Archiv článků TV-Nora

Oficiální Archiv TV-Nora spol. vás vítá!

Politické

Dodatečné volby na nerozhodné funkce opět skončily remízou

21. září 2010 / 28. riina 2

205 - Dnes se konaly volby na dvě mitawhské (ministerské) pozice, které se před více než týdnem skončily nerozhodně. Ani dnešek však nic nevyřešil, oba rezorty pořád zůstávají bez Mitawha (ministra).

V pátek 10. září 2010 / neteli 17. riina 2 vznikla ve Kvintě A (učebna 205) republika. Její vznik podpořila i část anarchistů, k volbám se však už semkli k sobě. V den vzniku vytvořila Rada (přirozený jednací orgán kluků v naší třídě) vládní systém, podle kterého by měla republika fungovat. V minulých článcích byla nalezena chyba v interpretaci fungování vládního systému, proto to zde uvedu ještě jednou, správně.

 

Vláda se má skládat z Punneda (prezidenta), 'Candise (kancléře) a společného hlasu ministerstev. Každý z těchto prvků má v hlasování k dispozici jeden hlas. Ministerstva jsou tři, takže na tom, zda jejich hlas bude kladný nebo záporný se musí Mitawhové (ministři) dohodnout. Pokud by byl mitawhský hlas určen v poměru 2:1 (a 'Candis by byl také na straně ministerstev), může Punned rozhodutí vetovat. Pokud se však shodnou všichni tři Mitawhové (a 'Candis), tak věc projde i bez souhlasu Punneda. 'Candis právo veta nemá.

 

Punned nemá na starosti žádný rezort. Má podepisovací pravomoc, právo veta, jeden hlas ve vládě a reprezentační úlohu. 'Candis má taktéž reprezentační úlohu, jeden hlas ve vládě, ale k tomu má i poloviční kontrolu nad volbou nejvyššího soudce (dělí se o ní s Mitawhem Imdayl oheuhor - ministrem vnitřního okruhu) či jiné menší pravomoci...

 

Mitawhové jsou tři. Mitawho Nu Anviroy (ministr armády) velí armádě a jmenuje Nominala (náměstka) pro zbrojnictví. Mitawho Imdayl oheuhor řídí policii a jmenuje Nominala spamdebar (náměstka spamkultury - veškerá třídní kultura, sport, tradice, ale také např. státní symboly) a Nominala pro soudnictví (nejvyšší soudce - toho mu musí schválit 'Candis). Třetím Mitawhem je Mitawho Supuagdron oheuhor (ministr vnějšího okruhu), který má na starosti zahraniční politiku a jmenuje Nominala Otedetruso (náměstka obchodu, zejména mezitřídního). Každý Mitawho má ve vládě jakoby pouze třetinový hlas.

 

Po víkendu se konaly volby na pět hlavních funkcí. Punnedem se stal V. Ch., 'Candisem V. Č. a Mitawhem Supuagrdon oheuhor J. Š. Volby na posty Mitawha Nu Anviroy a Mitawha Imdayl oheuhor  se skončily nerozhodně: J. Fa. i J. Fi. měli 8 hlasů při volbě Mitawha Nu Anviroy a rovněž J. Ko. a P. Š. měli oba po 8 hlasech, když kandidovali na Mitawha Imdayl oheuhor.

 

Poté, co nedošlo k dohodě, se dnes opakovaly volby mezi těmito kandidáty na zmíněné dvě funkce. Většina voličů odvolila během velké přestávky. První problém nastal, když neseděl počet hlasů: 15 (ve skutečnosti 14 a nepřítomný J. Kl., který volil prostřednictvím J. Š.) lidí tvrdilo, že odvolilo, přitom v kresliacim zošitě, kam se hlasy zapisovaly jich bylo pouze 14. Nakonec se zjistilo, že nevolil buď J. Fa. nebo J. M. (i když podle nich oba už 100% hlasovali) a jelikož jejich preference byly stejné, bylo přidáno po jedné čárce k jejich favoritům. Nepřítomný byl anarchista (resp. umírněný republikán), 'Candis V. Č. Díky jeho absenci volby vyhráli republikánští kandidáti, jelikož V. Č. je v nepřítomnosti obtížně zkontaktovatelný. Republikán J. Fa. porazil anarchistu J. Fi. 8:7 a anarchista J. Ko. prohrál s republikánem P. Š. 7:8.

 

Ale anarchisté výsledky neuznali a označili je za padělané, neboť chyběl i J. Kl. Ten sice řekl, že vždy za něho může hlasovat J. Š., ale to anarchisté zpochybnili a řekli, že prý i jim V. Č. řekl, že za něho můžou hlasovat. Teda že každý by měl hlasovat sám za sebe a hlasy by se přenášet neměly. To nakonec republikáni uznali a akceptovali neplatnost výsledků (teda platnost s vyškrtnutím hlasů J. Kl., čímž by v obou případech vznikla remíza 7:7).

 

Další vývoj událostí je zatím otázkou. Každopádně první vláda ještě nenabyla funkčnosti a už přišla skoro o třetinu svého volebního období. Dnešní volby se možná budou opakovat ještě jednou, ale s tím, že se o nich nejméně den předem dovědí všichni (aby mohli hlasovat např. telefonátem, pokud budou nepřítomni) a že se zřejmě nebudou smět převádět hlasy z jednoho na druhého, i když s tím oba budou souhlasit. Další možností je výměna kandidátů na dvě nerozhodné funkce. Pokud se už bude blížit konec volebního období a vláda pořád nebude kompletní, budou asi vypsány předčasné volby na všech pět vládních funkcí. Poslední alternativou by pravděpodobně byla změna struktury vládního systému, ale k tomu zřejmě nedojde. Nyní se loučím a přeji hezký den,

 

Firefox

 
Děkujeme vám za návštěvu! Dotazy směřujte sem.