Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Podepsaná smlouva je ohrožena

15. ledna 2009 / 19. unora 1

104/101/102 - Dneska měla být podepsána alianční smlouva. Avšak průběh dne s bezpočtem zvratů jí činí velmi nejistou. Problematické jsou všechny tři třídy. Prima A, která podepsala smlouvu jako první, uvažuje o jejím vypovězení. Prima B se jí zdráhala podepsat, nakonec tak však učinila. Tercie A je oslabována vnitřní krizí, která narušovala jednání. To bylo narušeno i několika jinými incidenty.

Terciánská delegace, která včera vyjednávala s primány z obou prim ve dveřích 102 se speciálně několikrát ptala, zda nemají nadcházející spojenci vůči smlouvě připomínky, návrhy, dodatky a další věci. Poté, co primáni několikrát odpověděli "ne", byl domluven podpis smlouvy na dnešek ve 104.

 

Prima A je plnohodnotný stát - republika. Základní složky jsou podobné našim: předseda, podepisovač, generál. Předseda V. J. má od politiky trochu dále, hlavní politické osobnosti byli podepisovač K. V., který 9. února podepsal s Tercií A spojenectví, a Velitel ozbrojených sil Š. Ch. Prima B má pouze předsedkyni, generála zvoleného ještě nemá. Gregoriánského 15. října 2008, tedy ještě před vznikem Republiky Tercie A, (RTA) podepsal s M. Mi. spojenectví D. B. Ten i včera ujasnil, že má podepisovací právo, dneska však ho měl již M. R., jeho spolusedící a blízký přítel.

 

Přestože byl podpis domluven do 104, Tercie A uznala vhodnější 102, která je přibližně uprostřed přímky spojující 101 a 104. Několikačlenná delegace RTA vstoupila o velké přestávce do 102, kam po přizvání přišli i vyjednavači z Primy A. Hned na začátek podepisování vtrhnul M. K., vůdce a hlavní představitel neoficiální vlády Tercie B. Hlídky Tercie A se ho snažili ze 102 vyvést, avšak střet vyvolal pozornost občanů Primy B, kteří se ihned sešli na místě podepisování a narušili ho. Smíšená skupina kluků i holek z Primy B byla proti smlouvě a vytvořila prostředí nepříhodné pro podpis smlouvy. Delegace všech tří tříd poté zahájila přesun do bezpečnější 104.

 

Po příchodu delegací uzavřela RTA hranice, ale dav pozůstávající z několika - přibližně 6 - občanů (kluků i holek) Primy B, M. K. i skupiny sekundánek prorazil hlídku ve dveřích a jednání byla opět narušena. V nepřehledné změti padl první podpis - Š. Ch., kterému K. V. náhle přenechal podepisovací pravomoci podepsal všechny tři smlouvy, následně je podepsal i M. Mi. Tři smlouvy jsou zcela totožné, každá k vlastnictví jednoho člena aliance.

 

V této chvíli vstoupil do narušování jednání další prvek. Anarchisté na čele s P. V., či spíše pouze P. V., začali přemlouvat primány k nepodepsání smlouvy. To pouze posílilo nátlak na M. R., dosud pocházející od několika holek i kluků z Primy B a M. K., aby smlouvu nepodepsal. Ten ji také podepsat odmítl a jednání byla odložena na další přestávku. Š. Ch. si vzal jednu ze smluv sebou, chyběl na ní podpis M. R. a datum, stejně jako na zbylých dvou smlouvách, které zůstaly v držení Tercie A.

 

Mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou byla do Primy B vyslána diplomatická mise, která zahájila jednání o důvodu nepodepsání smlouvy. Ta se skončila příchodem učitelky tím, že M. R. nakonec smlouvu podepíše, pouze si potřeboval ujasnit detaily ohledně Ústředního velení budoucí sjednocené armády.

 

O přestávce mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou se dostavil M. R. do 101, aby zde jím byly podepsány všechny tři smlouvy, dvě v držení RTA, jedna v držení Primy A. Š. Ch. byl zrovna na obědě a tak zde M. R. podepsal pouze dvě smlouvy v držení RTA, ke kterým bylo připsáno místo a datum podpisu a tyto smlouvy vstoupily do platnosti. Zbývalo podepsat poslední smlouvu...

 

Anarchista P. V. mezitím sestavil svoji smlouvu. V té byly cíle anarchistů z Tercie A - svrhnout vládu a zrušit republiku. Žádal v ní o pomoc armád obou prim s tím, že si primy mohou do ní připsat své požadavky. Přestože je v RTA anarchistů hodně, většina z nich je pasivní či z poloviny republikánská a jediný aktivní anarchista je P. V., který bez podpory nemůže smlouvu prosadit.

 

P. V. byl donedávna ministrem obchodu, před dvěma dny byl však kvůli anarchismu Státní radou odvolán. To v něm pouze prohloubilo anarchistické myšlenky. U terciánské veřejnosti je značně nepopulární, zejména u holek, ale hlasy po dalších krocích proti němu znějí i z vlády. J. Fa., který navrhnul jeho odvolání chápe jeho smlouvu jako zvací k invazi primánských vojsk do 104.

 

Před šestou vyučovací hodinou nastal obrat situace. Š. Ch., zřejmě ovlivněn anarchisty z Tercie A, odmítl vydat třetí smlouvu k podpisu M. R. a oznámil, že Prima A uvažuje o vypovězení této smlouvy. Toto sdělení J. Fa. velmi zaskočilo a upozornil Š. Ch. na očekávání následků za vypovězení smlouvy.

 

Budoucnost alianční smlouvy je otázkou. Zítra má Prima A rozhodnout o podpisu třetí smlouvy, která je momentálně v jejím vlastnictví, pravděpodobně u Š. Ch. a o tom, jestli ji nezruší. Zbylé dvě, momentálně platné smlouvy jsou v držení RTA u J. Fa.

 

Není vyloučena i možnost konfrontace RTA s Primou A. Navzdory tomu, že Prima B má s Tercií A podepsanou spojeneckou i alianční smlouvu se může stát, že by se připojila k Primě A. Obě primy měly dosud spory a podpis alianční smlouvy je měl vyřešit. Alianční smlouva je však na dvou ze tří papírů již podepsána a Prima B má spojenectví i s Primou A. Při vypovězení smlouvy by ji však ke svému sousedovi již nic nevázalo a měla by se připojit k RTA. Přesto jsou ale informace, že obě primy spolu vyjednávají, možná i za účasti anarchistů.

 

Otevřená zůstává otázka jak alianční smlouvy a podoby mocenských bloků v prvním patře, tak otázka primánské podpory povstání anarchistů i otázka anarchistů v RTA vůbec. Zítřejší den, poslední v druhé dekádě, by měl přinést konečné rozuzlení této komplikované situace.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.