Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Repuplika Tertsie A znovu ožívá

9. března 2009 / 12. tupna 1

104/101/102 - Včera začala druhá dubnová dekáda a s ní i poslední třetina volebního období. Vláda RTA, která byla přibližně půl druhé dekády neaktivní se nyní opět probouzí a RTA čeká nová éra.

15. presna se začala konfrontace se Sekundou B, která 24. vyústila v ozbrojený konflikt. Příští den se nebojovalo a poté byly více, než dekádu jarní prázdniny se dvěma víkendy a do školy se přišlo až 4. tupna. To však byla Sekunda B na lyžařském výcviku, a tak se obě třídy setkaly až včera, 11. tupna.

 

7. tupna konsul a Velitel ozbrojených sil J. Fa. vypracoval a následně i virtuálně předložil návrh dalšího postupu vlády. Jeho hlavními body bylo "zmražení" války, řešení situace s anarchisty a kladení většího významu na vnitřní politiku, naproti tomu ale i dohoda s primami o přerozdělení chodby. Vraťme se však o pár dní zpět.

 

Psal se 22. presen, dva dny před vypuknutím války, když anarchisté M. Mi., J. Kl. a J. Kor. vyhlásili na území sektoru 5 svůj vlastní anarchistický stát. Ten nebyl RTA uznán a sám ji neuznal. 25. presna se k němu připojil i konsul zahraničí P. V., který na tento post rezignoval a během minulé dekády byl přijat i J. Fi. Hned další den po předložení J. Fa.-ova návrhu V. Ch. a J. Š. se začala RTA anarchistům věnovat a M. Mi. s J. Fi. z anarchistického státu vystoupili a uznali své občanství v RTA.

 

9. tupna byla do obou prim vyslána diplomatická delegace s cílem projednat s primány plán přerozdělení chodby. RTA měla již od 24. presna anektovaný kus chodby až po skříňky 101 (H. B.) a 134 (D. I. B.) včetně, ale primáni o tom nevěděli. Chodba byla přeměřena a bylo zjištěno, že od jejího konce až po začátek schodišťové oblasti je 139 řad dlaždiček, velkých přibližně půl druhého decimetru. 47 řad mělo připadnout RTA, jelikož území vlastní domovské třídy má menší než primy, primám mělo připadnout po 46 řadách dlaždic. Ostatní třídy se dělení neúčastnili, a tak od 9. tupna sahá chodbové území RTA až po skříňky 154 (K. Č. z III.B) a 181 (M. V. z III.B) včetně. Prima B sahá od skříňky 155 (S. D'A. z III.B) včetně až po skříňku 815 (J. K. z II.A) včetně a polovinu skříňky 167 (M. M. z III.B). Prima A pak sahá od druhé poloviny této skříňky a skříňky 814 (A. Ho. z II.A) až po začátek schodišťové oblasti s nerozeznanou skříňkou (možná se jedná o skříňku J. Č. z II.B - 858, ale tento dohad P. V. nebyl potvrzen). Členové aliance si vzájemně uznali držbu těchto území (D. B. za Primu B, nejmenovaný zástupce Š. Ch. za Primu A a J. Fa. za RTA).

 

Pod pojmem "zmrazení" války si je nutno představit zastavení veškerých vojenských operací - včetně blokády 103 - v tomto případě na neurčitou dobu. Sekunda B není schopna bojovat, ale ani vyjednávat o příměří. Válečný stav však pořád trvá a platí přísný zákaz o jakémkoliv obchodu (soukromém či státním) se Sekundou B. Hospodářství RTA se opírá zejména o vlastní zdroje, ale důležitými částmi jsou také import živého zboží z Tercie B, export živého zboží do Kvarty B či export zbrojních produktů do Primy B, takže nebude zákazem nijak poškozeno.

 

Vláda RTA se hodlá zaměřit na správní systém. Již delší dobu je předložen návrh V. Ch. a J. Š. o rozdělení třídy a chodbové provincie na několik oblastí. Návrh má velké šance na schválení, ale nejdřív se bude muset zvolit nový konsul zahraničí, jehož místo je po rezignaci P. V., uvolněno. Názvy dnů v dekádě, které při hlasování neprošly se již běžně používají, ale oficiálně schváleny ještě nejsou.

 

Vláda se asi zaměří na další úpravy T-jazyka. Již dnes se začalo o sedmé vyučovací hodině diskutovat a zítra se bude pokračovat. Do konce volebního období slibuje vláda znatelné výsledky ve všech zmíněných směrech.

 

RTA se tedy po dlouhé době pasivity opět probouzí. Nevzdávejme se a podpořme všechny části tohoto projektu a společně dosáhneme úspěchu!

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.