Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Republika Tercie A po měsíci své existence

28. prosince 2008 / 1. unora 1

Dnes začala první únorová dekáda. Dekáda. Tento pojem stejně jako mnoho jiných pojmů ještě před měsícem neměl žádný význam. Podle gregoriánského kalendáře se píše 28. prosinec a ti, kteří mají alespoň průměrnou paměť si hned uvědomí, že 28. den je velký. Před měsícem, tedy 1. ledna či 28. listopadu se stala velká věc, kterou si zde zkusme připomenout a porovnat s dneškem.

"Do měsíce to celé padne, do čtrnácti dnů to přestane fungovat a do týdne se vytvoří nějaká opozice!", vyjádřil se J. Kl. s maximálním přesvědčením mezi 4. a 5. a poté znova mezi 5. a 6. vyučovací hodinou v pátek 1. ledna o nově vzniklé republice. Nikdo, ani republikáni, ani anarchisté, nemohl s jistotou vědět jak bude situace vypadat po měsíci. Nedá se říct, že by přesný opak byl pravdou slov J. Kl. neboť opozice se začala vytvářet již v den vzniku republiky. A také to, že v posledních dnech republika neprojevovala žádnou aktivitu se popřít nedá, ale byly (a stále trvají) prázdniny, a je pochopitelné, že Republika nemůže v této době pracovat naplno.

 

Ale dny před začátkem prázdnin byly plné politického dění. Během druhé lednové dekády se pomalu přešlo od vnitrostátních záležitostí k zahraničním věcem. Začalo se jednat s Primou A o uzavření spojenectví, ale podpis smlouvy musel být odložen až na gregoriánský leden, protože primáni z A nezvládali svojí vnitrostátní politiku a nedokázali uspořádat hlasování. Podpis spojenectví je tedy ohrožen, protože nelze vyloučit, že osoby, které se v nadcházejících volbách 9. února zvolí, nebudou spojenectví s Primou A nakloněny. Spojenectví je ohroženo i dalšími věcmi, zejména problémy mezi Primou A a naším stávajícím spojencem Primou B.

 

Mimo těchto věcí byla v posledních dnech oficiálně "zavedena" armáda. Ta byla zrušena během první poloviny gregoriánského února 2008, v den odhlasování anarchie. Při nedávném sčítání armády byl sice její stav oproti loňské Republice Sekundě A znatelně nižší, avšak stále zůstává jednou z nejpočetnějších armád v prvním patře. Její bojové zkušenosti a výcvik a také vyspělé technologie a úroveň zbrojnictví z ní činí v kombinaci se zmíněnou početností nejlepší armádu v prvním patře.

 

Nebudu zde popisovat všechny lednové události. Ty jsou popsány v nedávném chronologickém přehledu. Podívejme se radši na volby, které by se dnes konali, kdyby nebyli prázdniny. V první den školy - 9. února 1, či gregoriánsky 5. ledna 2009 - proběhnou nejdříve volby do Senátu. Kandidovat bude moct kdokoliv z přítomných kluků, volit budou ostatní přítomní kluci a všechny přítomné holky. Je možné, že volebních kol bude několik, volit se bude do té doby, než budou vybráni 3 senátoři.

 

Druhá část voleb budou volby do Státní rady. Předseda - V. Č. - je neměnný, takže měnit se budou pouze konsulové. První konsul vede zahraniční politiku naší třídy a podepisuje všechny mezitřídní dokumenty. Druhý konsul je generálem, který velí armádě. Konsuly již nebude volit lid, ale jím zvolení senátoři.

 

A jaké budou kroky vlády bezprostředně po volbách? Na tuto otázku samozřejmě nelze s přesností odpovědět, to záleží od sestavy vlády. V naší třídě nejsou žádné politické strany, ale myšlenky by se daly alespoň přibližně rozdělit na republikánské a anarchistické. Obecně se očekává, že pokud by měli ve vládě republikáni dostatečnou převahu, bude většina věcí podobná jako uplynulý měsíc, tedy neměli by nastat příliš velké změny ohledně ministerstev, které vytváří a ruší Senát, a ministrů, kterých dosazuje, případně odvolává Státní rada. Také v oblasti zahraniční politiky se očekává neměnnost dosavadní orientace, tedy mělo by už dojít k podpisu spojenectví s Primou A a zahájení jednání o alianci s oběma Primami.

 

Co se týče otázky postavení holek, tak většina republikánů je spíš pro to, aby vše zůstalo tak, jak momentálně je, někteří se však pokoušejí prosadit pro holky i právo kandidovat. Anarchisté se k problému staví opačně a jsou spíš i pro zrušení volebního práva pro holky. Další body programu anarchistů nejsou moc známy, je otázkou, jestli se vůbec anarchisté nepokusí prosadit zrušení republiky, když budou mít ve vládě většinu.

 

Během uplynulého měsíce anarchisté neprojevovali výraznější aktivitu. Po několika menších incidentech, zvláště v první dekádě, vznikla Strana Proti Mastnotě, která sice popírá jakékoliv politické zaměření, ale jejími členy jsou pouze anarchisté. Dopady aktivity této strany se však zatím neprojevili.

 

To je vše, já pevně věřím a doufám, že se naší republice podaří volby přežít a že bude prosperovat stejně a snad i víc než doteď.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.