Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Prvním patrem od pátku zmítají boje

22. října 2009 / 29. listopatu 1

Chodba 1. patra / 104 / 105 - První patro se ocitlo ve válce. V pátek ji vyhlásila Sekunda A Sekundě B. To aspoň tvrdí Sekunda B. Válka je pro obě strany vyčerpávající, ale nikdo nechce ustoupit.

Nejdřív něco k historii obou tříd. Před více než rokem se ocitlo první patro na pokraji války mezi tehdejší Tercií A a Sekundou B, která byla podporována Kvartou A z druhého patra. Osamocená Tercie hledala spojence a obrátila se i na obě primy. Prima A si přála zůstat neutrální, do dějin vstoupila až později. Prima B však dospěla k závěru, že bude lepší se s Tercií A spojit a 15. října 2008 podepsali M.Mi. (III.A) a D.B. (I.B) spojeneckou smlouvu.

 

K obecnému ozbrojenému konfliktu nedošlo. Prima B vyvíjela nové zbraně a brzy se dostala do konfrontace s Primou A kvůli kradení houby a hadru na tabuli. Začátkem prosince do jejich sporů vstoupila opět Tercie A, která mezitím prošla změnou zřízení na republiku a chtěla zprostředkovat mír mezi oběmi třídami. Prima B dala svému spojenci souhlas ke spojenectví s Primou A s tím, že i obě primy brzy uzavřou spojenectví a vznikne tak tříčlenná aliance.

 

5. ledna 2009 / 9. unora 1 došlo k podpisu spojenecké smlouvy mezi Republikou Tercií A (RTA), jak si Tercie A začala v prosinci říkat, a Primou A. Ve dnech 15. až 19. ledna 2009 / 19. až 23. unora 1 vznikla domluvená aliance podpisy M.Mi. (RTA), D.R. (I.B) a Š.Ch. (I.A). Aliance však byla od počátku nestabilní, mezi primami přetrvávala nevraživost kvůli podzimním sporům. Nesvá se cítila zejména Prima A, která do bitvy mezi RTA a Sekundou B 19. února 2009 / 24. presna 1 nevyslala žádné vojáky, zatímco Prima B přispěla dvěma.

 

4. dubna 2009 / 8. kvetna 1 Prima A oznámila, že vypoví smlouvu. Navzdory tomu, že tak neudělala bylo jasné, že s ní aliance už nemůže počítat. 27. května 2009 / 1. tservna 1 došlo k zásadní změně vlády v Tercii A (den poté přestala být republikou), která ten den alianční smlouvu vypověděla. V té době byly ještě primy smlouvou vázány, ale bylo sporné, zda pořád ještě platí, protože byla určena pro tři třídy, nikoliv pro dvě. Ve smlouvě se navíc neuvádělo, zda bude platit i příští rok, proto ji primáni považovali za bezcennou a s nástupem do Sekundy už obě třídy přestaly být spojenci.

 

Od této chvíle dochází k trvalému zhoršování vztahů. V obou třídách je anarchie doprovázená častými občanskými spory, avšak je mezi nimi vzájemná nenávist. Vztahy se začaly vyhrocovat během první poloviny října 2009 / v půlce listopatu 1, snad došlo i k předválečným bojům. V pátek 16. října 2009 / v stretu 23. listopatu 1 se učebnou 105 (II.B) rozšířila zpráva, že jim Sekunda A vyhlásila válku. Ve třídě nastal zmatek, nevědělo se, kdo zvěst vypustil, je možné, že byla nepravdivá. A-sekundáni však rozhodně nevinní nebyli, shromážděni u dveří 104 byli připraveni k útoku, když se na ně vyřítila méně početná domobrana Sekundy B. Ta tvrdí, že se pouze brání, pravda je však taková, že boje probíhali spíše i u dveří do 104 než 105.

 

V první den války proběhly dvě bitvy, ve kterých měla Sekunda B sice navrch kvůli technologické převaze, ale proti přibližně trojnásobné přesile nemohla dosáhnout znatelných úspěchů. Další den začala jednat s Primou B a Kvartou A o spojenectví, ale jednání už další dny nepokračovala a k ničemu moc nedospěla. Po víkendu začal týden plný bojů. Obě sekundy nemají společnou volnou hodinu (pouze ve středu a v pátek končí stejně), takže museli bojovat o přestávkách.

 

Všechny bitvy měli podobné schéma. Obě vojska (domobrany) vytáhla z domovských učeben na chodbu, kde se bojovalo převážně pěstmi. Technologická převaha Sekundy B spočívala ve dvou křídopalech, ze kterých jsou stříleny namočené kuličky toaletního papíru, místo kříd. Sekundánský křídopal vypadá jinak než kvartánský. Zatímco ten je udělán z tvrdé ruličky od fólie či alobalu, na kterou je připevněn balónek, v Sekundě B je balónek upevněn ustříhlé hrdlo plastové lahve. Obojí má své výhody i nevýhody.

 

Počátkem týdne začal pravděpodobně narůstat počet vojáků v B-sekundánské domobraně, neboť novější informace mluví o vyrovnaném počtu sil, oproti informacím z víkendu, kdy měla Sekunda A obrovskou převahu. Asi jako odpověď na zvětšující se nepřátelskou armádu nasadila Sekunda A přibližně v úterý / neteli do výzbroje několik tvrdých obušků z časopisů. Tím by měla Sekunda A získat převahu v boji na blízkost.

 

Co se týče průběhu boje, konflikt se podobá "zákopové válce bez zákopů a bahna", jak říkají sekundáni. Těžko říct, co si pod tím představit, ale jiné informace popisují vlastní boj jako neorganizovanou řežbu. To bude pravda spíše, protože obě armády nemají velitele, vojáci na sebe pokřikují a dávají "rozkazy" jeden druhému. Na otevřeném prostranství chodby se není za co schovat a všechny zdroje říkají, že do tříd se ještě žádná bitva nedostala. Podrobné informace o konkrétních bitvách zdroje neposkytly.

 

Situace v obou třídách je dost špatná. Nepřetržitá týdenní válka je velmi vyčerpávající a pokud se zrovna nebojuje s nepřítelem, sekundy nejsou klidné ani uvnitř. Situace v Sekundě B je o něco horší, narozdíl od "áčka" má větší výdaje (sehnat balónek je obtížnější než jakýkoliv starý časopis) a navíc je v Sekundě B válka nepopulární, holkám vadí, zatímco A-sekundánky své vojáky podporují a žádají ochranu před "násilným" nepřítelem, který se často dostane až ke dveřím 104. Kromě toho má Sekunda A více kluků, tedy si může dovolit větší armádu či častější střídání vyčerpaných jednotek.

 

Vzhledem k tomu, že jsou obě třídy neústupné a k tomu značně vyčerpané, je pravděpodobné, že se konflikt brzy skončí. Nerozhodně. K tomu by mohly dobře posloužit blížíc se prázdniny, přes které se na konflikt "jakože" zapomene. Co se bude v prvním patře dít potom je těžké odhadnout. Obě třídy se budou vzpamatovávat a řešit případné škody. Válka totiž zasáhly i pedagogický sbor, který mimo zásahů mírových jednotek do bitev také rozhlasově vyzývá první patro ke klidu. Zástupce ředitele O.M. dnes také varoval před škodami na školním majetku, což zřejmě také směřovalo k válčícím sekundám.

 

To je dneska všechno, naši vojenští reportéři budou situaci sledovat i zítra a pokud válka přes prázdniny neskončí, tak i celý přespříští týden. Hezký večer.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.