Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Repuplika Tertsie A má v pořadí již čtvrtou vládu

30. března 2009 / 3. kvetna 1

104 - Uplynulo dvouměsíční volební období a v RTA se volila nová vláda. Ukázalo se sice, že toto dvojnásobné období je lepší než byla měsíční období dříve, přesto však se situace v RTA nadále pomalu zhoršuje. Dnešní volby proběhly vcelku v pořádku až na menší nedorozumnění, které by však na jejich výsledky stejně nemělo vliv. Vláda byla oproti té třetí trochu pozměněna a očekává se od ní, že republiku opět oživí.

První období republiky, které vrcholilo vyhlášením války Sekundě B 24. presna bylo naplněno mnoha událostmi, ať už na vnitřní scéně či na mezitřídním poli. Během tupna se událo mnohem méně věcí, navzdory pokusům republiku oživit. Dnešní volby proběhly v době, kdy již republika není populární tolik, jako dřív.

 

Při třetích volbách 1. presna bylo v referendu schváleno prodloužení volebního z jednoho měsíce na dva. Tedy třetí vláda (1./2. presna 1 - 3. kvetna 1) vládla přibližně stejně dlouho jako první (1. letna 1 - 9. unora 1) a druhá (9. unora 1 - 1. presna 1) dohromady. Třetí vláda se do dějin zapsala mnoha věcmi. Jako jednu z nejdůležitějších lze považovat začátek krize ve vztazích se Sekundou B anexí učebny 109 15. presna. Vyvrcholením krize bylo vyhlášení války 24. presna a poté přišla dlouhá doba vládní pasivity. Ta byla přerušena menší aktivitou ve dnech 7. až 12. tupna ohledně dělení části chodby prvního patra s Primami a možných úpravách terciánštiny. Od té doby je RTA opět spíše v úpadku a ke zvednutí aktivity vlády výrazně nepřispěla ani kapitulace Sekundy B 19. tupna. Tedy navzdory tomu, že třetí vláda úřadovala dvakrát déle, stihla mnohem méně věcí než dvě vlády předchozí.

 

Dnešní volby se začaly po první vyučovací hodině seznamem kandidátů. Kandidovali P. V., J. P., T. N., V. Ch., L. Kn. a J. Fi. Na seznam kandidátů byl omylem připsán i J. Š., který však přišel až během druhé vyučovací hodiny a svojí kandidaturu nepotvrdil. Zrušení své kandidatury oznámil až po třetí vyučovací hodině, kdy bylo o výsledku voleb rozhodnuto, avšak do Senátu by se stejně nedostal. Hlasování se začalo o velké přestávce během které se stihlo a sestava nového Senátu byla známa již při sčítání hlasů během třetí vyučovací hodiny. Volební účast byla tentokrát výjimečně malá, tvořila 56,64% občanů RTA.

 

Na posledním místě skončil J. P. s jedním hlasem, nedaleko před ním P. V. se třemi hlasy. T. N. měl 6 hlasů a odstoupivší J. Š. 7 hlasů. Po větší mezeře se do Senátu dostali L. Kn. a J. Fi. se 13 hlasy a již počvtrté byl do Senátu zvolen V. Ch. tentokrát na prvním místě s 15 hlasy. Hlasování bylo stejné jako předtím, každý přítomný občan mohl hlasovat pro tři kandidáty, potřetí již hlasovaly i holky. Skutečnost, že kandidáti nemohou hlasovat vzbudila u některých překvapení, proto bude možná tento zákon v blízké době poupraven.

 

Nově zvolení senátoři si přáli při volbách do Státní rady hlasovat anonymně, alespoň při volbě prvního konsula, s rezortem zahraniční politiky. Hlasování proběhlo v utajení pomocí hlasovacích lístků během čtvrté vyučovací hodiny. Na post prvního konsula kandidoval J. Š., M. Mi., P. V. a T. N. J. Š. se dvěma hlasy vyhrál nad M. Mi. s jedním hlasem. Volba druhého konsula s funkcí Velitele ozbrojených sil se z důvodu dělení na poloviny s obědem uskutečnila až začátkem sedmé vyučovací hodiny, kdy z kandidátů J. Fa., T. N. a P. V. byl počtvrté a jednohlasně zvolen J. Fa.

 

Ve Státní radě jsou nyní zastoupeni dva republikáni, oba konsulové - J. Š. a J. Fa. a předseda V. Č. jako umírněný anarchista. V Senátu jsou republikáni L. Kn. a V. Ch. a opět umírněný anarchista J. Fi. Umírnění anarchisté jsou v podstatě jen dva - V. Č. a J. Fi. Podstata jejich programu spočíva v prosazení nekontrolovatelné svobody avšak s ohledem na existenci RTA, jejíž zájmy jsou přece jen občané vázáni, naproti anarchistům, kteří požadují zrušení republiky. Již podruhé se v těchto volbách ozývaly hlasy po utvoření systému politických stran, což je jedním z hlavních bodů programu umírněných anarchistů. Po dnešním zvednutí jejich vlivu ve vládě je možné, že se jim systém stran podaří prosadit a příští volby již budou probíhat zcela jinak.

 

Vláda už dneska po skončení voleb žádné změny nedělala. Zákon, který byl během krize ohledně anarchistů odhlasován 17. unora 1 povoluje senátorům zastávat ministerskou funkci. Doteď zatím nebyl uplatněn, ale nyní si díky němu může nový senátor J. Fi. ponechat ministerskou funkci. Plánovné kroky vlády nejsou známy. Pravděpodobně budou probíhat pře republikánů a umírněných anarchistů ve vládě a možná konečně dojde i k úpravám T-jazyka. Prioritami vlády zůstává i nadále zvednutí úrovně kulturního a společenského života v RTA, což zahrnuje i další prohlubování komunikace mezi kluky a holkami.

 

Na závěr bych rád připojil přehled všech čtyř vlád:

Funkce 1. vláda 2. vláda 3. vláda 4. vláda
Předseda třídy V. Č. V.Č. V. Č. V. Č.
Konsul zahraničí M. Mi. M. Mi. P. V. (odstoupil), M. Mi. J. Š.
Konsul armády J. Fa. J. Fa. J. Fa. J. Fa.
Senát V. Ch., T. N., M. Mo. V. Ch., L. Kn., J. Š. L. Kn., V. Ch., J. Š. V. Ch., L. Kn., J. Fi.

Firefox
 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.