Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Konaly se první volby do vlády

13. září 2010 / 20. riina 

205 - Dnes se konaly první volby do vlády republiky, která vznikla v pátek ve Kvintě A. V několika případech ale volby dopadly nerozhodně, takže zatím jsou obsazeny pouze tři pozice.

V pátek 10. září 2010 / neteli 17. riina 2 vyhlásila Rada (pro bylo 10 ze 14 zúčastněných kluků), přirozený orgán kluků z naší třídy, republiku, čímž ukončila dlouhé období anarchie trvající od zániku Republiky Tercie A (ročník 2008/09). Vytvořila vládní systém, do kterého na dnešek vypsala volby.

 

Vládní systém počítá prozatím s devíti funkcemi. Dvě z nich jsou reprezentační, jedná se o prezidenta a kancléře. Oba mají zastupovat třídu při různých příležitostech, není však specifikováno při jakých: před profesory se za třídu zodpovídá předseda (nyní V. Č.), který však ve vládním systému není zahrnut. Rovněž funkce vyslanců naší třídy ve Studentské radě (V. Č. a E. Š.) nejsou součástí vládního systému. Úlohu diplomata při případných mezitřídních jednáních zastane ministr vnějšího okruhu záležitostí (zmíněn níže), který již součástí vlády je. Pokud existují ještě nějaké další příležitosti, kdy je třeba třídu reprezentovat, konečně se dostane řada i na prezidenta a kancléře. Oba mají dále hlas se stejnou váhou ve vládě. Přesto se jejich pravomoci liší - prezident má podepisovací právo, kancléř zase musí ministrovi pro vnitřní okruh záležitostí (opět viz níže) schválit náměstka pro soudnictví, čímž mu je přiřčena částečná kontrola nad justicí.

 

Další tři funkce jsou ministerské. Ministr armády velí ozbrojených složkám republiky. Má na starosti jejich výcvik a organizaci, v případě války je velitelem armády. Otázky výzbroje přenechává náměstkovi. Ministr pro vnitřní okruh má na starosti zejména policii. Pro kulturní a justiční záležitosti má i on svoje náměstky. Třetím ministrem je ministr záležitostí vnějšího okruhu. Ten se zabývá zahraniční politikou, je jakýmsi třídním diplomatem. Jmenuje náměstka pro mezitřídní obchod.

 

Poslední čtyři funkce jsou náměstci. Náměstek zbrojnictví spadá pod ministra armády a má zajišťovat armádě výzbroj (ať už ji vyrobí sám či nabídne zakázku nějakému zbrojnímu podniku). Náměstek spamkultury pečuje o všechny kulturní záležitosti třídy - symboly, sport, hry, tradice... Podléhá ministrovi pro vnitřní okruh, stejně jako náměstek soudnictví. Toho však musí schválit kancléř. Náměstek pro soudnictví zastává funkci třídního soudce, případně má na starosti (nějaký budoucí) justiční systém. Posledním náměstkem je náměstek ministerstva vnitřního okruhu pro mezitřídní obchod. Tento se má zabývat našimi obchodními styky s jinými třídami. Obchoduje se např. se zbrojním materiálem a municí, ale i s živým zbožím...

 

Ministři a reprezentanti jsou voleni přímo lidem. Náměstky si ministři vybírají. Náměstci nemají hlas ve vládě, zatímco ministři, kancléř a prezident ano. Pokud se na něčem shodnou všichni tři ministři, stačí jim souhlas buď prezidenta nebo kancléře. Pokud se shodnou pouze dva, musí s věcí souhlasit oba reprezentanti. V praxi to funguje jednodušeji. Je vlastně pět vládních křesel. Nejlépe je, když se shodne všech pět vládních činitelů. Návrh ale projde i když se shodnou pouze čtyři. Pokud se shodnou pouze tři, tak už návrh neprochází, i když mají většinu. Dvě pětiny jsou přece jen nezanedbatelná část vlády, aby něco mohlo projít bez jejich souhlasu. Na druhou stranu, takováto pojistka proti zneužití moci může způsobit druhý extrém - učinit vládu neusnášeníschopnou.

 

Dnes o velké přestávce proběhla kandidatura na pět vládních postů. Každý se mohl zapsat na jednu ministerskou pozici a jednu reprezentační (někdy si ale kandidáti vystačili jen s jedním místem na kandidátce). V případě vítězství na obou, by se muset dotyčný jedné vzdát.

 

Na ministra armády kandidovali V. Č., J. Fa. a J. Fi. Na ministra vnitřního okruhu kandidovali J. Ko., V. Ch., a P. Š. Na ministra vnějšího okruhu kandidovali J. Š., P. V. a T. N. Funkce kancléře byla nejžádanější, kandidovali na ni J. Ko., M. Mi., P. V., T. N. a V. Č. Na funkci prezidenta kandidovali J. Fa., V. Ch. a L. Kn.

