Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Ve Kvintě A vznikla po dlouhé době republika

10. září 2010 / 17. riina 2

Dnes vznikla v učebně 205, ve Kvintě A republika. To je ta důležitá věta, která určuje celý tento článek. Republika v naší třídě vznikla po 341 dnech anarchie. Je zřejmé, že anarchii na jistý čas opět odzvonilo. Vše ale není takové, jaké se může zdát. Většinu kluků tvoří právě anarchisté.

Republika Tercie A (RTA), dosud poslední státní útvar v naší třídě, zanikla 28. 5. 2009 / 2. 7. 1 (název byl změněn už den předtím). Pro republikány byl ten den velkým zklamáním, ale přesto od té doby nepřestali doufat, že republika bude někdy obnovena. Do páté vlády RTA se předchozího dne dostali anarchisté, kteří republiku zrušili. Předchozí vlády byly víceméně republikánské, náhlou změnu v postoji lidu způsobily holky. RTA za účelem sbližování třídy do sebe začlenila i je. Holky měly volební právo, nemohly však kandidovat. To jim ale většinou nevadilo a republice prokazovaly jednoznačnou podporu. Po aféře s politickými stranami v dubnu 2009 však holky na republiku zanevřely a pomohly anarchistické menšině zvítězit ve volbách.

 

Ve Kvartě se konaly dvě referenda o vzniku republiky (27. 11. 2009 / 5. tlo 1 a 4. 12. 2009 / 7. 1. 2). První dopadlo nerozhodně, ve druhém holky republiku zamítly. Obě hlasování provázely útoky na urny ze strany anarchistů, ale zejména holek. Ty mimo jiné vyhodily urnu z okna nebo do ní nalily šampon… Republikán J. Fa. se poté nechal slyšet, že do republiky s holkami už nikdy nepůjde. To se ani nestane. Vzniklá republika je klučičí a holky zahrnovat nebude.

 

Ve Kvintě jsme teprve několik dnů. Od začátku roku apelovali kluci ze třídy na J. Fa., ať založí republiku. J. Fa. se do paměti třídy vryl právě jako organizátor voleb a hlasování, když v RTA obcházel všechny občany republiky se sešitem, do kterého zapisoval jejich hlasy a během obou referend ve Kvartě, když měl na starosti urny. Nyní však prohlásil, že jako politik selhal a stal se ve třídě nepopulárním. Dle svých slov by jím organizovaný projekt neměl šanci na úspěch, ale že podpoří jakékoliv snahy o vznik republiky.

 

Na doporučení J. Fa. se rozhodlo svolat Radu, nikoliv vypsat referendum s urnou. Rada je přirozený orgán kluků ze třídy. Každý má jeden hlas se stejnou váhou. Hlasuje se o důležitých věcech. Rada zasedala zejména v období od sjednocení armády v Sekundě (15. 11. 2007) do vyhlášení anarchie (asi 14. 2. 2008). Dosud Rada naposledy zasedala v den vzniku RTA (28. 11. 2008 / 1. 1. 1), kdy odhlasovala vznik republiky, její orientaci, vládní systém a vypsala volby.

 

Dnes o velké přestávce svolal jednání Rady M. Mi. ve 205-ce. Ten působil střídavě na straně republikánů, na straně anarchistů a někdy se do politiky po delší dobu nezapojoval vůbec. Zasedání Rady se účastnilo 14 kluků, z nichž 10 hlasovalo pro vznik republiky, 1 byl pro absolutistickou monarchii. Zbytek se vyslovil pro zachování anarchie či se zdržel hlasování.

 

Předpokládá se, že republika ponese název Republika Kvinty A, ale samozřejmé to není. Je to v pořadí čtvrtá republika v naší třídě. První bylo v Primě Dobrus Winnus v čele s Radou starších. Oranžský svobodný stát, k němuž se hlásila búrská pětka na konci Primy nelze považovat za státní útvar v naší třídě. Druhá v pořadí byla Republika Sekundy A, ale i ta má částečně pochybné označení, neboť nikdy neměla funkční vládu. Nejznámější je zřejmě půlroční RTA v Tercii a na její odkaz nynější republika pravděpodobně naváže.

 

Během páté, volné hodiny se Rada shodla na struktuře vlády. Má existovat funkce prezidenta, který bude mít reprezentativní úlohu, podepisovací právo a hlas ve vládě. Dále má existovat kancléř, který bude mít také úkol reprezentovat třídu, hlas ve vládě, ale vedle toho bude mít jistou kontrolu nad justicí. Vedle nich budou existovat tři ministři. První, ministr armády bude mít na starosti výcvik a organizaci ozbrojených sil. V době války bude Velitelem ozbrojených sil (bude to vlastně obdoba druhého konsula RTA). Má povinnost jmenovat jednoho náměstka a svěřit mu rezort zbrojnictví. Druhý ministr se bude věnovat okruhu vnitřních záležitostí. Sám bude mít na starosti policii (v RTA zpočátku existovalo ministerstvo policie a bordelguardů, později se spojilo i se zbrojnictvím). Má mít dva náměstky, přičemž jeden bude řídit spamkulturu (veškeré kulturní záležitosti třídy - symboly, propiska, stříhání, ale i různé tradice, jako třeba právě spamování). Druhého mu musí schválit kancléř a je jím náměstek pro soudnictví. Toho může kancléř kdykoliv odvolat, takže justice bude částečně podléhat kancléři a částečně ministrovi pro vnitřní okruh. Třetí ministr se bude zabývat okruhem vnějších záležitostí. Pod něj spadá zejména zahraniční politika. I tento ministr bude mít náměstka, tentokrát pro mezitřídní obchod. Pokud se ministři na něčem jednohlasně shodnou, stačí, aby je podpořil buď prezident, nebo kancléř. Pokud však jeden ministr souhlasit nebude, je třeba souhlas obou představitelů třídy.

