Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Mezitřídní i vnitřně třídní politická situace 3 dny po volbách

8. ledna 2009 / 12. unora 1

104/101/102 - V nedávných volbách zvolená vláda ihned po zvolení uzavřela spojeneckou smlouvu s Primou A. Na druhou únorovou dekádu bylo naplánováno projednání aliance mezi Republikou Tercií A (RTA) a primami. Ve 104 však propuklo několik menších povstání volajících po okamžitém vypuknutí války, která narušují projednávání alianční smlouvy. Některými je z toho viněn předseda V. Č.

Na 10. únor bylo naplánováno projednání ministerského programu J. Fi., názvy dnů v dekádě a utvoření aliance mezi Primou A, Primou B a RTA. Ministerský program se kvůli absenci J. Fi. neprojednal stejně tak, jako názvy dnů v dekádě, kterých projednání se odkládá již téměř měsíc. Tedy jednalo se pouze o alianci - alianční smlouvě musí předcházet její projednání, lépe řečeno projednání prvotního návrhu, který má RTA, jakožto iniciátor vzniku aliance sestavit. Vláda sestacila 4 hlavní body návrhu, které zapsala jako "Osnova návrhu aliance mezi III. A; I. A a I. B" :

 

1) Sjednocená armáda

2) Funkční systém vlády

3) Ujedání sporů mezi primami

4) Obchod a ekonomická pomoc

 

11. února se neprojednávalo nic, pouze ke konci dne byla osnova návrhu předložena vyjednavačům Primy B D. B. a M. R. Ti osnovu s nadšením přijali. Dneska byla osnova předložena i Primě A. Ta měla připomínku v podobě navržení pátého bodu, zavazujícím RTA k nebrání hadru a houby Primy A. Tento požadavek je přinejmenším zarážející, zejména s ohledem na to, že tyto věci patřící Primě A jí nebyly ze strany RTA nikdy odcizeny. Poté, co většina jednajících primánu z A návrh pátého bodu zamítla, Prima A osnovu přijala.

 

Začalo se projednávat znění prvotního návrhu, avšak vzniklo několik závažných komplikací, které jednání narušily. V první řadě to byla neochota jednat. Senát i Státní rada nebyli pohromadě a na místě jednání byl nedostačující počet senátorů, konsulů či scházel předseda.

 

Avšak vznikla i další a mnohem závažnější komplikace. Bojechtivá povaha RTA přiměla hrstku terciánů k nesouhlasu se stávajícími postupy a místo utužování spojenectví s primami požaduje okamžité vyhlášení války sekundám. Střet obou stran byl na spadnutí, nejdřív umírněnci zastavovali výpravu M. Mi., P. V. a V. Č. na Sekundu A, poté se však ti obrátili proti nim a zahájili postup na vlastní třídu. Ke střetu však z politických důvodů nedošlo, pouze se střetli přívrženci Slavie a Sparty.

 

P. V. požaduje vypuknutí války do týdne. V. Č. se pokusil prosadit anarchii, což vyvolalo obrovské pobouření u ostatních členů vlády, kteří navrhli a přijali vyhlášení referenda o výměně třídního předsedy. Přestože návrh prošel, referendum se zatím nekonalo a v případě, že V. Č. již nebude dále dělat republice nepřípustné věci, bude vyhlášení referenda staženo.

 

Podle plánu by se měla zítra zahájit jednání o alianci s primami. Další kroky vlády nejsou zcela známy, do konce dekády je také v plánu ministerský plán J. Fi., názvy dnů v dekádě a otázka zbrojení.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.