Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Proběhly volby do vlády

5. ledna 2009 / 9. unora 1

104/101 - První den po prázdninách ve škole. Již před prázdninami byly na dnešek naplánovány volby, které se měly konat 1. února. Tyto volby proběhly hladce, ke zvolení senátorů stačilo pouze 1 kolo. Nynější vláda má republikánštější složení, než ta minulá. Mimo této významné události došlo také k podpisu spojenecké smlouvy s Primou A.

Před začátkem vyučování panovala ve 104 běžná nálada, podobná ostatním třídám. Poprázdninové vítání a konverzace ohledně prožitých svátků, dárků či jiných zajímavostí prožitých o prázdninách. První přestávku již zaznělo slovo volby, ty však byly odloženy až na velkou, tedy druhou přestávku.

 

Velká přestávka začala kandidaturou do Senátu. Stejně jako při minulých volbách, tak i nyní bylo možno volit tři z pěti kandidátů. Nově kandidoval J. Š., který byl ochoten vzdát se ministerského křesla zbrojnictví v případě zvolení senátorem. Druhým kandidátem byl senátor V. Ch. Oba jsou přesvědčením republikáni. Dále kandidovali také minulí senátoři M. Mo. a T. N., kterých ideologie je přinejmenším sporná. Posledním kandidátem byl republikán L. Kn., který v minulém období nezastával žádnou funkci.

 

Opět platilo, že kandidáti volit nemohou, ale nevolili i někteří občané, či hlasovali pouze pro jednoho nebo dva kandidáty. Také chybějící osoby se voleb neúčastnili, volební účast činila téměř 70% občanů Republiky Tercie A (69,79%). Menší komplikace nastala na konci voleb, kdy po samostatném hlasování pěti holek měl L. Kn. na kontě šest hlasů. Problém byl nakonec vyřešen tak, že šestý hlas nebyl započten.

 

Výsledek byl jasný i nejasný. Nejasný v tom, že nelze říci přesné pořadí, poněvadž dva kandidáti měli stejný počet hlasů. Samotný postup do Senátu byl však určen vcelku jasně. V. Ch. a L. Kn. s počtem 19 hlasů a J. Š. s počtem 15 hlasů postoupili do Senátu. Počty hlasů dvou zbývajících kandidátů se výrazně lišily - T. N. měl 9 hlasů, M. Mo. pouze 5.

 

Následovaly volby do Státní rady. Funkce předsedy, kterou zastává V. Č. je neměnná, volili se pouze konsulové. Na post prvního konsula, který má na starosti diplomacii a zahraniční politiku kandidovali spolu s předešlým konsulem M. Mi. také T. N. a J. P. Senát jednohlasně znovuzvolil M. Mi. Na post druhého konsula - Velitele ozbrojených sil Republiky Tercie A - kandidovali už jen dva kandidáti. Předchozí generál J. Fa. a opět T. N. I v tomto případě rozhodl Senát jednohlasně a to ve prospěch J. Fa.

 

Obecně panuje názor, že republikánštější složení si už třída nemůže přát. V těchto volbách již mohly volit i holky, které jsou naladěny republikánsky a vysoký počet "volebních čárek" zapříčinily právě ony.

 

Následovalo projednání ministerských otázek. Bylo uvolněno křeslo ministra Zbrojnictví po J. Š. Zájem o něho měl pouze T. N., ale jeho kandidaturu Státní rada v poměru 2:1 zamítla. Bylo nutno hledat nové řešení, které bylo nalezeno ve spojení ministerstva Zbrojnictví a ministerstva Policie a bordelguardů. Vzniklo ministerstvo Zbrojnictví a policie, na jehož čelo usedl P. Š.

 

Ještě předtím se však projednávala žádost D. Š. na zřízení ministerstva Feminismu. Toto zpočátku Senátem prošlo a Státní rada ministrem zvolila J. Kl. Ten však svou funkci podmiňoval přejmenováním tohoto ministerstva na ministerstvo Pro menšiny. Poté, co jeho žádost Senát rozhodně zamítl a jiný kandidát na tuto funkci již nebyl, muselo být ministerstvo zrušeno.

 

Posledním bodem projednávání ministerských otázek bylo ministerstvo Zpěvu. To vzniklo 7. ledna a jeho ministrem se tehdy stal J. Fi., kterému v týž den Senát zrušil ministerstvo Vědy a techniky. Dneska se projednávala další existence tohoto ministerstva s ohledem na jeho neaktivitu. Bylo navrženo jeho zrušení, Senátem tento návrh v poměru 2:1 neprošel s poukazem na to, že J. Fi. má již ministerský program téměř hotov.

 

Další významnou událostí byl podpis spojenecké smlouvy s Primou A, který byl naplánován sice již na 22. leden, ale vzhledem k neschopnosti primánů zvolit si smluvního stvrzovatele byla smlouva podepsána až dnes. Mezi 5. a 6. vyučovací hodinou, tedy ještě před projednáváním ministerských otázek, které se projednávaly během 7. a 8. vyučovací hodiny

 

Omlouváme se, ale zbytek článku se bohužel nedochoval.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.