Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Politické dění v RTA i mimo ní ve druhé tupnové dekádě

18. března 2009 / 21. tupna 1

104 - 7. tupna byl předložen návrh na nový vládní program. Realizovat se začal dva dny poté přerozdělením chodby mezi RTA a obě primy. 13. tupna proběhla volba nového konsula, ale poté již RTA opět víceméně upadala. 19. tupna oznámil J. Č. kapitulaci Sekundy B ve válce s RTA, ale dneska opět oznámil brzký útok na 104.

Už to bude téměř měsíc, co 24. presna 1 vypukla válka mezi RTA a Sekundou B. Od toho dne se ve válce nebojovalo. Válka se před dvěma dny skončila, ale mír trvale ujednán ještě nebyl. Konsul P. V. rezignoval 25. presna, den po vypuknutí války a od té doby nepodnikla vláda žádné kroky až do konce první tupnové dekády.

 

7. tupna předložil J. Fa. Senátu návrh dalšího postupu. Ten byl další den upraven a schválen a 9. tupna se RTA dohodla s Primou A a Primou B na dělení chodby. 12. tupna se začalo jednat i o dalších možných úpravách T-jazyka a navzdory tomu, že se již dospělo k určitějšímu výsledku v podobě snížení počtu mluvnických pádů na dva, tyto úpravy zatím schváleny nebyly.

 

Další den Senát konečně zvolil téměř dvě dekády scházejícího konsula zahraniční politiky. Z volby mezi P. V. (odstoupivší konsul zahraničí), M. Mi. (bývalý konsul zahraničí), T. N. (současný ministr obchodu) a M. Mo. (senátor první vlády) vyhrál M. Mi. se dvěma hlasy od V. Ch. a J. Š. L. Kn. hlasoval pro P. V. Tímto dnem však aktivita vlády opět na pár dní umlkla.

 

19. tupna přišel hlavní vyjednávač Sekundy B za terciány z RTA s tím, že jeho třída je ochotna kapitulovat za jakýchkoliv podmínek s tím, že jí bude na jednu vyučovací hodinu propůjčen úhloměr. J. Fa. byl pravděpodobně jediný z přítomných, kdo úhloměr měl, avšak byl ve špatném stavu. J. Č. však nabídku stejně přijal a podepsal narychlo vyhotovenou mírovou smlouvu, která obsahovala uznání anexe 109 Tercií A, placení poplatku za mír 5 kříd měsíčně a podřízení armády Sekundy B velení RTA.

 

První komplikace však nastala, když J. Č. nevydal dle domluvy úhloměr zpátky. Tou dobou byl již Senátem jednohlasně a většinou Státní rady (předseda V. Č. výjimečně nebyl přítomen) zvolen guvernérem Provincie 109, jak bylo nově získané území nazváno. Komplikace vyvrcholili dneska, když nám J. Č. oznámil, že RTA má v blízké době čekat od Sekundy B opětovné vyhlášení války. Konkrétní datum neuvedl.

 

Nelze říct, že se jedná o povstání, neboť není jisté, zda má J. Č. podepisovací právo. Oficiálním předsedou, nejvlivnější osobou i morálním a vojenským vůdcem Sekundy B je sekundány opěvovaný a lidem ohromně oblíbený J. Kol. Podpis tohoto uzurpátora by byl mnohem platnější, ale u J. Č. nelze ověřit platnost. Takže je možné, že Sekunda B anexi své třídy terciány vůbec neuznala a tím by se nejednalo o povstání, ale o válku mezi dvěma rovnocennými státy.

 

Otázkou je, zda k válce vůbec dojde, neboť v době, kdy to J. Č. RTA oznámil to věděl pouze on a J. Kl., takže J. Kol. o tom nevěděl a není jisté, zda byl o tom vůbec informován. Každopádně Sekunda B byla v poslední době neutrální a válku si nepřála. Vláda RTA zatím nepřijala žádné preventivní opatření a asi ani nepřijme. Počet kluků v armádě je nyní asi nejnižší od vzniku armády před třemi měsíci (21. letna 1).

 

3. kvetna (30. března 2009) by se měly konat v pořadí již čtvrté volby do vlády. Zájem kluků z RTA je však momentálně obrácen k jiným věcem, než politice a to ke stříhání (dnešním dnem rozšířeno o další prvky, počet symbolů již dosáhl 12 a několik dalších čeká na projednání) či v menší míře skládání propisky na čas. Za zmínku stojí také absolutní změna zasedacího pořádku, ale o něm zde v nejbližších dnech bude krátké pojednání. Každopádně tato změna okamžitě zhoršila vztahy mezi RTA a třídní N. R. (ustanovena vyššími vrstvami pedagogického sboru koncem unora za J. S.), které se zdály být mnohem lepší, než před jejím třídnictvím.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.