Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

RTA vyhlásila Sekundě B dvoudenní ultimátum

17. února 2009 / 22. presna 1

104 / 109 - Diplomatická delegace RTA předložila Sekundě B podmínky dvoudenního ultimáta, ale sekundáni se k nim staví odmítavě. Zároveň opět sílí aktivita anarchistů. Tentokrát se pokouší o založení vlastního státu za dveřmi 104.

Minulou dekádu vzplanul diplomatický konflikt mezi RTA a Sekundou B. 15. března terciáni anektovali 109, načež sekundáni odpověděli anexí 104. Obě strany nepřátelskou anexi neuznaly. V RTA se potom několik dní jednalo o dalším postupu. Nakonec byl prosazen umírněnější postup a Sekundě B bylo navrženo mírové urovnání sporu v podobě stažení obou anexí. Jednání byla definitivně ukončena včera s tím, že 109 anexi neodvolá.

RTA se tedy rozhodla konflikt řešit jinou cestou. Předložila 109 ultimátum, které mimo stažení anexe 104 obsahovalo uznání terciánské anexe 109, odvádění poplatku za mír, pravidelné dodávky zbraní a kontrolu zahraniční politiky Sekundy B. Ultimátum bylo ale po přečtení sekundány roztrháno, z čehož delegace usoudila, že se k němu postaví negativně. Sekundáni však mají čas do čtvrtka, ultimátum vyprší v 9 hodin a 55 minut. J. Fa. ihned začal sestavovat plán postupu, ten nám však vláda nesdělila.

 

Během dneška také vzrostla aktivita anarchistů ve 104. Ti již rezignovali na uvrhnutí Tercie A do anarchie a rozhodli se založit si vlastní stát. Ten se podle jejich slov nachází mezi 104 a 103 a sahá od topení na konci chodby až po úroveň skříňky M. Mi. 111. K němu se záhy přidal J. Kl. a po něm i třetí anarchista J. Ko. Vznik tříčlenného anarchistického státu zatím žádná třída neuznala.

 

Vláda RTA očekává, že sekundáni na podmínky ultimáta nepřistoupí. Mají však čas do čtvrteční první přestávky, na konci druhé vyučovací hodiny ultimátum vyprší a vypukne válka. Jak taková válka bude vypadat? Cílem války je přimět nepřátelskou třídu ke kapitulaci. 104 a 109 jsou nejvzdálenější učebny v prvním patře, takže primárně se budou obě třídy snažit si zajistit cestu postupu a zásobovací linie. Je možné, že na výzvu RTA do bojů vstoupí i primy, zatím je však RTA o vyhlášení války Sekundě B nežádá. Na druhé straně není jisté, zda Sekundě B nepřijde na pomoc Kvarta A, se kterou také nemá naše třída nejlepší vztahy na diplomatickém poli.

Bitva může probíhat na chodbě i v učebnách, pravděpodobně však pouze v prvním patře. V bitvách na chodbě bude cíl většinou zatlačení nepřítele do domovské, popřípadě spojenecké, učebny. Bitvy v učebnách budou ničivější, pouze několik minut bitvy dokáže nadělat škody v hodnotě desítek až stovek korun a zejména dlouhou dobu úklidových prací.

Co se týče výzbroje budou se používat křídopaly a obušky, popřípadě jiné, starší zbraně, např. láhev, uzel, srolované noviny, houba, klíčenka, nebo také ruční zbraně, jako pěsti či házení kříd. Je zde hrozba nasazení obléhacích či chemických zbraní, ale zde se jedná o pouhé spekulace.

Kvůli neexistenci mezitřídní dohody o válečném právu se smějí zajímat poslové, poškozovat vybavení domovské učebny, páchat zločiny na nepřátelských civilistech či blokovat dodávky případné humanitární pomoci. RTA se pokusila Sekundě B nějakou dohodu o mezitřídním válečném právu navrhnout, ta však odmítla.

 

Kdo tuto válku zavinil? RTA anektovala 109 jako první, poté se však její vnitřní situace uklidnila a byli to terciáni, kteří chtěli věc vyřešit mírem, stáhnout anexi a dále pokračovat v klidném životě. Sekunda B však anexi odvolat odmítla, očividně si přeje válku. To že Sekunda B využila vnitřních problémů v RTA a považuje anexi 109, která z těchto problémů vzešla, za záminku odmítnutí mírového řešení, tudíž za nepřímou záminku k válce pouze dokazuje, že viníkem je jednoznačně Sekunda B. RTA si přála věc vyřešit diplomaticky, ale nehodlá na sebe nechat házet špínu ze Sekundy B.

 

Armáda RTA je připravena bránit čest své třídy, ale v takovém případě se naneštěstí vyhnout válce nelze. Do poslední chvíle doufejme, že se věc urovná, i když tato možnost je nepravděpodobná. V případě války, podpořme naše vojska a přejme jim slavného vítězství nad lstmi prosáklou a uzurpátorem J. Kol. ovládanou Sekundou B!

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.