Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Nepříjemnosti způsobené politickými stranami v RTA

8. dubna 20089 / 12. kvetna 1

104 - Vláda RTA se rozhodla zrušit politické strany. Ty byly zavedeny 6. kvetna, ale systém jejich fungování zatím nebyl určen. Zrušení stran vyvolalo včera vlnu odporu, převážně u holek, které začaly sepisovat petici. Dneska se situace dále neřešila, vláda se bude problémem zabývat až v neteli 17. kvetna, pokud petici podepíše dostatečný počet občanů RTA.

6. kvetna 1 vláda mimo jiných věcí schválila i existenci politických stran. Již den předtím založili V. Ch. a P. V. Cusatalonistickou Stranou Svobodomyslně Demokratickou (CSSD). Do té dalšího dne vstoupili i J. Š., J. Ko., V. Č., J. Fi. a P. Š. M. Mi. založil Stranu Walker Texas Ranger (SWTR), do které 8. kvetna přestoupil L. Kn. ze své Strany Piva (SP), která tím zanikla.

 

Před vládou nyní stál úkol, jaký bude volební systém v příštích volbách, jakou roli v něm budou hrát politické strany. Obecně se ujal návrh, že se budou volit strany, které budou mít ve volebním programu uvedené své kandidáty do Senátu. 1/6 až 3/6 hlasů znamená jedno křeslo, 3/6 až 5/6 dvě křesla a když strana získá více než 5/6 hlasů, získává všecha tři křesla. Volba konsulů by už probíhala normálně. Byly i návrhy na hlubší změnu vládního systému, zejména na lidovou volbu konsulů, ty ale až tak velkou podporu nezískaly. Zůstal by i zákaz kandidatury pro holky. Návrh systému ale nikdy schválen nebyl.

 

Včera přestoupil J. Š. do SWTR, čímž začala mít strana feministický charakter. Byla do ní přibrána hromada (velká většina) holek, které si vytvořily Stranu Víly Amálky, po přistoupení J. Ko. se strana přejmenovala na Stranu Walker Texas Ranger a Víly Amálky a Anarchistů (SWTRVAA, někde se i se spojkami uvádí SWTRAVAAA). V. Ch., V. Č. a J. Fa. byli pobouřeni těmito věcmi, zejména názvem stran a s ohledem na pořád neexistující vládní systém a na negativní postoj většiny vlády k celé záležitosti se rozhodla strany zrušit. Senát i Státní rada byly jednohlasně pro zrušení stran.

 

U holek se záhy zvedla vlna odporu, neboť jim se strany ihned zalíbily. Začaly sepisovat petici, která dosud nebyla předána vládě. Není v moci lidu vrátit politické strany. Holky musí sehnat minimálně 17 podpisů občanů RTA (obyvatelé Tercie A, obyvatelé provincie Sekundy B zatím nejsou občany RTA), aby byla vláda povinna projednat věc znovu. Měla by přihlédnout k vůli lidu a vyhovět mu, ale to nemusí, tedy po předání petice vládě pořád nebude jisté, zda se strany vrátí. Je zde také možnost, že vláda pozmění vládní systém jinak než politickými stranami.

 

Petice dle neoficiálních zrojů již má více než 20 podpisů. Faktem zůstává, že většina SWTRVAA nebere politiku dostatečně vážně, někteří potvrdili, že jde spíše o odreagování. Tato skutečnost pouze prohloubila spor mezi CSSD, Stranou Republikánů a Umírněných Anarchistů usilujících o neměnnost stávajícho systému a SWTRVAA, která usiluje zejména o zrovnoprávnění holek.

 

Obě strany jsou momentálně zrušené a lze je považovat pouze za „spolky”, každopádně problém není definitivně vyřešen a konečné absolutní rozhodnutí nepadlo. Padne asi až po velikonočních prázdninách.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.