Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Proběhly lidové volby do "sektorů" RTA

9. května 2009 / 10. tservna 1

104 - Dneska se uskutečnily volby do oblastí RTA. Volební účast byla velmi vysoká, zájem občanů o politiku vzrostl. Na posty správců se ve většině oblastí dostali kandidáti z řad anarchistů, obě strany výsledky voleb uznaly.

Vláda včera na vládní schůzi (v pořadí již třetí - vládní schůze se odnedávna konají každé gregoriánské úterý) určila datum voleb do oblastí RTA na dnešek. Rozdělení RTA je stará myšlenka, avšak dělení se uskutečnilo až 4. kvetna 1. Od té doby jednotlivé oblasti žádné správce neměly. 26. kvetna byla zahájena kandidatura, která skončila dneska zvoněním na konec 4. vyučovací hodiny v 11:55.

Kandidáti se od včerejška už nezměnili. Do oblasti s číslem 1, která pokrývá stupínek a dveřní prostor (prodloužení hranice stupínku až na protější zeď) kandidovaly dvě holky - neutrální D. I. B. a anarchistka A. D. Do oblasti 2, která zahrnuje lavice kluků a do které smějí kandidovat pouze kluci, kandidoval republikán J. Š., který jako jediný získal tento post bez voleb, neboť neměl protikandidáta. Do oblasti 3, do které směly kandidovat naopak pouze holky, neboť pokrývá území holčičích lavic, kandidovaly V. F. a L. Ko., obě anarchistky, což v nich vyvolalo nelibost při zjištění, že stojí proti sobě. Do oblasti 4, zahrnující uličku u nástěnky a bývalou „mobilizační plošinu“ kandidoval J. Kl. za anarchisty a J. Fa. za republikány. Do pověstného Sektoru 5 se snažili dostat neutrální M. Mi. a silně anarchistický J. Ko. Do poslední oblasti označené číslem 6 kandidoval anarchista P. V. proti republikánovi L. Kn.

Výsledky byly jasně anarchistické, i když na několika místech byly rozdíly vcelku malé. A. D. se 14 hlasy porazila D. I. B., která měla o pět hlasů méně. Správkyní třetí oblasti se stala L. Ko., která se 16 hlasy drtivě porazila V. F., která měla pouhých 7 hlasů, navzdory tomu, že zpočátku vedla. Nerozhodný souboj o oblast 4 nakonec vyhrál J. Kl., který nad J. Fa. vyhrál o dva hlasy. Měl jich 13, jeho protikandidát jen 11. Očekávané volby do Sektoru 5 vyhrál suverénně J. Ko., který stejně jako v případě oblasti 3, měl 16 hlasů, zatímco nepřítomný M. Mi. získal pouze 7 hlasů. Druhá část chodbové provincie - 6, připadla P. V., který měl 14 hlasů a porazil L. Kn., který disponoval pouze 10 hlasy.

Volební účast byla tentokrát téměř rekordně vysoká, dosáhla skoro tří čtvrtin občanů (74,88%). Výsledky nesl republikánský tábor negativně, naopak u anarchistů zavládla po oznámení výsledků dobrá nálada. Ta však byla potlačena neshodami mezi oběma frakcemi uvnitř anarchistů.

Podle dohody, kterou podepsaly anarchistické holky a „radikální“ anarchisté (J. Ko., P. V., J. Kl.) se má v oblasti 6 zřídit ozdravné zařízení se jménem GULAG. Toto je však velmi kontroverzní, P. V. sice oficiálně mluví o ozdravné ubytovně, ale dle slov mířených jinam se zmiňuje o koncentračním táboru. To potvrzuje i obsah dohody, která kupříkladu uvádí nákup bičů či těžbu dlaždiček. Anarchisté také plánují, kdo bude do tábora deportován.

Zpráva o koncentračním táboře silně pobouřila umírněné anarchisty. Předseda V. Č. je sice pro, senátor a ministr zpěvu J. Fi., je však silně proti, stejně tak i ministr zbrojnictví a policie P. Š. Oba s výstavbou tábora na chodbě nesouhlasí a hodlají záležitost se svými anarchistickými kolegy projednat. Také republikáni kritizovali anarchisty, když se k nim zvěsti o táboře dostali. Podobné věci podle nich radikálně odporují anarchistickým idejím hlásajícím absolutní svobodu. Koncentrační tábor je v demokratické zemi nepřípustný, tím víc v zemi anarchistické, míní vláda, která se rozhodla tento projekt nepodpořit. S ozdravnou ubytovnou by souhlasila, ale s koncentračním táborem ne, podobný plán zakáže.

Republikáni se také obávají snah o osamostatnění některých oblastí, zejména Sektoru 5, který již delší dobu považují anarchisté za své zázemí, ale nejsou schopni své nároky uhájit, takže je toto území pod plnou svrchovaností RTA. Vláda anarchisty upozornila, že pokud se pokusí ze svých pozic správců o podkopání demokracie či státní svrchovanosti RTA v zemi, podnikne proti tomu patřičné kroky.

Správci mají za úkol zejména pečovat o prostředí ve své oblasti a zpříjemňovat ho. Jsou součástí RTA a jsou povinni ji respektovat a uznávat. Žádná ze stran proti výsledkům zatím nevznesla žádné námitky a očekává se, že ani nevznese. Republikáni hodlají dále pokračovat v dosahování svých cílů, obsazení správcovských postů anarchisty jim, dle jejich vlastních slov, v tom nebrání. Otázkou pořád zůstávají ještě oficiální názvy oblastí.

Příští volby do vlády by se měly uskutečnit v ponteli 1. tserventse 1 (podle gregoriánského kalendáře ve středu 27. května 2009), tam se ukáže, jakou představu má lid o republice na konci Tercie.

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.