 

V naší třídě jsou už dva a půl roku dvě názorové skupiny - anarchisté a republikáni. Podle toho, která z nich má většinu, takový je režim. Vznik této republiky sice anarchisté podpořili, ale mají s ní jiné plány než republikáni, takže počty obou stran jsou víceméně vyrovnané. Existence obou skupin se nemohla ve volbách neprojevit. Ačkoliv strany nejsou oficiální záležitostí a vládní systém s nimi nepočítá, spojenectví osob s podobnými názory je přirozeným jevem i v neoficiálním měřítku. Ihned po skončení kandidatury se v přízemí před počítačovou učebnou 028, kde měla mít naše třída češtinu, utvořily dva hloučky kluků - republikánský a anarchistický. V obou se diskutovalo o ideální podobě vlády podle jejich představ. Zde obě strany vytvořily svoji společnou kandidátku, aby se vědělo, kdo jakou funkci upřednostňuje. Následující příslušnost k neoficiální straně je pouze odhadovaná a nemusí odpovídat skutečnosti.

 

Republikáni nominovali na ministra armády J. Fa. Ten velel armádě v Republice Sekundy A i po velkou většinu Republiky Tercie A. Proti němu postavili anarchisté (v některých etapách dne se nazývali i jako umírnění republikáni; zde uvádím kratší název "anarchisté") J. Fi. Anarchista V. Č. tedy ustoupil. Kandidaturu na funkci ministra vnitřního okruhu vzdal republikán V. Ch., takže se zde utkal anarchista J. Ko. s republikánem P. Š. Na post ministerstva vnitra se hodlal z řad republikánů dostat J. Š., zatímco anarchisté nominovali T. N. a anarchista P. V. tudíž musel ustoupit. O post kancléře se utkal republikán M. Mi. s anarchistou V. Č. Anarchisté J. Ko. a T. N. tedy ustoupili. P. V. byl nucen ustoupit opět, ale dostal za to příslib pozice náměstka. Na prezidenta vzdal kandidaturu republikán J. Fa., a tak zůstal republikán V. Ch. a anarchista L. Kn. Z kandidatury se po jejím ukončení nikdo oficiálně nestáhl. Pod pojmem, že se někdo kandidatury vzdal, se myslí, že doporučil svým voličům, ať ho raději volí na žádanější pozici a zde, aby volili někoho s jemu blízkým smýšlením.

 

Volby se začaly o třetí přestávce, kdy odvolilo nejvíce voličů. Někteří ale hlasovali i během čtvrté hodiny (matematiky se Z. L.) a během následující páté volné hodiny po obědě. V. Č. získal na pozici ministra armády 0 hlasů, J. Fa. 8 a J. Fi. také 8, takže volby na tuto pozici dopadly nerozhodně. Podobně se skončily i u ministra vnitřního okruhu, kde získal V. Ch. 0 hlasů, J. Ko. 8 a P. Š. také 8. Rozhodnutí ale už padlo u ministra vnějšího okruhu, kde republikán J. Š. s 9 hlasy porazil T. N. se 7 hlasy a P. V. s 0. Na post kancléře se dostal anarchista V. Č., který získal rovněž 9 hlasů a porazil tím republikána M. Mi. s 6 hlasy a anarchisty T. N. (1 hlas), J. Ko. (0 hlasů) a P. V. (0 hlasů). Prezidentem se stal republikán V. Ch., který s 9 hlasy porazil anarchistu L. Kn. se 7 hlasy a J. Fa. s 0. Volební účast byla 100%.

 

Je vidět, že hlasování bylo většinou velmi těsné, mnohdy zcela vyrovnané. Rada před volbami neurčila, co dělat, skončí-li volby na nějakou funkci nerozhodně. Jeden z povolebních návrhů byl, že se nerozhodní soupeři v polovině volebního období vystřídají. Toto řešení však bylo odmítnuto jako nesmyslné. Další možnost, jak remízu vyřešit je dohoda. Strany by se dohodly, že jedna přenechá jednu funkci té druhé, zatímco ta jí přenechá tu druhou funkci. V praxi by to vypadalo tak, že J. Fa., nebo J. Fi. rezignují na pozici ministra armády a zároveň buď J. Ko., nebo P. Š. se vzdá funkce ministra vnitřního okruhu. Avšak pokusy o dohodu dnes víceméně ztroskotaly, takže zítra se asi budou konat nové volby do dvou nerozhodných funkcí. Je otázkou, zda se bude volit mezi stávajícími nerozhodnými kandidáty, nebo zda budou možné nějaké změny na kandidátkách. Do té doby je nyní zvolená část vlády nefunkční.

 

To je z dnešních voleb vše. Vzhledem k neúplnosti vlády nepřikládám přehled vládních funkcí. Budoucnost republiky je nejistá, neboť anarchisté - umírnění republikáni již nyní plánují, jak současnou novou republiku podkopat. Přeji hezký večer plný přehodnocování svých třídněpolitických postojů,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.