Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Nové názvy

16. září 2010 / 24. riina 2

V naší republice se ještě nedovolilo, ale již se vymyslely názvy funkcí...

První název funkce byl vymyšlen 14. 9. 2010 a to 'Candis, který nahradil dosavadního kancléře. První 'Candis bude tedy V. Č.

Poté hned následoval název Punned, který nahradil dosavadního prezidenta. Prvním Punnedem bude tedy V. Ch.

 

Ještě ten den bylo vymyšleno slovo Mitawho, což byl název pro dosavadního ministra. Okruh byl nahrazen 15. 9. 2010 slovy buď oheuha nebo oheuhor. Nakonec bylo zvoleno oheuhor.

Slovo vnitřní bylo nahrazeno také 15. 9. 2010 slovem Imdayl. Ministr vnitřního okruhu je tedy Mitawho Imdayl oheuhor. Prvním Mitawho Imdayl oheuhorem bude tedy buď P. Š. nebo J. Ko.

Slovo vnější bylo nahrazeno také 15. 9. 2010 slovem Supuagdron. Ministr vnějšího okruhu je tedy Mitawho Supuagdron oheuhor. Prvním Mitawho Supuagdron oheuhorem je tedy J. Š.

Slovo armáda bylo nahrazeno také 15. 9. 2010 slovem Nu Anviroy. Ministr armády je tedy Mitawho Nu Anviroy.

 

Poté se ještě snažilo vymyslet náhradu za náměstky. Povedla se ale jen slova Nominal, debar a Otedetruso. Slovo Nominal nahradilo náměstka, debar kulturu a Otedetruso obchod.

Náměstek spamkultury je tedy Nominal spamdebar. Toho si zvolí někdo z dvojice P. Š.a J. Ko.

Náměstek obchodu je tedy Nominal Otedetruso. Toho si zvolí J. Š.

 

Toto jsou všechny zatím vymyšlené názvy, teď se ještě vymýšlí zbrojnictví a soudce.

O výsledcích vás samozřejmě budeme aktuálně informovat.

 

Napsal čegi!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.