Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Konec republiky ve 104 – půl roku po vzniku RTA zavládla opět anarchie

28. května 2009 / 2. tserventse 1

104 – Před půl rokem vznikla Republika Tercie A jako výsledek aktivity republikánů od února do listopadu 2008. Nyní se stav znovu obrátil, anarchisté dnešním dnem republiku ukončili. Změna režimu ve 104 pobouřila představitele bývalých spojeneckých prim, které okamžitě zahájily částečnou blokádu svých chodbových území.

Dneska se v gregoriánském kalendáři píše 28. květen 2009. Přesně před půl rokem (28. listopadu 2008) vznikla na území 104 Republika Tercie A (RTA, terciánsky Republika Tertsie A). Za tuto dobu se třída velmi změnila, ale spousta věcí zůstala stejných. Vlastenectví panující u vzniku RTA postupně u většiny pohaslo, v posledních volbách vyhráli anarchisté, kteří dneska, den poté republiku (přejmenovanou na ATA – Anarchie Tercie A) de facto zrušili.

 

Již včera po volbách bylo zřejmé, že dny republiky jsou sečteny. Anarchisté změnili název státu i vlajku, udělali menší změny v nyní již neexistující vládě, ale to bylo vše. Dnešní prvotní návrh, neprošel, neboť diskriminoval republikány a dělil ATA na 300 guvernií, jejichž guvernéři by si je vzájemně po půl vteřině měnili. Návrh sice schválila Státní rada, ale neprošel Senátem.

 

Další problém nastal někde jinde – během přesunu do učebny 407 mezi třetí a čtvrtou vyučovací hodinou vstoupili občané ATA na území Primy B. Prima B byla spojencem RTA, 9. tupna 1 (6. března 2009) si třídy aliance (Prima A, Prima B a RTA) přerozdělili část chodby. Primě A připadl kus od schodiště po polovinu skříňky 167 (M. M. z III.B), Prima B měla území od druhé poloviny této skříňky a skříňky 814 (A. H. z II.A) včetně až po skříňky 155 (S. D'A. z III.B) a 181 (M. V. z III.B) včetně. Chodbové území RTA se začínalo těmito skříňkami a končilo až zdí s topením a okny na konci chodby. RTA tedy hraničila s WC, Primou B a Tercií B.

 

Včera oznámili konsulové představitelům Primy B vypovězení alianční smlouvy a vyhlášení války. Navzdory tomu, že obojí Senát zamítl (dneska potvrdil, že obojí, včera zamítal pouze vyhlášení války), toto zamítnutí nabylo primánům oznámeno a už včera začali vojenské operace. Dneska zahájili obléhání 104, po přiblížení jednotek ATA se stáhli a začali terciány ostřelovat vodními balónky. Došlo už i k ojedinělým srážkám na blízkost. Prima B byla až potom informována o stavu v Tercii A, ale zatím se ještě nerozhodla, jaký postoj zaujme k terciánským anarchistům.

 

Další návrh byl sestaven Senátem a oběma orgány jednohlasně schválen během páté vyučovací hodiny. Co se týče praktických změn, byly vedle terciánského kalendáře zavedeny dva další. První je gregoriánský, který zcela nevymizel ani za RTA a který je nejrozšířenější po celém světě. Druhý je tzv. Halleyův, který byl vytvořen včera. Začíná vznikem Sluneční soustavy, rok trvá  76 normálních let, má 365 měsíců, které mají každý 76 dnů. Pro srovnání, dnešní gregoriánské datum je 28. května 2009, terciánské 2. tserventse 1 a halleyovo (anarchistické) 31. 112. 59210552 (názvy měsíců ještě nebyly vytvořeny). Ohledně jazyka změny nenastaly, pouze včera byla zakázána terciánština na úředních listinách, ale zůstává i nadále oficiálním jazykem ATA vedle češtiny.

 

Dnešní změny se vůbec nedotkly státních symbolů (vlajky, znaku a hymny), vlajka byla mírně poupravena již včera. Státními svátky byly vyhlášeny dnešek (zrušení republiky) a včerejšek (nástup anarchie), naopak bylo zrušeno slavení založení RTA. Taktéž byli odvoláni správci nedávno vzniklých sektorů a ty byly posléze zrušeny. Justiční systém zanikl, otázka spravedlnosti zůstává trvale nedořešena.

 

Zahraniční vztahy zůstaly oficiálně nezměněny, avšak pořád nebylo staženo Senátem nepovolené vyhlášení války Primě B. Naopak Senát pořád uznává alianční smlouvu i mírovou smlouvu se Sekundou B, podle které Sekunda B přiznává podřazenost Tercii A a zavazuje se dodávat vojenský materiál a vojáky do armády. Žádné územní změny nenastaly, chodba zůstává přerozdělena stejně jako za RTA.

 

Nejpodstatnější změny se však týkají vládního systému. V první řadě byla zrušena ministerstva (zpěv – J. Fi.; policie a zbrojnictví, neboli vnitro – P. Š.; hospodářství a ekonomický rozvoj, neboli obchod – P. V.). Dále byl zrušen Senát (T. N., J. Fi., P. Š.) i Státní rada (předseda V. Č., konsulové P. V., J. Ko.). Zahraniční politiku může každý občan ATA rozvíjet individuálně, oficiálním představitelem se stal předseda V. Č. Zrušena byla také armáda (zavedena pravděpodobně 21. letna 1, 18. prosince 2008), takže opět funguje dobrovolná domobrana, její velitel se v případě potřeby určí až v době boje. Jedinou politickou osobou zůstává teoreticky V. Č., který však nemá žádnou větší moc, zůstává pouze symbolickým reprezentantem ATA, zvláště před profesory.

 

Takto teda skončila RTA! Nutno říci, že navzdory velké popularitě po celém patře i mimo něho nedosáhla takových územích zisků jako loňská RSA. Znovunastolení anarchie poukazuje na neschopnost Tercie A ctít si svoje dějiny, shodnout se na ušlechtilých projektech a nebojkotovat věci myšlené alespoň trochu oficiálněji. Ukazuje i vnitřní nesoudržnost třídy, která se projevuje i mnoha jinými způsoby než jenom v politice. Mohli jsme být právem hrdi na RTA nebýt hrstky anarchistů, kteří se postupně rozrostli, aby ji nakonec zničili. Před půl rokem byla většina třídy šťastná, že RTA vznikla, nikdy nezapomeneme na ten den. Nyní nám nezbývá nic, než se slzami v očích sklopit hlavu a doufat, že období vzkvétající republiky zase někdy nastane. Osud naší republiky je smutný, snad si z něho vezmeme ponaučení do příštích let.

 

Firefox

 

P. S. Názory autora se nemusí shodovat s názory Cusatalon spol.!

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.