Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Republikáni dneska oficiálně oznámili konání referenda

20. listopadu 2009 / 28. prosintse 1

205 - Republikáni dneska vyvěsili na nástěnku oznámení o konání celotřídního referenda v pátek. Kluci budou hlasovat o vzniku republiky, holky se zase budou moct rozhodnout, zda by chtěly být v republice také nebo ne. Hlasování má prý proběhnout profesionálně: s vytisknutými hlasovacími lístky pro každého a s hlasovací urnou.

Referendum se uskuteční den před prvním výročím vzniku Republiky Tercie A (RTA), které podle gregoriánského kalendáře připadá na sobotu. Zajímavější však je, že to bude poslední den prvního roku v terciánském kalendáři. Je poněkud diskutabilní, zda se ještě jedná o první rok, neboť terciánský "prosinets" končí gregoriánsky 22. listopadu (nebo 21. pokud se jedná o přestupný rok). Pět dní (či šest) do výročí vzniku republiky vyplňují takzvané "dny lidových oslav" (terciánsky: tni litovik oslav - zkratka "tlo"), které nejsou součástí žádného měsíce, ale řadí se jaksi volně k předchozímu roku.

 

Myšlenky na vznik nové republiky pochopitelně začaly hned s koncem RTA před půl rokem, ale každý věděl, že tehdy by podobný pokus byl k ničemu. Vážně se o obnovení republiky začalo uvažovat v posledních několika dekádách. Hlavními otázkami byly účel republiky a role holek v republice.

 

Tedy, k čemu bude republika? Nutno se ohlédnout: k čemu byly ty minulé? Republika Sekundy A bylo kvůli distancování se kluků od holek a lepší organizaci při křídových výpravách. Ukázala se navenek velmi silná, protože během ní dosáhlo území patřící naší třídě maxima, ale vnitřně velmi slabá, nikdy se v ní nepodařilo sestavit vládu.

 

RTA měla za úkol naopak sblížit kluky a holky a obnovit panství první republiky, ale nyní spíše mírovou cestou. Byla uzavřena série spojenectví, ale přesto se mírumilovná republika dostala do konfliktu s tehdejší Sekundou B. Mezitím narůstala nespokojenost u holek, které neměly plná práva. Mohly sice hlasovat, ale ne kandidovat. To by se prý mělo v nově připravované republice změnit.

 

Účel nynější republiky má být více obrácen dovnitř než do zahraničí. Opět se má zaměřit na sblížení kluků s holkami (pokud v ní budou, viz níže), podpořit společné třídní akce. Má se snažit upevňovat tradice naší třídy, prohloubit kulturu a třídní uvědomění. Zahraniční politiku ovšem nelze zcela vypustit. Dá se očekávat, že bude prosazován podobný kurs jako loně, avšak situace byla změněna válkou mezi sekundami (skončila příměřím, podrobnosti někdy jindy) a samozřejmě dvěma novými primami. S ozbrojeným konfliktem se bude počítat ještě méně než loni, přesto však bude vydržována pravidelná armáda místo dobrovolné domobrany.

 

Republikáni dneska mezi pátou a šestou vyučovací hodinou vyvěsili na třídní nástěnku oznámení o konání referenda o vzniku republiky. Referendum bude sice celotřídní, ale kluci a holky budou mít jinou otázku. Zatímco kluci budou rozhodovat o existenci republiky, holky budou mít možnost si zvolit, zda by v ní chtěly být také, pokud by ovšem prošla referendem u kluků. Takže možným výsledkem bude i klučičí republika bez holek, ta by měla asi trochu jiné zaměření, hlavně by se špatně realizoval plán sbližování a spíš by se po vzoru předchozích republik orientovala do zahraničí.

 

Každý, kdo v den referenda bude ve škole obdrží ráno hlasovací lístek s otázkou, možnostmi odpovědí a pokyny k hlasování. Velký důraz se klade také na anonymitu hlasování. U J. Fa. se pod dohledem ostatních členů volební komise (ta asi nebude pevně určena, je pravděpodobné, že se bude skládat z hloučku republikánů a anarchistů dohlížejících, aby se J. Fa. hlasování nepokusil zfalšovat) bude nacházet hlasovací urna. Bude přelepená izolepou a každý hlasující do ní vloží přeložený hlasovací lístek. Volební komise si bude pouze zaznamenávat, kdo už hlasoval, aby směl každý hlasovat jen jednou.

 

Hlasování má trvat dvě hodiny a deset minut. Před vyučováním a během první přestávky se budou konat přípravy referenda a hlasování začne v 9:55 s velkou přestávkou. Bude trvat celou velkou přestávku i dvě následující. Hlasovat bude možné i během vyučovacích hodin, ale to se neočekává a ani nedoporučuje. Hlasování se skončí se začátkem páté vyučovací hodiny, tedy ve 12:05. Poté v průběhu poslední přestávky se volební urna otevře a hlasy sečtou. Výsledky budou k dispozici téhož dne, pravděpodobně budou k dispozici v článku zde nebo osobně u některého člena volební komise. Oficiálně budou ohlášeny na nástěnce až po víkendu.

 

Republikáni se rozhodli klást důraz na rovnoprávnost kluků a holek. Je přitom jasné, že když holky nebojují v armádě, tak nemůžou kandidovat na post velitele armády a podobně. Proto bude pravděpodobně zřízen mechanismus, který umožní přibližně vyrovnané zastoupení kluků a holek v Senátu či Státní radě nebo jiné instituci, která bude republikou zřízena. Holky i kluci si přitom zvolí funkce, které by v parlamentu rádi viděli. Některé funkce (třeba jako velení armádě) budou čistě klučičí, jiné zase pouze holčičí a budou snad i smíšená křesla, na které možno zvolit jak kluka, tak holku. Volební právo pro holky by v tomto případě bylo samozřejmostí. Pokud by holky republiku odmítly, byly by funkce podobné jako loni.

 

Oznámení na nástěnce se končí jasnými slovy: "Výsledkem referenda buď vznikne ve Kvartě A republika zahrnující kluky i holky nebo republika zahrnující pouze kluky nebo republika nevznikne." Nikdo nemůže vědět, jak to dopadne, je možné, že republika vůbec nevznikne a nevznikla by ani v případě, kdyby ji holky přijaly, ale neprošla by u kluků. Potom by si ji musely zorganizovat samy holky.

 

Během nadcházejícího týdne budou asi republikáni více objasňovat své cíle, co se týče republiky a přibližovat všem, co hodlají v případě vzniku republiky dělat. Každopádně nás čeká zajímavý týden s napínavým koncem! Přeji příjemný večer,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.