Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Jednání vlády o ústavě pokračují

2. prosince 2008 / 5. letna 1

104 - Vláda dneska pokračovala v jednáních o podobě ústavy. Na programu byla debata o volebním právu holek, vlivu vlády na zahraniční politiku a jednání o státních symbolech.

Jednání pokračovala dneska hned od začátku dne. Důležitou skutečností byla přítomnost Předsedy Státní rady V. Č., který se vrátil po dlouhé době nepřítomnosti. Prvním bodem jednání bylo společenské postavení holek. Státní rada schválila volební právo pro holky, ale nepovolila jim zastávat jakékoliv funkce. Holky mohou v příštích volbách volit zástupce lidu do Senátu, ale nemohou do něho kandidovat. Nemohou se ani dostat do Státní rady či zastávat jakékoliv ministerské funkce. Na druhé straně se jako lid mohou zúčastnit na lidových referendech.

 

Dále se jednalo o tom, jak volnou ruku bude mít M. Mi. v zahraničních věcech. Po poměrně složitých jednáních se Státní rada vrátila k původnímu návrhu, který spočíval v tom, že k tomu, aby mohl M. Mi. podepsat jakoukoliv mezitřídní listinu, musí mít souhlas Senátu a jednoho zbývajícího člena Státní rady nebo souhlas obou zbývajících členů Státní rady bez souhlasu Senátu. Toto rozhodnutí poté schválil i Senát.

 

Jednání o státních symbolech se začalo sestavováním vlajky, protože J. Fa., který byl v den vzniku republiky pověřen navržením Národní hymny, si doma tento návrh zapomněl. Nejdříve probíhala debata o Státních barvách. Za ty byly zvoleny bílá, modrá a černá, zajímavá je podobnost s národními barvami Estonska. Po dohodě bylo určeno, že vlajka bude mít ústřední motiv a bude bez nápisu. Ústředním motivem byl zvolen guardierský kříž vycházející z kříže maltézského. Tento kříž bude vespod prodloužen a v bílé barvě bude umístněn na černé pole uprostřed vlajky. Po krajích vlajky bude modrá barva k černému středu v poměru 7 : 11 : 7. V tomto poměru má vlajka výšku 14. Kříž je vysoký 12 a široký 9. Dále se jednalo o státním znaku. Tato jednání však uvízla a budou pokračovat zítra společně s holkami. Státní motto bude vybráno na základě hymny.

 

Ke konci dne bylo navrženo i sestavení kalendáře a letopočtu. Tato jednání budou zahájena až po dokončení státních symbolů. Stejně tak, budou zahájena jednání o terciánském písmu a jazyku, tzv. „T - jazyku“.

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.