 

Vládní systém vypadá kvalitnější než v RTA. Není do něho zahrnut předseda, takže všichni členové vlády budou ve své funkci pouze po dobu volebního období platného pro všechny, mohou být však zvoleni opakovaně. Volební období bude zpočátku 1 měsíc terciánského kalendáře (3krát deset dní). Pět dnů lidových oslav bude vláda nefunkční a celých pět dnů mají probíhat nekontrolované orgie… Mimo to, vládní systém dbá i na vyváženou moc, aby nebyla v žádných rukou soustředěna její příliš velká část. Rada ohlásila první volby na gregoriánské pondělí (13. 9. 2010 / 20. 10. 2).

 

Nyní se podívejme na novou republiku trochu kritičtěji. Spousta kluků ze třídy se netají tím, že jsou anarchisté, ale nyní podpoří republiku, aby ji v budoucnu mohli zrušit. Těchto lidí je naneštěstí zřejmě většina, takže lze říci, že vznikla republika anarchistů, neboť oni sami si ji pro svoje potěšení odhlasovali, aby měli co rušit. V tuto chvíli však o sobě tvrdí, že jsou republikáni, proto je těžké určit, kdo je republikán a kdo „převlečený“ anarchista. Každopádně anarchisté budou mít v republice zřejmě velmi velký vliv, proto bychom k ní neměli moc přilnout, neboť její osud je vlastně již dopředu zpečetěn.

 

Dalším problémem bude zřejmě náplň republiky. Téměř nepřichází v úvahu válka, protože ročníky pod námi (Kvarta, Tercie) už zřejmě projeví nechuť k podobným věcem, ještě nižší ročníky (Sekunda, Prima) jsou až příliš slabé na to, abychom s nimi vedli válku. Kromě toho jsme na jiném patře než většina nižšího gymnázia, to ještě více zmenšuje pravděpodobnost mezitřídního konfliktu a navíc nás to od války s některou třídou prvního patra odrazuje (je to příliš daleko od naší domovské učebny). Pokud bychom přijali fakt, že vést válku s jinými třídami asi nebudeme, stávají se rezorty armády, zbrojnictví a vlastně i zahraniční politiky vlastně zbytečné. Zda je to pravda, potvrdí až první volební období, kdyžtak se do druhého volebního období může vládní systém ještě poupravit.

 

Ale nová republika si nezaslouží tolik kritiky. Vláda se bude v prvních dnech orientovat na sestavování ústavy a tvorbu státních symbolů. Hlavním problémem ve třídě je somro a jeho odstranění bude také zřejmě prioritou vlády, ale to záleží na jejím složení. Sami anarchisté uznali, že je ve třídě nuda a že se nic neděje. Přejí si to změnit. Dalo se očekávat, že i tato druhá anarchie jednou ztratí svůj význam, že třída bude opět potřebovat republiku. Nedá se však mluvit o vítězství republikánů. Těch je nyní až tak málo, že anarchisté musí zakládat republiku místo nich…

 

Pamatuji se, jak jsem v den vzniku RTA psal čtyři články (v noci i hymnu) v obrovské euforii ze vzniku republiky. Nyní píšu článek s větším odstupem. Radujme se, že republika opět vznikla, že se bude něco dít. Ale její osud je velmi pochybný. Uvidíme, jaká bude tahle republika ve Kvintě, zda vydrží jen několik dní nebo zda se jí podaří setrvat také šest měsíců, jako RTA. Vzniklá situace je velmi zajímavá, neboť na tomto projektu republiky se zaujatě podílejí i anarchisté. Doufejme, že tato idylická spolupráce potrvá dlouho.

 

Snad jsem vás nezklamal, přestože jste zřejmě čekali procítěný republikánský článek podobný těm z 28. listopadu 2008. Ale na situaci je třeba hledět realisticky. Vždy se však hodí několik povzbudivých slov. Buďme rádi, že republiku máme zpět, i když nevíme, na jak dlouho. Buďme rádi, že po více než roce (341 dní nepočítaje 124 dní dvou letních prázdnin; pro srovnání, minulá anarchie trvala 226 dnů kromě 62 dnů prázdnin) anarchistické nudy se nám konečně vrátila republika. Třeba nám přinese vzpomínky na krásné časy předchozích Republik Sekundy a Tercie A. Snad uspokojí vlastenectví a touhu nás všech (třeba i podvědomé) po jednotě a vzájemném soužití v demokratickém státě.

 

Firefox
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.