Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Politická situace v Tercii A

9. října 2008

Buďte zdrávi bratři a sestry!

Jistě jste už postřehli, že naše třída se octla v nezáviděníhodné politické situaci. Předtím, než se vám pokusím tuto situace přiblížit, rád bych zmínil nynější postoj k nám a stručnou historii některých tříd.

 

Prima A

Nová třída, základní bojové zkušenosti. Je v ní několik našich sourozenců, ohledně ní máme tedy dobré vyhlídky na spojenectví.

 

Prima B

Nová třída, základní bojové zkušenosti. Vyjednává s nepřítelem o spojenectví, výsledky zatím nemáme.

 

Sekunda A

Minulý rok to byla velmi neaktivní třída, několikrát (ne)čelila naší vojenské intervenci. Předseda je O.F., který se však pravděpodobně podřídí zájmům neoficiálního vůdce V.K. Ten nás informoval o jejich spojenectví se Sekundou B a vyjádřil svůj nepřátelský postoj vůči nám.

 

Sekunda B

Účastnila se v naší IV. občanské válce na začátku naší Sekundy, kdy bojovala po boku mongolsko-hunské aliance. Po vítězství Mongolů se zařadila mezi prvopaterské velmoci. Záhy si naše a jejich mocenské zájmy začali překážet. O.K. a E.Ž. byli orientováni na naši třídu a stáli o spojenectví. Na druhou stranu J.Kol. byl zastáncem válečného řešení. Vliv J.Kol. nakonec převážil a vypukla válka. Ta se skončila nerozhodně, neboť naše třída v té době upadla do anarchie. Po zbytek minulého roku zdokonalovala II.B armádu, a v technologiích nás brzy předčila. Na začátku letošního roku soustředil J.Kol. ve svých rukách oficiální (předsednictví, podepisovací právo) i neoficiální (vliv, společenské postavení, autorita) moc. Navzdory snahám O.K. vůči nám zaujala Sekunda B nepřátelský postoj.

 

Tercie B

Režim M.Ko. praktikuje od více, než 2 roky neutrální postoj. Je sice otázné, avšak velmi nepravděpodobné, že by nám poskytl vojenskou podporu. V jiných (zejména obchodních) ohledech však máme s naší soutřídou tradičně velmi dobré vztahy.

 

Kvarta A

O jejich Primě nemáme žádné zprávy. V naší Primě na nás v říjnu 2006 nevojensky zaútočili, během janki-winnských válek poskytovali, díky diplomacii J.Ko., příležitostně podporu císaři. Během naší Sekundy byli vzájemné vztahy napjaté, ale ke střetu nedošlo (pouze L.S. bojoval v naší válce s Primou B na straně primánů). K další konfrontaci došlo až letos kvůli frisbee. Naše armáda byla po několika bitvách poražena, ale frisbee bylo nakonec na diplomatický tlak vydáno. Navzdory politickým neshodám a střetům zájmů má naše třída s Kvartou A dobré vztahy.

 

Kvarta B

Potenciální nepřítel Kvarty A. Mírumilovná třída, patrně bez armády. Naše kontakty s ní jsou sice dobré, ale očekávat od ní vojenskou podporu by bylo poněkud zavádějící.

 

 

Chronologie

27. 9. 2008  – Jednání J.Fa. s O.K. Dohodnuto spojenectví mezi III.A a II.B, O.K. přislíbil, že přesvědčí J.Kol., aby ho schválil

6. 10. 2008  – Dodávka zbraní ze Sekundy B. Je zjevné znechucení J.Kol., který spojenectví neodsouhlasil.

9. 10. 2008  – J.Kol. oznamuje, že odmítá schválit spojenectví s Tercií A. O.K. chybí, v Sekundě B získají navrch protiterciánské nálady. J.Kol. uzavírá prostřednictvím svého bratra ve Kvartě A K.K. s touto třídou spojenectví.

  – Neoficiální vůdce Sekundy A V.K. oznamuje spojenectví se Sekundou B a nepřátelský postoj vůči Tercii A.

  – Jednání Kvarty A s Primou B, výsledky nám nejsou známy

 

 

Stávající situace

Na nižším gymnáziu jsou tři velmoci: IV.A, III.A a II.B. V případě, že se dvě z nich spojí proti třetí nastává narušení rovnováhy sil a ta třetí třída nemá velké šance na vítězství. Tato situace právě nastala. Ocitáme se bez spojence proti obrovské a silné koalici tříd, neboť se ke dvěma velmocím přidala ještě II.A a možná do ní vstoupí i I.B. Naše šance na získání spojenců jsou velmi malé a naši diplomacii čeká série nelehkých úkolů. V první řadě musíme neutralizovat Primu B, tzn. přimět ji, ať v případě konfliktu zachová neutralitu. Co se týče spojenectví, nejlepší vyhlídky jsou ohledně Primy A, díky sourozencům, ale tato třída by nám ve válce výrazněji nepomohla. Očekávat pomoc od vždy neutrální Tercie B je až směšné. Nejlepší by bylo, jestli by se nám povedlo spojit se s Kvartou B, ale do ní moc lidí naděje nevkládá. V případě, že by válka vypukla teď, musela by naše milovaná třída čelit tlaku 3 až 4 tříd, kterému by s největší pravděpodobností podlehla.


Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.