.

 

Oba Státní radou schválené články byli předloženy Senátu, který je také schválil. Během 7. vyučovací hodiny zahájila Státní rada jednání o třetím článku - postavení holek ve třídě. Tato jednání zatím neskončila, ale byla odložena a zatím o nich nemáme moc přesné zprávy. Budou pravděpodobně pokračovat zítra.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.