Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Válka je na spadnutí

11. února 2009 / 16. presna 1

104 - J. Fa. dneska navrhnul stažení anexe s výzvou, ať Sekunda B učiní totéž. Návrh Senátem prošel, ale Státní rada se nemohla rozhodnout. Nakonec vláda vyhlásila referendum, které rozhodlo pro okamžitou válku.

Včera se situace vyhrotila následkem terciánské anexe Sekundy B. Ta anexi neuznala a vzápětí anektovala RTA, ve které navíc poškodila znak i vlajku. Navzdory volání po okamžité válce se ujal návrh J. Fa. na uklidnění situace v podobě stažení obou anexí, ta by se pak vrátila ke starému.

Tomuto návrhu vyjádřili neurčitou podporu V. Ch. i J. Š. V. Ch. byl dnes nepřítomen a předal své hlasovací právo v Senátu J. Š. Zpočátku to vypadalo, že návrh projde. Svoji podporu podmiňoval předseda vojenskou přehlídkou. J. Š však po třetí vyučovací hodině také odešel a obě (svoje i V. Ch.) hlasovací práva odkázal na J. Kl.

Poté co již návrh J. Fa. neměl podporu se převalila vlna válečného nadšení a byl zahájen postup na 109. Měla se vyhlásit válka a hned poté začít boj. Část armády pochodovala ke 109 navzdory rozkazům Velitele ozbrojených sil, ať se stáhne. Když však terciáni dorazili mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou k mateřské učebně Sekundy B, na své obrovské překvapení a zklamání zjistili, že ve 109 je druhá polovina (AjNj) RTA. Poté se již zklamaná armáda podřídila pokynům J. Fa. a stáhla se.

 

Začal se řešit další postup, tentokrát již seriózněji. Opět se projednávala otázka, zda anexi stáhnout či okamžitě vyhlásit válku. J. Kl. měl dvojnásobnou převahu nad třetím senátorem L. Kn., který byl pro okamžité vyhlášení války. J. Kl. hlasoval proti válce a pro stažení anexe a tak byl návrh J. Fa. Senátem potvrzen. Na řadě byla nyní Státní rada. J. Fa. svůj návrh přirozeně schválil, předseda V. Č. se nemohl rozhodnout. P. V. se k problému překvapivě také vyjádřil neutrálně a navrhnul vyhlášení v pořadí už druhého referenda. To bylo potvrzeno předsedou, čímž ho schválila Státní rada i J. Kl. čímž ho schválil Senát, J. Fa. a L. Kn. byli proti.

 

Ve třídě bylo dneska poměrně málo lidí, z čehož někteří odmítli hlasovat, a tak se referenda účastnilo pouze 50% občanů (bylo rozhodnuto, že předání hlasovacího práva do rukou J. Kl. se vztahuje pouze na Senát, nikoliv jiné věci, jako referendum). Pro okamžité vyhlášení války bylo 10 lidí, proti pouze 6. Rozhodlo se tedy, že anexe odvolána nebude a vyhlásí se Sekundě B válka.

Ta se však již nevyhlásila, pravděpodobně se vyhlásit nestihla. Očekává se, že vypukne zítra. Faktem je, že sekundáni vlastně o ničem nevědí. Z jejich pohledu to vypadá tak, že po několika měsících míru a klidu jim za jejich nepřítomnosti terciáni "počmárali" tabuli, za co jim následně zničili znak i vlajku, anexím zřejmě nepřikládají velkou váhu. Tím to pro ně skončilo, netuší, že v RTA proběhl politický souboj o další postup. Každopádně Sekunda B byla obeznámena s tím, že jí bude v případě odmítnutí anexe vyhlášena válka.

Další vývoj událostí nám přinese zítřek, ale je téměř jisté, že válka bude vyhlášena, když ji potvrdil i lid.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.